Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2020/S 177-425347

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af gardiner og indvendig solafskærmning til Rebild, Skanderborg og Favrskov Kommuner under Jysk Fællesindkøb.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3) og kravspecifikationen (bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Læs mere
Ordregiver Favrskov Kommune
Annonceret 11-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-09-2020 kl. 10.01
Deadline 21-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425347-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse