Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr 2021/S 079-202456

Kort beskrivelse

Dansk Politi udbyder levering af værkstedsydelser, reservedele inkl. dæk og forbrugsstoffer vedrørende politiets køretøjer. Rammeaftalerne indeholder desuden levering af ydelser i form hente og bringe ordning samt opbevaring af dæk.

Der udbydes 38 separate delaftaler. Opdelingen i delaftaler er foretaget geografisk og efter køretøjsmærker, jf. bilag 1 til rammeaftalen.

Ordregiver gør opmærksom på, at tilbudsgiver skal være autoriseret som defineret i rammeaftalernes bilag 2 (kravspecifikation).

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Annonceret 23-04-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 23-04-2021 kl. 10.00
Deadline 25-05-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202456-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Vestjylland, Østjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse