Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tømning af sivebrønde eller septiktanke 2020/S 057-136103

Kort beskrivelse

Delkontrakterne er geografisk opdelt efter dækningsområdet for Forsyning Helsingør, Gribvand, Hillerød Forsyning, Halsnæs Forsyning og Fredensborg Forsyning og opdelt i tømningstype, jf. følgende liste:

1) Delkontrakt A: Tømning af bundfældningstanke under Forsyning Helsingør

2) Delkontrakt B: Tømning af bundfældningstanke under Gribvand

3) Delkontrakt C: Tømning af bundfældningstanke under Hillerød Forsyning

4) Delkontrakt D: Tømning af bundfældningstanke under Fredensborg Forsyning

5) Delkontrakt E: Tømning af bundfældningstanke under Halsnæs Forsyning

6) Delkontrakt F: Tømning af samletanke under Gribvand

7) Delkontrakt G: Tømning af samletanke under Hillerød Forsyning

8) Delkontrakt H: Tømning af fedtudskillere under Fredensborg Forsyning.

Ydelserne under delkontrakterne omfatter generelt tømning og registrering af hhv. bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere, håndtering/bortskaffelse af slam/fedt fra selvsamme tanke samt kundehåndtering.

Læs mere
Ordregiver Nordkøb A/S
Deadline 23-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136103-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse