Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ombygning af skibe 2020/S 046-108602

Kort beskrivelse

Miljø- og Fødevareministeriet har indkøbt 2 aluminiumsfartøjer af typen "Workboat Catamaran" fra engelsk flag. Fartøjerne skal ombygges til prøvetagningsfartøjer til brug i de danske farvande. Dette indebærer prøvetagning af vand, sediment og bundfauna i forbindelse med det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVAVA) og Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (EU’s havdirektiv).

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Annonceret 05-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 05-03-2020 kl. 11.00
Deadline 02-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108602-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse