Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kabelsamlingssæt 2020/S 250-626213

Kort beskrivelse

Norlys Holding A/S udbyder aftalen på vegne af Norlys Holding A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 48 21 90, N1 A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N CVR-nr. 25 15 41 50 og N1 Randers A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg, CVR-nr. 29 31 24 35, der tillige er part på rammeaftalen. De 3 ordregivende enheder kan hver især trække på rammeaftalen efter behov. Norlys Holding A/S er den ansvarlige for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, men rammeaftalen indgås af alle parter.

Fra aftalestart vil det primært være Norlys Holding A/S og N1 A/S der trækker på aftalen. N1 Randers A/S træk på aftalen vil udgøre en mindre del af det samlede behov. Grundet planlagte system- og organisationsændringer i løbet af aftaleperioden, forventes det, at det primært på sigt vil være Norlys Holding A/S, der vil foretage aftræk på aftalen på vegne af alle partere.

Ordregiver ønsker levering af muffetilbehør til 1, 12, 17,5 24 og 72 kV til hele forsyningsområdet.

Læs mere
Ordregiver Norlys Holding
Annonceret 23-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-12-2020 kl. 09.00
Deadline 18-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626213-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed