Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Adgangskontrolsystem inkl. serviceaftale

Udbuddet omfatter levering og installation af ADK anlæg med alle komponenter på ca. 11 lokationer under Odense Renovation A/S Dertil prissættes service, vedligehold, reparation af samme inkl. serviceaftaler efter 2 årig garantiperiode er udløbet. Endvidere skal der omfattes afmontering/-installering af eksisterende anlæg på samme lokationer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-06-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-06-2022)
Titel - Adgangskontrolsystem inkl. serviceaftale
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter levering og installation af ADK anlæg med alle komponenter på ca. 11 lokationer under Odense Renovation A/S Dertil prissættes service, vedligehold, reparation af samme inkl. serviceaftaler efter 2 årig garantiperiode er udløbet. Endvidere skal der omfattes afmontering/-installering af eksisterende anlæg på samme lokationer.
Annonceret 20-06-2022 kl. 23.00
Deadline 05-08-2022 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtning og under-/delkriterier fremgår af udbudsmaterialet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/334988
Ordregiver Odense Renovation A/S
Udvælgelseskriterier Forud for tilbudsvurderingen foretager Ordregiver en egnethedsvurdering af de indkomne tilbud, med baggrund i de af tilbudsgiver fremsendte oplysninger og erklæringer som angivet nedenfor:

• Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver virksomhed har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 vedhæftes tilbuddet – Tro- og love-erklæringsskema tilgængeligt på dette udbud, kan anvendes
• Omsætning i seneste regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor)
• Egenkapital i senest regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor)
• Referenceliste (op til 5 ref.) over lign. opgaver som den udbudte, indeholdende kundenavn, kontraktperiode, kundeunderlag og opgavebeskrivelse

Oplysninger og erklæringer afgives som anført i afsnit 4.6 i udbudsbetingelser.
Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbudslovens:

• § 135, stk. 3

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren ikke opfylder følgende minimumskrav til egnethed:

Økonomisk og finansiel formåen:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 10.000.000,00 (eller tilsvarende i anden valuta).
2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være Positiv (i DKK eller tilsvarende i anden valuta).

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Teknisk og faglig formåen:

• Referencelisten skal minimum indeholde 2 reference der er udført i løbet af de sidste 3 år indenfor levering af adgangskontrol (ADK-anlæg, levering og serviceaftale) på mere end 5 lokationer

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

Kun konditionsmæssige tilbud der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i afsnit 3.1.1 og som opfylder minimumskravene til egnethed i afsnit 3.1.2, vil indgå i valg af leverandør i henhold til afsnit 3.2 Tildeling af Kontrakt


Adresse Snapindvej 21 21
5200
Odense V
CPV kode 42961100-1 - Adgangskontrolsystem
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Pia Blæsbjerg
Kontakt E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
Telefon: +45 66133331
Modtagers firmanavn Pia Blæsbjerg (på vegne f ordregiver)
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[20-06-2022 23:05:47]

Åbn tidligere version 20-06-2022 Luk tidligere version 20-06-2022
Titel - Adgangskontrolsystem inkl. serviceaftale
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter levering og installation af ADK anlæg med alle komponenter på ca. 11 lokationer under Odense Renovation A/S Dertil prissættes service, vedligehold, reparation af samme inkl. serviceaftaler efter 2 årig garantiperiode er udløbet. Endvidere skal der omfattes afmontering/-installering af eksisterende anlæg på samme lokationer.
Annonceret 20-06-2022 kl. 23.00
Deadline 05-08-2022 kl. 00.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vægtning og under-/delkriterier fremgår af udbudsmaterialet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/334988
Ordregiver Odense Renovation A/S
Udvælgelseskriterier Forud for tilbudsvurderingen foretager Ordregiver en egnethedsvurdering af de indkomne tilbud, med baggrund i de af tilbudsgiver fremsendte oplysninger og erklæringer som angivet nedenfor:

• Underskrevet tro og love-erklæring på, hvorvidt tilbudsgiver virksomhed har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3 vedhæftes tilbuddet – Tro- og love-erklæringsskema tilgængeligt på dette udbud, kan anvendes
• Omsætning i seneste regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor)
• Egenkapital i senest regnskabsår (oplysninger afgivet på tro og love og/eller vedhæftet dokumentation af revideret årsregnskab eller attesteret regnskabsoplysninger fra registreret eller statsautoriseret revisor)
• Referenceliste (op til 5 ref.) over lign. opgaver som den udbudte, indeholdende kundenavn, kontraktperiode, kundeunderlag og opgavebeskrivelse

Oplysninger og erklæringer afgives som anført i afsnit 4.6 i udbudsbetingelser.
Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet de udelukkelsesgrunde, der er anført i Udbudslovens:

• § 135, stk. 3

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren ikke opfylder følgende minimumskrav til egnethed:

Økonomisk og finansiel formåen:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 10.000.000,00 (eller tilsvarende i anden valuta).
2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være Positiv (i DKK eller tilsvarende i anden valuta).

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.
Teknisk og faglig formåen:

• Referencelisten skal minimum indeholde 2 reference der er udført i løbet af de sidste 3 år indenfor levering af adgangskontrol (ADK-anlæg, levering og serviceaftale) på mere end 5 lokationer

Dokumentation: Tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

Kun konditionsmæssige tilbud der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i afsnit 3.1.1 og som opfylder minimumskravene til egnethed i afsnit 3.1.2, vil indgå i valg af leverandør i henhold til afsnit 3.2 Tildeling af Kontrakt


Adresse Snapindvej 21 21
5200
Odense V
CPV kode 42961100-1 - Adgangskontrolsystem
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Pia Blæsbjerg
Kontakt E-mail: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk
Telefon: +45 66133331
Modtagers firmanavn Pia Blæsbjerg (på vegne f ordregiver)