Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Offentlig licitation - FTN Passiv Aarhus – Langå

Kontrakten omfatter i hovedtræk: 45 km FTN passiv på strækningen Aarhus – Langå inkl. indblæsning af fiber i periode maj 2020 til oktober 2020. Etableringen om-fatter opgaver som nedgravning/-pløjning og underskydning af rørpakke, montering af kabelbærer inkl. trækning af rørpakke i kabelbærer, udrulning af armeret fiberkabel. kabelbrønde samt indblæsning samt splidsning af fiberkabler.
Opgaven omfatter ikke migrering.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 30-03-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 30-03-2020)
Titel - Offentlig licitation - FTN Passiv Aarhus – Langå
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Kontrakten omfatter i hovedtræk: 45 km FTN passiv på strækningen Aarhus – Langå inkl. indblæsning af fiber i periode maj 2020 til oktober 2020. Etableringen om-fatter opgaver som nedgravning/-pløjning og underskydning af rørpakke, montering af kabelbærer inkl. trækning af rørpakke i kabelbærer, udrulning af armeret fiberkabel. kabelbrønde samt indblæsning samt splidsning af fiberkabler.
Opgaven omfatter ikke migrering.
Deadline 20-04-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/266431
Ordregiver Banedanmark
Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
CPV kode 45310000-3 - Udførelse af elektriske installationer
45231100-6 - Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
45300000-0 - Udførelse af bygningsinstallationer
45314000-1 - Installation af telekommunikationsudstyr
45314300-4 - Kabelinfrastruktur
45314310-7 - Kabellægningsarbejder
45314320-0 - Kabelinstallationsarbejder i forbindelse med datamater
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Hanne Kjær Hyltoft
Kontakt E-mail: HKJH@BANE.dk
Telefon: +45 20189598
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[30-03-2020 09:42:59]

Åbn tidligere version 23-03-2020 Luk tidligere version 23-03-2020
Titel - Offentlig licitation - FTN Passiv Aarhus – Langå
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Kontrakten omfatter i hovedtræk: 45 km FTN passiv på strækningen Aarhus – Langå inkl. indblæsning af fiber i periode april 2020 til september 2020. Etableringen om-fatter opgaver som nedgravning/-pløjning og underskydning af rørpakke, montering af kabelbærer inkl. trækning af rørpakke i kabelbærer, udrulning af armeret fiberkabel. kabelbrønde samt indblæsning samt splidsning af fiberkabler.
Opgaven omfatter ikke migrering.
Deadline 08-04-2020 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/266431
Ordregiver Banedanmark
Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
CPV kode 45231100-6 - Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Hanne Kjær Hyltoft
Kontakt E-mail: HKJH@BANE.dk
Telefon: +45 20189598