Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sikkerhedsrådgivning 2020/S 044-105398

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med en leverandør af sikringsteknisk rådgivning, herunder løbende rådgivning i forbindelse med sikringsopgaver, som måtte opstå, f.eks. rådgivning inden for sikring af bygninger, etablering af kontrolrumsløsninger og tv-overvågning, låsesystemer, skalsikring, perimetersikring samt sikringsløsninger med hegn, porte, porttelefoni og gårdtursanlæg. Herudover vil der også kunne forekomme rådgivning om brandsikring.

Leverandøren skal ligeledes kunne bistå med rådgivning i forbindelse med bygge/-anlægsprojekter, herunder i forbindelse med nybygning, tilbygning og ombygning.

Herudover skal leverandøren efter behov kunne bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder kravspecifikationer i forbindelse med indkøb af sikringsteknisk udstyr/ydelser. Leverandørn skal i forlængelse heraf, ligeledes kunne sikre gennemførelse af hele udbuds-processen ved EU-udbud/licitationer/tilbudsindhentninger i overensstemmelse med relevant lovgivning. I givet fald at leverandøren skal stå for gennemførelse heraf, vil leverandøren have det juridiske ansvar her for.

Af konkrete opgaver, hvor ordregiver forventeligt får behov for sikringsteknisk rådgivning, kan nævnes følgende:

1) Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder kravspecifikationer samt evt. gennemførelse af hele processen af en eller flere rammeaftaler vedrørende levering og montering af sikringsteknisk udstyr på Kriminalforsorgens matrikler, herunder blandt andet følgende udstyr:

- Detektorsystemer, herunder alarmkabler i terræn og på hegn, AIR- og PIR detektorer, scannere, mikrobølgescannere og termiske kameraer,

- Kontrolrumsløsninger, herunder etablering af managementsystemer/platforme, samt overvågningsløsninger med PTZ-kameraer, termiske kameraer, mv.,

- Cellekaldsanlæg, nødkaldsanlæg og overfaldsalarmeringsanlæg.

2) Kortlægning af, hvad der inden for de næste 4-7 år bliver brug for af sikringsteknisk udstyr i Kriminalforsorgen.

Læs mere
Ordregiver Direktoratet for Kriminalforsorgen
Annonceret 03-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-03-2020 kl. 11.00
Deadline 31-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105398-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)