Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vandløbsrestaurering Tibberup Å

Som et led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Udlæg af groft materiale og træplantning er udpeget som virkemiddel for Tibberup Å (vandområde o5317) fra udspring i Smørmosen (st. 0 m) til indløb i udløbet fra Søndersø (st. 7134 m).
De indledende forundersøgelser resulterede i et realiserbart projekt, der vil leve op til både vandløbsmæssige og økonomiske krav samt lodsejernes interesser. På baggrund heraf, er der udarbejdet en detailprojektering for vandløbsindsatsen.
Furesø kommune er bygherre. Atkins er rådgiver for bygherre og forestår udbud.
Se vedhæftede dokumenter for en detaljeret beskrivelse

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-03-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-03-2020)
Titel Vandløbsrestaurering Tibberup Å
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Som et led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Udlæg af groft materiale og træplantning er udpeget som virkemiddel for Tibberup Å (vandområde o5317) fra udspring i Smørmosen (st. 0 m) til indløb i udløbet fra Søndersø (st. 7134 m).
De indledende forundersøgelser resulterede i et realiserbart projekt, der vil leve op til både vandløbsmæssige og økonomiske krav samt lodsejernes interesser. På baggrund heraf, er der udarbejdet en detailprojektering for vandløbsindsatsen.
Furesø kommune er bygherre. Atkins er rådgiver for bygherre og forestår udbud.
Se vedhæftede dokumenter for en detaljeret beskrivelse
Deadline 17-04-2020 kl. 22.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Furesø Kommune
Adresse Stiager 2
3500
Værløse
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Pia Holm Nielsen
Kontakt E-mail: phni@furesoe.dk
Telefon: +45 72355329
Modtagers firmanavn Atkins Danmark
Adresse for modtagelse af tilbud erik.larsen@atkinsglobal.com