Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ortopædisk fodtøj 2020/S 123-301027

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører en rammeaftale på levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg med tilhørende tilretninger og reparationer til Aalborg og Brønderslev Kommuner (herefter benævnt Ordregiver). Begrebet Ordregiver vil blive brugt som en fællesbetegnelse for begge kommuner, hvor der gælder ens forhold for alle. Der vil ved aftaleindgåelse blive udarbejdet en særskilt rammeaftale for hver enkelt kommune.

Formålet med udbuddet er at danne et visitationsgrundlag for Ordregivers bevilling af tilskud til ortopædisk fodtøj og fodindlæg med tilhørende tilretninger og reparationer i henhold til servicelovens § 112, samt at sikre borgerne mulighed for at indkøbe ortopædisk fodtøj, indlæg samt tilretninger og reparationer til en pris, der ligger inden for den tildelte bevilling.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kommune
Annonceret 29-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 29-06-2020 kl. 10.00
Deadline 19-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301027-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse