Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 110-268161

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører ordregivers indgåelse af rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, drift og support af Midttrafik billet app (i det følgende benævnt ”Systemet”) som omhandler følgende ydelser:

- Leverancen, jf. rammeaftalebilag 03 – leverancebeskrivelse som konsoliderer systemet, og som udmunder i leverandørens overtagelse af udviklings-, vedligeholdelses-, support- og applikationsdriftsansvaret for systemet fra ordregivers eksisterende leverandør.

- Efterfølgende udvikling og videreudvikling af systemet i form af primært agile udviklingsprojekter i nært samarbejde med ordregiver.

- Vedligeholdelse og teknisk support af systemet i ordregivers driftsmiljø, herunder incident management og gennemførelse af problem management.

- Continuous Deployment af patches, versioner og releases ved behov.

- Samarbejde med ordregivers øvrige leverandører i tilfælde af driftsforstyrrelser.

De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Midttrafik
Annonceret 09-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-06-2020 kl. 10.00
Deadline 03-07-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268161-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed