Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2020/S 093-222948

Kort beskrivelse

Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet har vurderet at konsulentfirmaet Energy Innovation Cluster er det bedst egnede til levering af de tjenesteydeser projektet fordre ud fra følgene begrundelse:

Succesen af dette projekt afhænger af opbakning fra industrien - en ret specifik del af energiindustrien. Energy Innovation Cluster er den virksomhed i Danmark der har det største netværk indenfor netop denne del af industrien og et unikt setup til deling af resultater gennem fokuserede arrangementer. Energy Innovation Cluster følger universitetets egen unikke innovationsmodel, der tager udgangspunkt i slutkundernes behov med aktiv involvering fra relevante slutkunder gennem projektet – til produktet er klart til markedet. Ydelserne med målrettet videndeling til dedikerede medlemmer og brug af efterspørgselsdrevet innovationsmodel er Energy Innovation Cluster eneste virksomhed, der kan levere.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Universitet
Annonceret 13-05-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-05-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222948-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed