Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Områdefornyelse i Hirtshals- Byens hjerte og wayfinding

Hjørring Kommune har besluttet at gennemføre 2. del af Områdefornyelse i Hirtshals: "Hirtshals 100 år efter – en ny identitetsskabende fortælling",Byens hjerte og wayfinding.
Områdefornyelsen skal bringe Hirtshals stedbundne potentialer i spil og gøre den til en by med et interessant samspil mellem bymidte, havn og natur. By og havn skal så at sige "finde hinanden" igen ved, at byen opgraderes. Byen skal være synlig, have noget at byde på og igen blive interessant for private investeringer.
Opgaven omfatter totalrådgivning i form af landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning med inddragelse af trafik-, design- og formidlingskompetencer i nødvendigt omfang i forbindelse med følgende projekter:
• Koncept for wayfinding i Hirtshals
• Konkrete wayfindingprojekter og -tiltag
• Opgradering og aktivering af Havnegade og Hjørringgade
• Aktivitetsbåndet i Jernbanegade
Anlægsarbejdets planlægges udført fra primo januar – primo december 2021.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 27-02-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-02-2020)
Titel Områdefornyelse i Hirtshals- Byens hjerte og wayfinding
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Hjørring Kommune har besluttet at gennemføre 2. del af Områdefornyelse i Hirtshals: "Hirtshals 100 år efter – en ny identitetsskabende fortælling",Byens hjerte og wayfinding.
Områdefornyelsen skal bringe Hirtshals stedbundne potentialer i spil og gøre den til en by med et interessant samspil mellem bymidte, havn og natur. By og havn skal så at sige "finde hinanden" igen ved, at byen opgraderes. Byen skal være synlig, have noget at byde på og igen blive interessant for private investeringer.
Opgaven omfatter totalrådgivning i form af landskabsarkitekt- og ingeniørrådgivning med inddragelse af trafik-, design- og formidlingskompetencer i nødvendigt omfang i forbindelse med følgende projekter:
• Koncept for wayfinding i Hirtshals
• Konkrete wayfindingprojekter og -tiltag
• Opgradering og aktivering af Havnegade og Hjørringgade
• Aktivitetsbåndet i Jernbanegade
Anlægsarbejdets planlægges udført fra primo januar – primo december 2021.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 30-03-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se Tilbudsgrundlag pkt. 2.4
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/124854195.aspx
Ordregiver Hjørring Kommune
Adresse Springvandspladsen 5
9800
Hjørring
CPV kode 71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Nej
Kontaktperson Anne-Marie Sanvig Knudsen
Kontakt E-mail: ask@hjoerring.dk
Telefon: +45 72333236
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/124854195.aspx