Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse af slam 2020/S 049-116513

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omfatter 9 delkontrakter, A-I (rammeaftaler) for ordregivers indkøb af ydelser om håndtering og slutdisponering af spildevandsslam fra 9 renseanlæg i Novafos.

Ydelserne omfattet af rammeaftalen består af følgende opgaver:

- Afhentning af slam

- Transport/bortkørsel

- Evt. midlertidig opbevaring

- Aftaler med landmænd

- Myndighedsbehandling

- Slutanbringelse iht. gældende lovgivning.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Deadline 30-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116513-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse