Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2020/S 121-297612

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en engangsleverance af kemisk rengøring (udsyring) af kedlen på Nordjyllandsværkets Blok 3 for at fjerne jernoxider fremkommet ved drift af kedlen.

Leverancen omfatter:

— Udtagning af rørprøver inden udsyring til kalibrering og evt. reference

— Levering og montage af provisoriske rørledninger, afblændinger, ventiler og pumper

— Udsyring af economiser, fordamper, flaske og mellemliggende rørledninger

— Håndtering og bortskaffelse af produkter og restprodukter ifm. udsyringen

— Reetableringer efter udsyring

— Verifikationsansøgning og håndtering af svejsesager ifm. udsyringen

— Håndtering af HSE under udsyringen med særligt fokus på perioden, hvor der arbejdes med kemikalier. HSE er ”Health, Safety and Environment”, og hvorledes disse forhold håndteres og dokumenteres i leverandørens organisation

— Engineering (kemi, proces, kedel, svejse, miljø m.fl.) til håndtering af leverancen

— Stillads og isoleringsydelser til udsyringen.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Forsyning
Annonceret 25-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-06-2020 kl. 10.00
Deadline 11-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297612-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed