Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 197-473612

Kort beskrivelse

Udbuddet gennemføres i en totalentreprise med indbygget projektkonkurrence som et udbud med forhandling. Tilbudsgiverne konkurrerer på i videst muligt omfang at opfylde Aalborg Kommunes visioner, forventninger og ønsker til byggeriet.

Der skal designes, projekteres og anlægges et børne- og ungeunivers, der består af en firesporet skole med indskoling, mellemtrin og udskoling til 1 000 elever og tilhørende DUS/SFO samt et nyt dagtilbud med 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn. Bygningen skal også fungere som et bydelshus. Det skal forventes, at bygherre og bygherrerådgiver skal involveres betydeligt i den endelige projektering.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kommune, Aak Bygninger, Borgmesterens Forvaltning
Annonceret 09-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-10-2020 kl. 10.01
Deadline 16-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473612-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse