Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune

Sundhedsordningen:

Sundhedsordningen er et tilbud til alle medarbejdere om hjælp til forebyggelse og behandling af ar-bejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen er:
1. at behandle arbejdsrelaterede skader for den enkelte medarbejder
2. at forebygge skader på arbejdspladsen gennem forebyggende træning
3. at forebygge arbejdsskader på de arbejdspladser, der anvender ordningen

Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning:

Slagelse Kommune vil opretholde et beredskab, der kan håndtere akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

Formålet er
1. at hindre at medarbejdere får psykiske, sociale og fysiske eftervirkninger af psykiske be-lastninger i arbejdet og skal imødegå længden af et eventuelt sygefravær samt forebygge at et eventuelt sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
2. at forebygge psykiske belastninger på arbejdspladsen, der giver anledning til psykologhjælp

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 19-01-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 19-01-2021)
Titel Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Sundhedsordningen:

Sundhedsordningen er et tilbud til alle medarbejdere om hjælp til forebyggelse og behandling af ar-bejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen er:
1. at behandle arbejdsrelaterede skader for den enkelte medarbejder
2. at forebygge skader på arbejdspladsen gennem forebyggende træning
3. at forebygge arbejdsskader på de arbejdspladser, der anvender ordningen

Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning:

Slagelse Kommune vil opretholde et beredskab, der kan håndtere akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

Formålet er
1. at hindre at medarbejdere får psykiske, sociale og fysiske eftervirkninger af psykiske be-lastninger i arbejdet og skal imødegå længden af et eventuelt sygefravær samt forebygge at et eventuelt sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
2. at forebygge psykiske belastninger på arbejdspladsen, der giver anledning til psykologhjælp
Annonceret 01-12-2020 kl. 12.00
Deadline 29-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Slagelse Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier:

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede doku-mentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgivere ikke kan indfri nedenstående krav eller dokumentationen giver anledning til tvivl om tilbudsgivers formåen, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Personlige forhold:

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes som bilag 3.

• Udfyldt og underskrevet tilkendegivelse om, at tilbudsgiver tager hensyn til de gældende for-pligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 4.
Adresse Rådhuspladsen 11
4200
Slagelse
CPV kode 71317200-5 - Sundheds- og sikkerhedstjeneste
85121270-6 - Psykiater- eller psykologtjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bent Rønsgaard
Kontakt E-mail: bent@slagelse.dk
Telefon: +45 58573012
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[14-12-2020 09:54:38]
14.12.2020: Spørgsmål/svar
[22-12-2020 09:38:20]
Nyt spm. svar 22.12.2020
[11-01-2021 13:42:19]
Sidste spørgsmål og svar 3-4-5.
[12-01-2021 15:07:41]
Besvarelse af nyt spørgsmål
[19-01-2021 10:18:32]
Vigtigt, Nyt tilbudsskema Bilag 2.

I afsnit 2.13. Delaftale 2, er der tilføjet ny linje og Bilag 2 Tilbudsskema er tilrettet med ny linje
[19-01-2021 10:23:14]
Opdateret spørgsmål/svar (7) med afdeling og dato

Åbn tidligere version 19-01-2021 Luk tidligere version 19-01-2021
Titel Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Sundhedsordningen:

Sundhedsordningen er et tilbud til alle medarbejdere om hjælp til forebyggelse og behandling af ar-bejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen er:
1. at behandle arbejdsrelaterede skader for den enkelte medarbejder
2. at forebygge skader på arbejdspladsen gennem forebyggende træning
3. at forebygge arbejdsskader på de arbejdspladser, der anvender ordningen

Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning:

Slagelse Kommune vil opretholde et beredskab, der kan håndtere akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

Formålet er
1. at hindre at medarbejdere får psykiske, sociale og fysiske eftervirkninger af psykiske be-lastninger i arbejdet og skal imødegå længden af et eventuelt sygefravær samt forebygge at et eventuelt sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
2. at forebygge psykiske belastninger på arbejdspladsen, der giver anledning til psykologhjælp
Annonceret 01-12-2020 kl. 12.00
Deadline 29-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Slagelse Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier:

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede doku-mentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgivere ikke kan indfri nedenstående krav eller dokumentationen giver anledning til tvivl om tilbudsgivers formåen, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Personlige forhold:

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes som bilag 3.

• Udfyldt og underskrevet tilkendegivelse om, at tilbudsgiver tager hensyn til de gældende for-pligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 4.
Adresse Rådhuspladsen 11
4200
Slagelse
CPV kode 71317200-5 - Sundheds- og sikkerhedstjeneste
85121270-6 - Psykiater- eller psykologtjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bent Rønsgaard
Kontakt E-mail: bent@slagelse.dk
Telefon: +45 58573012
Åbn tidligere version 12-01-2021 Luk tidligere version 12-01-2021
Titel Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Sundhedsordningen:

Sundhedsordningen er et tilbud til alle medarbejdere om hjælp til forebyggelse og behandling af ar-bejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen er:
1. at behandle arbejdsrelaterede skader for den enkelte medarbejder
2. at forebygge skader på arbejdspladsen gennem forebyggende træning
3. at forebygge arbejdsskader på de arbejdspladser, der anvender ordningen

Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning:

Slagelse Kommune vil opretholde et beredskab, der kan håndtere akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

Formålet er
1. at hindre at medarbejdere får psykiske, sociale og fysiske eftervirkninger af psykiske be-lastninger i arbejdet og skal imødegå længden af et eventuelt sygefravær samt forebygge at et eventuelt sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
2. at forebygge psykiske belastninger på arbejdspladsen, der giver anledning til psykologhjælp
Annonceret 01-12-2020 kl. 12.00
Deadline 29-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Slagelse Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier:

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede doku-mentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgivere ikke kan indfri nedenstående krav eller dokumentationen giver anledning til tvivl om tilbudsgivers formåen, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Personlige forhold:

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes som bilag 3.

• Udfyldt og underskrevet tilkendegivelse om, at tilbudsgiver tager hensyn til de gældende for-pligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 4.
Adresse Rådhuspladsen 11
4200
Slagelse
CPV kode 71317200-5 - Sundheds- og sikkerhedstjeneste
85121270-6 - Psykiater- eller psykologtjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bent Rønsgaard
Kontakt E-mail: bent@slagelse.dk
Telefon: +45 58573012
Åbn tidligere version 11-01-2021 Luk tidligere version 11-01-2021
Titel Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Sundhedsordningen:

Sundhedsordningen er et tilbud til alle medarbejdere om hjælp til forebyggelse og behandling af ar-bejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen er:
1. at behandle arbejdsrelaterede skader for den enkelte medarbejder
2. at forebygge skader på arbejdspladsen gennem forebyggende træning
3. at forebygge arbejdsskader på de arbejdspladser, der anvender ordningen

Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning:

Slagelse Kommune vil opretholde et beredskab, der kan håndtere akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

Formålet er
1. at hindre at medarbejdere får psykiske, sociale og fysiske eftervirkninger af psykiske be-lastninger i arbejdet og skal imødegå længden af et eventuelt sygefravær samt forebygge at et eventuelt sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
2. at forebygge psykiske belastninger på arbejdspladsen, der giver anledning til psykologhjælp
Annonceret 01-12-2020 kl. 12.00
Deadline 29-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Slagelse Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier:

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede doku-mentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgivere ikke kan indfri nedenstående krav eller dokumentationen giver anledning til tvivl om tilbudsgivers formåen, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Personlige forhold:

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes som bilag 3.

• Udfyldt og underskrevet tilkendegivelse om, at tilbudsgiver tager hensyn til de gældende for-pligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 4.
Adresse Rådhuspladsen 11
4200
Slagelse
CPV kode 71317200-5 - Sundheds- og sikkerhedstjeneste
85121270-6 - Psykiater- eller psykologtjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bent Rønsgaard
Kontakt E-mail: bent@slagelse.dk
Telefon: +45 58573012
Åbn tidligere version 22-12-2020 Luk tidligere version 22-12-2020
Titel Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Sundhedsordningen:

Sundhedsordningen er et tilbud til alle medarbejdere om hjælp til forebyggelse og behandling af ar-bejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen er:
1. at behandle arbejdsrelaterede skader for den enkelte medarbejder
2. at forebygge skader på arbejdspladsen gennem forebyggende træning
3. at forebygge arbejdsskader på de arbejdspladser, der anvender ordningen

Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning:

Slagelse Kommune vil opretholde et beredskab, der kan håndtere akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

Formålet er
1. at hindre at medarbejdere får psykiske, sociale og fysiske eftervirkninger af psykiske be-lastninger i arbejdet og skal imødegå længden af et eventuelt sygefravær samt forebygge at et eventuelt sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
2. at forebygge psykiske belastninger på arbejdspladsen, der giver anledning til psykologhjælp
Annonceret 01-12-2020 kl. 12.00
Deadline 29-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Slagelse Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier:

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede doku-mentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgivere ikke kan indfri nedenstående krav eller dokumentationen giver anledning til tvivl om tilbudsgivers formåen, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Personlige forhold:

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes som bilag 3.

• Udfyldt og underskrevet tilkendegivelse om, at tilbudsgiver tager hensyn til de gældende for-pligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 4.
Adresse Rådhuspladsen 11
4200
Slagelse
CPV kode 71317200-5 - Sundheds- og sikkerhedstjeneste
85121270-6 - Psykiater- eller psykologtjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bent Rønsgaard
Kontakt E-mail: bent@slagelse.dk
Telefon: +45 58573012
Åbn tidligere version 14-12-2020 Luk tidligere version 14-12-2020
Titel Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Sundhedsordningen:

Sundhedsordningen er et tilbud til alle medarbejdere om hjælp til forebyggelse og behandling af ar-bejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen er:
1. at behandle arbejdsrelaterede skader for den enkelte medarbejder
2. at forebygge skader på arbejdspladsen gennem forebyggende træning
3. at forebygge arbejdsskader på de arbejdspladser, der anvender ordningen

Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning:

Slagelse Kommune vil opretholde et beredskab, der kan håndtere akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

Formålet er
1. at hindre at medarbejdere får psykiske, sociale og fysiske eftervirkninger af psykiske be-lastninger i arbejdet og skal imødegå længden af et eventuelt sygefravær samt forebygge at et eventuelt sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
2. at forebygge psykiske belastninger på arbejdspladsen, der giver anledning til psykologhjælp
Annonceret 01-12-2020 kl. 12.00
Deadline 29-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Slagelse Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier:

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede doku-mentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgivere ikke kan indfri nedenstående krav eller dokumentationen giver anledning til tvivl om tilbudsgivers formåen, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Personlige forhold:

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes som bilag 3.

• Udfyldt og underskrevet tilkendegivelse om, at tilbudsgiver tager hensyn til de gældende for-pligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 4.
Adresse Rådhuspladsen 11
4200
Slagelse
CPV kode 71317200-5 - Sundheds- og sikkerhedstjeneste
85121270-6 - Psykiater- eller psykologtjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bent Rønsgaard
Kontakt E-mail: bent@slagelse.dk
Telefon: +45 58573012
Åbn tidligere version 01-12-2020 Luk tidligere version 01-12-2020
Titel Sundhedsordning og Akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger for medarbejdere i Slagelse kommune
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Sundhedsordningen:

Sundhedsordningen er et tilbud til alle medarbejdere om hjælp til forebyggelse og behandling af ar-bejdsrelaterede skader.

Formålet med sundhedsordningen er:
1. at behandle arbejdsrelaterede skader for den enkelte medarbejder
2. at forebygge skader på arbejdspladsen gennem forebyggende træning
3. at forebygge arbejdsskader på de arbejdspladser, der anvender ordningen

Psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning:

Slagelse Kommune vil opretholde et beredskab, der kan håndtere akut psykologisk krisehjælp og psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemstillinger.

Formålet er
1. at hindre at medarbejdere får psykiske, sociale og fysiske eftervirkninger af psykiske be-lastninger i arbejdet og skal imødegå længden af et eventuelt sygefravær samt forebygge at et eventuelt sygefravær udvikler sig til arbejdsophør.
2. at forebygge psykiske belastninger på arbejdspladsen, der giver anledning til psykologhjælp
Annonceret 01-12-2020 kl. 12.00
Deadline 29-01-2021 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Slagelse Kommune
Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier:

Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede doku-mentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgivere ikke kan indfri nedenstående krav eller dokumentationen giver anledning til tvivl om tilbudsgivers formåen, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbuddet.

Personlige forhold:

• Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Fortrykt formular findes som bilag 3.

• Udfyldt og underskrevet tilkendegivelse om, at tilbudsgiver tager hensyn til de gældende for-pligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Fortrykt formular findes som bilag 4.
Adresse Rådhuspladsen 11
4200
Slagelse
CPV kode 71317200-5 - Sundheds- og sikkerhedstjeneste
85121270-6 - Psykiater- eller psykologtjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Bent Rønsgaard
Kontakt E-mail: bent@slagelse.dk
Telefon: +45 58573012