Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programmering af software og konsulentvirksomhed 2020/S 056-132913

Kort beskrivelse

Kontrakten omfatter gennemførelse af monitoreringer af offentlige organers websteders og mobilapplikationers overholdelse af de lovbestemte krav til tilgængelighed for brugere (herunder navnlig personer med handicap), rapportering samt tjek af tilgængelighedserklæringer. Til brug herfor skal leverandøren blandt andet udarbejde skabeloner, indgå i et samarbejde med ordregiver om præcisering af metoder og deltage i en række møder.

Kontrakten omfatter også mulighed for bestilling af rådgivningsydelser om tilgængeliggørelse og monitorering herunder til at uddrage tværgående læring af gennemførte monitoreringer, anvise måder at gøre konkret indhold tilgængeligt samt rådgive om standardisering af testprocedurer og om udviklingen i teknologier til at monitorere mobilapplikationer. Leverandøren skal eventuelt overdrage viden til en ny leverandør af tilsvarende opgaver. Ordregiver kan også bestille udarbejdelse af skriftligt materiale, inkl. vejledninger, anbefalinger og FAQ’s under kontrakten.

Læs mere
Ordregiver Digitaliseringsstyrelsen
Annonceret 19-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 19-03-2020 kl. 11.00
Deadline 05-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132913-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse