Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2020/S 061-146560

Kort beskrivelse

I forbindelse med realiseringen af Aarhus Vands virksomhedsplan har Aarhus Vand behov for at indgå rammeaftaler med rådgivere, der i overensstemmelse med Aarhus vands forretningsstrategi kan assistere med strategisk rådgivning henholdsvis ledelses- og organisationsudvikling.

Opgaven er opdelt i 2 forskellige rammeaftaler. Der kan ansøges om at afgive tilbud på begge rammeaftaler eller blot en enkelt af de 2 rammeaftaler. Ansøgeren bedes tydeligt angive i sin ansøgning, hvilke(n) ansøgning(er) prækvalifikationen vedrører.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Vand A/S
Deadline 24-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146560-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed