Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opfyldning og landindvindingsarbejder 2020/S 061-145077

Kort beskrivelse

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel "Marina City". Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina, som bliver den største udenfor hovedstadsområdet med 1 000 bådpladser.

Baggrunden for projektet er, at det er nødvendigt at udbygge den sydlige lystbådehavn Marina Syd, da den nordlige Lystbådehavn Nord skal flytte. Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strategisk beslutning om at udvikle en stor, top-attraktiv lystbådehavn.

De marine anlægsarbejder som udbydes ved nærværende udbudsbekendtgørelse, udgør de første anlægsaktiviteter for etablering af Marina City, og vil i hovedtræk bestå i uddybningsarbejder, anlæg af omkransende dæmning og opfyldning af areal bag dæmningen til brug for det nye byområde/marina. Anlægsarbejdet udbydes i totalentreprise iht. ABT93. Konditionsmæssige tilbud der ikke tildeles opgaven, honoreres med et vederlag på 200 000 DKK ekskl. moms.

Læs mere
Ordregiver Kolding Kommune
Deadline 08-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145077-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (04-03-2020)

Opfyldning og landindvindingsarbejder 2020/S 045-105779

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105779-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel "Marina City". Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina, som bliver den største udenfor hovedstadsområdet med 1 000 bådpladser.

Baggrunden for projektet er, at det er nødvendigt at udbygge den sydlige lystbådehavn Marina Syd, da den nordlige Lystbådehavn Nord skal flytte. Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strategisk beslutning om at udvikle en stor, top-attraktiv lystbådehavn.

De marine anlægsarbejder som udbydes ved nærværende udbudsbekendtgørelse, udgør de første anlægsaktiviteter for etablering af Marina City, og vil i hovedtræk bestå i uddybningsarbejder, anlæg af omkransende dæmning og opfyldning af areal bag dæmningen til brug for det nye byområde/marina. Anlægsarbejdet udbydes i totalentreprise iht. ABT93. Konditionsmæssige tilbud der ikke tildeles opgaven, honoreres med et vederlag på 200 000 DKK ekskl. moms.

Læs mere
Ordregiver Kolding Kommune
Deadline 08-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105779-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse