Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Børnehuset Fuglsang

Rebild Byråd har truffet beslutning om at opføre en ny daginstitution i Støvring. Projektet gennemføres i totalentreprise.

Børnehuset skal opføres på en nyudstykket grund, der er beliggende i krydset mellem Hobrovej og Buderupholm i Støvring, på den syd- østlig side af krydset. Det er på arealet lige syd for Buderupholmvej 8. Området er ikke færdigudstykket p.t. så matriklen har ikke en adresse endnu.

Totalentreprisen omfatter planlægning, projektering og opførelse af en ny integreret daginstitution beliggende i Støvring. Den nye institution er normeret til 45 småbørnspladser og 100 børnehavepladser og omfatter et bebygget areal på ca. 1.350 – 1.550 m².

Den nye institution skal certificeres efter DGNB Guld med Hjerteudmærkelse, som en del af totalentreprisen. Totalentreprisen udbydes som begrænset udbud med prækvalifikation.
Der prækvalificeres 3 totalentreprenørfirmaer.

De afgivne tilbud vil blive bedømt ud fra kriteriet: ”det økonomiske mest fordelagtige tilbud” ved udbud med forhandling.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-03-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-03-2023)
Titel Børnehuset Fuglsang
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Rebild Byråd har truffet beslutning om at opføre en ny daginstitution i Støvring. Projektet gennemføres i totalentreprise.

Børnehuset skal opføres på en nyudstykket grund, der er beliggende i krydset mellem Hobrovej og Buderupholm i Støvring, på den syd- østlig side af krydset. Det er på arealet lige syd for Buderupholmvej 8. Området er ikke færdigudstykket p.t. så matriklen har ikke en adresse endnu.

Totalentreprisen omfatter planlægning, projektering og opførelse af en ny integreret daginstitution beliggende i Støvring. Den nye institution er normeret til 45 småbørnspladser og 100 børnehavepladser og omfatter et bebygget areal på ca. 1.350 – 1.550 m².

Den nye institution skal certificeres efter DGNB Guld med Hjerteudmærkelse, som en del af totalentreprisen. Totalentreprisen udbydes som begrænset udbud med prækvalifikation.
Der prækvalificeres 3 totalentreprenørfirmaer.

De afgivne tilbud vil blive bedømt ud fra kriteriet: ”det økonomiske mest fordelagtige tilbud” ved udbud med forhandling.
Annonceret 16-03-2023 kl. 12.00
Deadline 25-04-2023 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Udvælgelse af de 3 totalentreprenører vil herefter foregå ved karaktergivning af pos. 1 – 2, hvor der vægtes med de anførte procentdele.

Karaktergivningen er fra 0 – 8, hvor 8 er højeste karakter

Se Udbudsbekendtgørelse på Dalux for udspecificerede tildelingskriterier.
Link til udbudsmateriale https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-22067
Ordregiver Rebild Kommune
Udvælgelseskriterier Såfremt der kommer flere end 3 ansøgere der opfylder mindstekravene, vælges de 3 der er bedst egnede ud fra de nedenstående kriterier:

Kriterier vægtes med følgende % fordeling.
Pos. 1 Økonomisk og financiel kapacitet ------------------------------------------------------------- 30 %
Pos. 2 Referencer ---------------------------------------------------------------------------------------------- 70 %
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45214100-1 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 3
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Dahl
Kontakt E-mail: jada@rebild.dk
Telefon: +45 22607262
Modtagers firmanavn Rebild Kommune
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[16-03-2023 19:49:03]
Tekst kunne misforstås

Åbn tidligere version 16-03-2023 Luk tidligere version 16-03-2023
Titel Børnehuset Fuglsang
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Rebild Byråd har truffet beslutning om at opføre en ny daginstitution i Støvring. Projektet gennemføres i totalentreprise.

Børnehuset skal opføres på en nyudstykket grund, der er beliggende i krydset mellem Hobrovej og Buderupholm i Støvring, på den syd- østlig side af krydset. Det er på arealet lige syd for Buderupholmvej 8. Området er ikke færdigudstykket p.t. så matriklen har ikke en adresse endnu.

Totalentreprisen omfatter planlægning, projektering og opførelse af en ny integreret daginstitution beliggende i Støvring. Den nye institution er normeret til 45 småbørnspladser og 100 børnehavepladser og omfatter et bebygget areal på ca. 1.350 – 1.550 m².

Den nye institution skal certificeres efter DGNB Guld med Hjerteudmærkelse, som en del af totalentreprisen. Totalentreprisen udbydes som begrænset udbud, blandt 3 totalentreprenørfirmaer.

De afgivne tilbud vil blive bedømt ud fra kriteriet: ”det økonomiske mest fordelagtige tilbud” ved udbud med forhandling.
Annonceret 16-03-2023 kl. 12.00
Deadline 25-04-2023 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Udvælgelse af de 3 totalentreprenører vil herefter foregå ved karaktergivning af pos. 1 – 2, hvor der vægtes med de anførte procentdele.

Karaktergivningen er fra 0 – 8, hvor 8 er højeste karakter

Se Udbudsbekendtgørelse på Dalux for udspecificerede tildelingskriterier.
Link til udbudsmateriale https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-22067
Ordregiver Rebild Kommune
Udvælgelseskriterier Såfremt der kommer flere end 3 ansøgere der opfylder mindstekravene, vælges de 3 der er bedst egnede ud fra de nedenstående kriterier:

Kriterier vægtes med følgende % fordeling.
Pos. 1 Økonomisk og financiel kapacitet ------------------------------------------------------------- 30 %
Pos. 2 Referencer ---------------------------------------------------------------------------------------------- 70 %
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45214100-1 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 3
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jakob Dahl
Kontakt E-mail: jada@rebild.dk
Telefon: +45 22607262
Modtagers firmanavn Rebild Kommune