Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2020/S 051-121806

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III.

Idrifttagelse af Akaciegården er januar 2021 mens idrifttagelse af Betty III forventeligt vil foregå i perioden 1. november 2021 - 15. januar 2022. Den nærmere dato vil blive oplyst med et varsel på minimum 4 måneder. Den udbudte kontrakt på drift af de to plejecentre løber til 31. januar 2027 med option på forlængelse i op til 36 måneder.

For yderligere information henvises til pkt. II.2.4 nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Deadline 30-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121806-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse (04-03-2020)

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2020/S 045-106579

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106579-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Nærværende forhåndsmeddelelse har til formål at gøre opmærksom på Frederiksberg Kommunes forestående udbud af driften af plejecentrene Akaciegården og Betty III.

For yderligere information om udbuddet henvises til pkt. II.2.4 nedenfor.

Læs mere
Ordregiver Frederiksberg Kommune
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106579-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse