Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde 2020/S 059-140553

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne tilhørende de i del I.1 nævnte afdelinger af BAB, PAB og TMG. Nedrivningen sker som led i realiseringen af helhedsplanen "HP4", som er igangsat af de 4 boligselskaber, der er beliggende på den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand. Udover helhedsplanen er der igangsat afdelingsspecifikke helhedsplaner for hver enkelt afdeling.

Bebyggelsen omfatter 3 forskellige bygningstyper: rækkehuse i 2 etager, lavhusblokke i 4 etager og 12 højhuse i 16 etager. De 5 første højhuse (set fra østlig retning) indeholder PCB i form af både primære, sekundære og tertiære kilder. Derudover indeholder højhusene bly i malinger og asbest i de lette facadepartier og evt. andre miljøfarlige stoffer, der endnu ikke er undersøgt for. Udbuddet omhandler nedrivning af disse 5 højhuse. Opgaven finansieres i hht. Landsbyggefondens renoveringsstøtteregler.

Læs mere
Ordregiver Brøndby Almene Boligselskab ("BAB"), afdeling Rheumpark / v. administrator DAB
Deadline 21-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140553-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse