Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2021/S 076-194491

Kort beskrivelse

Visiteret kørsel af elever til og fra specialklasserækker og specialskoler samt borger til og fra daghjem for Sønderborg Kommune:

Daghjemskørsel:

Delaftale 1 omfatter kørsel med visiterede borgere til og fra daghjem:

- Mellem hjem og daghjem

- Mellem midlertidigt opholdssted og daghjem

- Mellem hjem og aktivitetssted (træder i stedet for daghjem).

Kørslen vedrører følgende typer kørsel:

- Samkørsel

- Solokørsel.

Elevkørsel:

Delaftale 2 vedrører kørsel af elever, som går i specialskole eller specialklasserække i Sønderborg Kommune og som har fået bevilget følgende kørsler:

- Mellem skole/sfo og bopæl/samværsadresse

- Mellem skole/sfo og aflastningssted/klub.

Kørslen vedrører følgende typer kørsel:

- Samkørsel

- Solo/særkørsel.

Læs mere
Ordregiver Sønderborg Kommune
Annonceret 20-04-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 20-04-2021 kl. 10.00
Deadline 17-05-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194491-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Syddanmark, Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse