Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Snerydning 2020/S 060-143970

Kort beskrivelse

Syddjurs Kommune udbyder udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning:

Vintertjeneste på kommuneveje gældende for salt og snerydning på ca. 850 km kommuneveje omfattende veje, side- anlæg, buslommer, rastepladser mm., og ca. 66 142 m2 kommunale P-pladser.

Vintertjeneste på kommunale stier gældende for salt og snerydning på ca. 66 km stier.

Vintertjenesten på kommunale fortove gældende for salt og snerydning på ca. 23 km fortove.

Udbuddet vedrører kørsel i 4 vinterperioder: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024.

Læs mere
Ordregiver Syddjurs Kommune - Teknik og Miljø
Annonceret 25-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-03-2020 kl. 11.00
Deadline 01-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143970-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse