Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 054-128568

Kort beskrivelse

Holstebro Kommune udbyder totalrådgivning af en ny daginstitution ved Nørre Boulevard Skole. Daginstitutionen skal rumme ialt 148 børn bestående af 3 vuggestue grupper med 16 børn, 4 børnehave grupper med 25 børn. Det forudsættes at nybyggeriet vil blive på ca. 1 700 m2, bruttoetageareal. Den nye daginstitution ønskes udformet og indrettet, så der opnås et velfungerende og harmonisk bygningsanlæg. Bygningerne skal fremtræde imødekommende og med et materialevalg, der inkluderer brug af miljørigtige byggematerialer i en spændende arkitektonisk udformning. Der skal samtidig lægges vægt på at bygningernes drift- og vedligeholdelsesudgifterne begrænses bedst muligt. Bygninger ønskes indrettet med størst mulig fleksibilitet for sammenlægning af lokaler.Æstetisk og miljømæssigt er det vigtigt, at hvert rum i den nye bygning giver brugeren en oplevelse af kvalitet.

Holstebro Kommunes fælles børne-ungepolitik samt politikkerne for dagtilbud, danner grundlag for institutionens pædagogiske arbejde

Læs mere
Ordregiver Holstebro Kommune
Annonceret 17-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 17-03-2020 kl. 11.00
Deadline 14-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128568-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse