Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldscontainere og -spande 2020/S 138-338679

Kort beskrivelse

Med udgangspunkt i "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" og Randers Kommunes klima-, natur- og miljøpolitik påtænker Randers Kommune at udbyde leverance af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast.

Det er Randers Kommunes ambition, at en ny rammeaftale om levering af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast både kan være med til at opfylde målsætningerne i klimaplanen, samtidig med at projektet vil bidrage til udviklingen af nye teknologier og metoder for effektiv genanvendelse af plastaffald. Som led i forberedelsen af et udbud af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast, inviteres aktører i branchen til dialogmøder. Dialoggrundlag med nærmere oplysninger om baggrunden for projektet og om anmodning om deltagelse er tilgængeligt via oplyste link.

Læs mere
Ordregiver Randers Kommune
Annonceret 20-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 20-07-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338679-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse