Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger 2020/S 121-294293

Kort beskrivelse

Port of Aalborg A/S og TL Byg A/S' har til hensigt at indgå en ejeraftale for et fællesejet projektselskab under stiftelse, idet parterne ønsker at etablere et joint venture-samarbejde med henblik på realiseringen af et projekt på en grund under udmatriklering tilhørende Port of Aalborg A/S. Grunden tilskødes projektselskabet, der har til formål at udvikle grunden samt forestå udlejning og opførelse af erhvervsbyggeri herpå. TL Byg A/S bidrager til samarbejdet med sine relevante kompetencer og gennem årene opbyggede erfaringer i henseende til udvikling af et egnet projekt på den udmatrikulerede grund, herunder udvikling, projektering og opførsel af et kontorhus, hvorved opførsel i totalentreprise kan ske på kommercielle vilkår, som er optimalt gunstige for projektselskabet. Port of Aalborg A/S bidrager med relevante kompetencer i henseende til afsøgning af markedet for relevante lejere og/eller investorer samt indgåelse af kontrakter med disse vedrørende det opførte kontorhus.

Læs mere
Ordregiver Port of Aalborg A/S
Annonceret 25-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-06-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294293-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed