Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tandregulering 2020/S 195-471870

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter tandregulering, herunder varetagelse af ordregivers forpligtigelse og behandling inklusive nødbehandling og retention af de tildelte børn og unge under 18 år, der er visiteret af praktiserende tandlæge til tandreguleringsbehandling.

Alle tildelte borgere skal færdigbehandles af tilbudsgiveren, uanset om den enkelte borger fylder 18 år i behandlingsforløbet. Dog således at behandlingen kun opstartes, hvis de forventes at kunne afsluttes inden borgerens fyldte 19. år jævnfør sundhedsloven.

Læs mere
Ordregiver Morsø Kommune
Annonceret 07-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-10-2020 kl. 10.01
Deadline 02-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471870-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse