Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 248-615999

Kort beskrivelse

Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0 har indgået en aftale med Tovværksgrunden ApS om opførelse af en nøglefærdig og fuldt funktionsdygtig almen boligudlejningsejendom med 88 blandede boliger med et samlet etageareal på 7 120 m2. Tovværksgrunden ApS skal i forbindelse med opførelsen af en almen boligudlejningsejendom agere befuldmægtiget for Lejerbo i henhold til den delegerede bygherremodel. Projektet udføres af Tovværksgrunden ApS med Raundahl & Moesby A/S som styrende totalentreprenør. For en nærmere uddybning af aftaleforholdet mellem Lejerbo, Tovværksgrunden ApS og Raundahl & Moesby A/S henvises til bekendtgørelse nr. 2020/S 177-424766 bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed.

Nærværende udbud omhandler flg. fagentreprise:

E12 el.

Der forventes udsendt resterende entrepriser på et senere tidspunkt.

Aftalen indgås med Raundahl og Moesby A/S.

Læs mere
Ordregiver Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0
Annonceret 21-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 21-12-2020 kl. 09.00
Deadline 25-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:615999-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse