Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Behandling af slam 2020/S 046-108661

Kort beskrivelse

Opgaven omfatter afhentning, transport, mellemlagring og slutdisponering (bortskaffelse) og genanvendelse af slam fra ordregivers renseanlæg. Mængden af tons af vandet slam fremgår af nedenstående afsnit. Afhentning, transport og håndtering foregår fra ordregivers renseanlæg samt evt. efterbehandling og/eller oplagring før slutdisponering af slammet eller resterne heraf iht. bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

For så vidt angår Samsø Spildevand omfatter opgaven udelukkende modtagelse af slam fra Samsø Spildevands 2 renseanlæg.

Læs mere
Ordregiver Favrskov Spildevand A/S
Deadline 31-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108661-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse