Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 019-026967Bygge- og anlægsarbejder

Åbn dokument 2 (26-01-2013) Luk dokument 2 (26-01-2013)
Titel DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 019-026967
Kort beskrivelse

Bygge- og anlægsarbejder

Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)
Udbudsdetaljer
I stedet for:

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkter

Boligselskabet Sct. Jørgen

II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten

Afd. 901 Rødkærsbro - Boligselskabet Sct. Jørgen

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene :

Helhedsplan for boligrenovering af afdeling 801 i Rødkærsbro. 112 boliger omdannes til 96 boliger, hvoraf 72

boliger bliver tilgængelige i alt ca. 8000 m2 + kælder. Der skal desuden opføres et nyt kvartershus på ca 350

m2. De eksisterende 2 etages bygninger skal desuden have renoveret hele klimaskærmen bl.a. med ny skalmur

og efterisolering.

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht ABT 93

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelserherom:

Iht ABT 93

III.2.3) Teknisk kapacitet:

Referenceliste over opgaver af lignende karkater og

størrelse som nærværende, der er udført i løbet af de

sidste fem år.

Aktuel karakterbog eller tilsvarende for virksomheden

som helhed samt karakterbog eller tilsvarende for den

seneste byggeopgave.

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater:

Totalentreprenørteamets økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet, herunder specielt referencer og

karakterbog

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

22.02.2013 (12:00)

Læses:

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkter

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup

II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten

Afd. 801Rødkærsbro - Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg - Kjellerup

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene :

Hovedentreprise.

Helhedsplan for boligrenovering af afdeling 801 i Rødkærsbro. 112 boliger omdannes til 96 boliger, hvoraf

72 boliger bliver tilgængelige i alt ca. 8000 m2 + kælder. Der skal desuden opføres et nyt kvartershus på ca

350 m2. De eksisterende 2 etages bygninger skal desuden have renoveret hele klimaskærmen bl.a. med ny

skalmur, efterisolering, Installation af elevator-lift, varmeanlæg, ballanceret ventilation, nye køkkener, nye bad,

altanændringer og udvendige anlægsarbejder.

III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht AB 92

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelserherom:

Iht AB 92

III.2.3) Teknisk kapacitet:

Referenceliste over opgaver af lignende karakater og

størrelse som nærværende, der er udført i løbet af de

sidste fem år.

Oversigt over funktionærer og deres referencer for de

seneste 5 år.

Angivelse af organisation for projektet.

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage:

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater:

Hovedentreprenørens økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet, herunder specielt relevante referencer og

karakterbog.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

24.02.2013 (12:00)

Yderligere supplerende oplysninger

Det præceseres, at der er tale om en Hovedentreprise.

Deadline 24-02-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Bygge og anlæg
Tildelingskriterier Den laveste pris
Ordregiver Boligselskabet Sct. Jørgen
Adresse Brovej 18
8800
Viborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset udbud
Åbn dokument 1 (19-01-2013) Luk dokument 1 (19-01-2013)
Titel DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 014-018986
Kort beskrivelse

Bygge- og anlægsarbejder

Helhedsplan for boligrenovering af afdeling 801 i Rødkærsbro. 112 boliger omdannes til 96 boliger, hvoraf 72 boliger bliver tilgængelige i alt ca. 8000 m2 + kælder. Der skal desuden opføres et nyt kvartershus på ca 350 m2. De eksisterende 2 etages bygninger skal desuden have renoveret hele klimaskærmen bl.a. med ny skalmur og efterisolering.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Boligselskabet Sct. Jørgen
DK
Brovej 18
Boligkontoret Danmark
Jens Overgaard
8800
Viborg
DANMARK
+45 24752860

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.bsjviborg.dk/

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.bovang.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
KPF Arkitekter A/S
Sparregade 2
KPF Arkitekter A/S
Henning Pedersen
8800
Viborg
DANMARK
+45 21687638

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
KPF Arkitekter A/S
Sparregade 2
KPF Arkitekter A/S
Henning Pedersen
8800
Viborg
DANMARK
+45 21687638

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
KPF Arkitekter A/S
Sparregade 2
KPF Arkitekter A/S
Henning Pedersen
8800
Viborg
DANMARK
+45 21687638

I.2) Type ordregivende myndighed

Offentligt organ

I.3) Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteter

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Afd. 901 Rødkærsbro - Boligselskabet Sct. Jørgen

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder

Udførelse

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Østervang 10-22 og Østerled 2-12

DK 8840 Rødkærsbro

NUTS-kode

DK042

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Helhedsplan for boligrenovering af afdeling 801 i Rødkærsbro. 112 boliger omdannes til 96 boliger, hvoraf 72 boliger bliver tilgængelige i alt ca. 8000 m2 + kælder. Der skal desuden opføres et nyt kvartershus på ca 350 m2. De eksisterende 2 etages bygninger skal desuden have renoveret hele klimaskærmen bl.a. med ny skalmur og efterisolering.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000
- IA11

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8) Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms: 70 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht ABT 93

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Iht ABT 93

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hovedentreprenør, der afgiver tilbud, er eneansvarlig for opfyldelse af kontrakten overfor ordregiver i alle forhold.

III.1.4) Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og love erklæring i henhold tiol lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om den pågældende part ikke har gæld til det offentlige.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om den pågældende parts samlede omsætning, egenkapital og resultat indenfor de seneste tre regnskabsår.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Referenceliste over opgaver af lignende karkater og størrelse som nærværende, der er udført i løbet af de sidste fem år.

Aktuel karakterbog eller tilsvarende for virksomheden som helhed samt karakterbog eller tilsvarende for den seneste byggeopgave.

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5: og største antal 7

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Totalentreprenørteamets økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet, herunder specielt referencer og karakterbog.

IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Laveste pris

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

KPF 301033

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nej

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

22.2.2013 - 12:00

IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

10.3.2013

IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1
1780
København V
DANMARK
+45 33307621
+45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der er ingen lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud
Nyrupsgade 30
1780
København V
DANMARK
+45 72268000
+45 33326144

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

15.1.2013

Deadline 22-02-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Bygge og anlæg
Tildelingskriterier Den laveste pris
Ordregiver Boligselskabet Sct. Jørgen
Adresse Brovej 18
8800
Viborg
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Begrænset udbud