Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2021/S 107-279069

Kort beskrivelse

Fredericia Kommune forventer på vegne af KomUdbud at gennemføre udbud på ortopædisk fodtøj.

I den forbindelse ønsker vi en høring i markedet, af det forløbeligt materiale bl.a. for at sikre, at kravene til de udbudte ydelser er hensigtsmæssige.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

1) Udkast til udbudsbetingelser incl. kravspecifikation

2) Udkast til rammeaftale.

3) Udkast til tilbudsliste

4) Spørgsmål stillet af ordregiver.

Alle potentielle tilbudsgivere indbydes- og opfordres til at gennemgå materialet grundigt og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelle forekommende uhensigtsmæssigheder samt gerne med forslag til forbedringer.

Høringssvarene vil blive behandlet med henblik på at få vurderet, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar fremsendes via Ethics senest den 1. juli 2021.

Læs mere
Ordregiver KomUdbud - Fredericia Kommune
Annonceret 04-06-2021 kl. 00.00
Sidst ændret 04-06-2021 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279069-2021:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse