Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Annoncering vedr. Forskningsprojekt om behandlings- og forebyggelsesmetoder for ludomani

Som led i ”Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani” af 2. november 2017 , er der i 2020 afsat 2,1 mio. kr. til et forskningsprojekt vedrørende både behandlings- og forebyggelsesmetoder for ludomani med henblik på at sikre, at indsatsen i behandling og forebyggelse af ludomani fortsat er baseret på bedste viden.
Forskningsprojektet skal være af maksimalt 12 måneders varighed (dvs. senest afsluttet ved udgangen af første kvartal 2022). Ministeriet forventer at tildele midlerne primo februar 2021.
Annonceringen er frivillig og kontrakten forventes tildelt primo februar 2021.
Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1 Opgavebeskrivelse. Der er afsat i alt 2,1 mio. kr., som tildeles til ét forskningsprojekt.
Forskningsprojektet kan bestå af flere delprojekter.
Der aftales forud for kontraktens indgåelse en betalingsplan med udgangspunkt i den aftalte tidsplan.
Ordregiver erhverver brugsret til materialet, i det omfang leverandørens ydelser resulterer i immaterialretligt beskyttet materiale.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 18-11-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 18-11-2020)
Titel Annoncering vedr. Forskningsprojekt om behandlings- og forebyggelsesmetoder for ludomani
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Som led i ”Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani” af 2. november 2017 , er der i 2020 afsat 2,1 mio. kr. til et forskningsprojekt vedrørende både behandlings- og forebyggelsesmetoder for ludomani med henblik på at sikre, at indsatsen i behandling og forebyggelse af ludomani fortsat er baseret på bedste viden.
Forskningsprojektet skal være af maksimalt 12 måneders varighed (dvs. senest afsluttet ved udgangen af første kvartal 2022). Ministeriet forventer at tildele midlerne primo februar 2021.
Annonceringen er frivillig og kontrakten forventes tildelt primo februar 2021.
Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 1 Opgavebeskrivelse. Der er afsat i alt 2,1 mio. kr., som tildeles til ét forskningsprojekt.
Forskningsprojektet kan bestå af flere delprojekter.
Der aftales forud for kontraktens indgåelse en betalingsplan med udgangspunkt i den aftalte tidsplan.
Ordregiver erhverver brugsret til materialet, i det omfang leverandørens ydelser resulterer i immaterialretligt beskyttet materiale.
Annonceret 18-11-2020 kl. 12.00
Deadline 18-12-2020 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Fremgår af Annonceringsbetingelserne
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/280417
Ordregiver Sundheds- og Ældreministeriet
Adresse Holdbergsgade 6
1057
København K
CPV kode 73110000-6 - Forskning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Zelle Huma Sheikh
Kontakt E-mail: zhs@sum.dk
Telefon: +45 23419450