Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

20026167 - Strategiske kommunikation i Interreg-projektet

Region Hovedstaden har på vegne af Interreg ØKS projekt ’Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen’ (ESTGC) til hensigt at indkøbe en konsulentydelse i form af strategiske kommuni-kation, der skal bistå med at udvælge og konkretisere formidlingsbare resultater/budskaber fra projek-tet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-04-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-04-2020)
Titel 20026167 - Strategiske kommunikation i Interreg-projektet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Region Hovedstaden har på vegne af Interreg ØKS projekt ’Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen’ (ESTGC) til hensigt at indkøbe en konsulentydelse i form af strategiske kommuni-kation, der skal bistå med at udvælge og konkretisere formidlingsbare resultater/budskaber fra projek-tet.
Deadline 21-04-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/267733
Ordregiver Region Hovedstaden
Adresse Kongens Vænge 2
3400
Hillerød
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
79000000-4 - Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79410000-1 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
Kontaktperson Jacob Haim
Kontakt E-mail: jacob.haim@regionh.dk
Telefon: +45 38665812
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Annonceringen gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit IV, da det er vurderet, at der er tale om en kontrakt, der har klar grænseoverskridende interesse.

Annonceringen gennemføres med prækvalifikation, hvilket betyder at processen er toleddet, forstået således, at kun prækvalificerede virksomheder får mulighed for at afgive tilbud på opgaven.

Blandt de prækvalificerede udvælges 3 virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud på opgaven.

Al kommunikation skal foregå gennem CTM.