Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

ANNULLERET: Renholds - og Omkostningsanalyse jf. engangsplastikdirektivets oprydningsansvar

ANNULLERET: Opgaven har til formål at foretage en renholds- og omkostningsanalyse, som skal bidrage til implementeringsarbejdet med engangsplastikdirektivet ved at etablere en opgørelse over de reelle henkastede mængder og omkostninger til renhold vedrørende SUP-produkter hos kommuner og stat.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-05-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-05-2023)
Titel ANNULLERET: Renholds - og Omkostningsanalyse jf. engangsplastikdirektivets oprydningsansvar
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse ANNULLERET: Opgaven har til formål at foretage en renholds- og omkostningsanalyse, som skal bidrage til implementeringsarbejdet med engangsplastikdirektivet ved at etablere en opgørelse over de reelle henkastede mængder og omkostninger til renhold vedrørende SUP-produkter hos kommuner og stat.
Annonceret 27-03-2023 kl. 16.00
Deadline 20-04-2023 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Udvælgelseskriterier - Opgaveløsning/tilgang/metode (vægtning 50 %): Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en overordnet plan for projektets gennemførelse. Planen skal indeholde beskrivelse af datagrundlag og skal desuden indeholde et forslag til, hvad der tænkes afrapporteret ved midtvejsleverancer, jf. opgavebeskrivelsen. Det tillægges positiv betydning i vurdering af kriteriet, i hvor høj grad beskrivelsen opfylder ordregivers behov som beskrevet i opgavebeskrivelsen.
- Faglige kompetencer for det udførende team (vægtning 40 %): Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det team, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres fire CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre to A4-sider. Det tillægges positiv betydning, at det team, der skal løse opgaven, har erfaring med løsning af lignende opgaver.
- Pris og antal timer (vægtning: 10 %): Tilbudsgiver skal give en fast pris på opgaveløsningen. Det tillægges positiv betydning, hvor god en balance der er mellem antal timer og den tilbudte pris.
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
79723000-8 - Affaldsanalysetjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nanna Sonne Theilgaard
Kontakt E-mail: nasot@mst.dk
Telefon: +45 20184156
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[17-04-2023 16:21:47]
Dokument omhandlende Spørgsmål og svar vedr. Renholds- og omkostningsanalysen jf. engangsplastdirektivet tilføjet.
[18-04-2023 15:18:12]
Model om fordeling af omkostninger til renhold med figurer jf. 2020 rapport vedr. Kortlægning af omkostninger ved implementering af engangsplastikdirektivets oprydningsansvar tilføjet.
[09-05-2023 09:16:15]
Indkomne tilbud havde en vægtning af indholdselementer, der ikke var i overensstemmelse med kravsspecifikationen.
En accept af det bedste tilbud ville have medført, at en ikke uvæsentlig del af analysens budget ville blive allokeret til indhold der ikke var beskrevet i kravsspecifikationen.
Det ville ikke være forvaltningsmæssigt forsvarligt, og myndigheden har derfor annulleret udbuddet.

Åbn tidligere version 18-04-2023 Luk tidligere version 18-04-2023
Titel Renholds - og Omkostningsanalyse jf. engangsplastikdirektivets oprydningsansvar
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven har til formål at foretage en renholds- og omkostningsanalyse, som skal bidrage til implementeringsarbejdet med engangsplastikdirektivet ved at etablere en opgørelse over de reelle henkastede mængder og omkostninger til renhold vedrørende SUP-produkter hos kommuner og stat.
Annonceret 27-03-2023 kl. 16.00
Deadline 20-04-2023 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Udvælgelseskriterier - Opgaveløsning/tilgang/metode (vægtning 50 %): Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en overordnet plan for projektets gennemførelse. Planen skal indeholde beskrivelse af datagrundlag og skal desuden indeholde et forslag til, hvad der tænkes afrapporteret ved midtvejsleverancer, jf. opgavebeskrivelsen. Det tillægges positiv betydning i vurdering af kriteriet, i hvor høj grad beskrivelsen opfylder ordregivers behov som beskrevet i opgavebeskrivelsen.
- Faglige kompetencer for det udførende team (vægtning 40 %): Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det team, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres fire CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre to A4-sider. Det tillægges positiv betydning, at det team, der skal løse opgaven, har erfaring med løsning af lignende opgaver.
- Pris og antal timer (vægtning: 10 %): Tilbudsgiver skal give en fast pris på opgaveløsningen. Det tillægges positiv betydning, hvor god en balance der er mellem antal timer og den tilbudte pris.
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
79723000-8 - Affaldsanalysetjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nanna Sonne Theilgaard
Kontakt E-mail: nasot@mst.dk
Telefon: +45 20184156
Åbn tidligere version 17-04-2023 Luk tidligere version 17-04-2023
Titel Renholds - og Omkostningsanalyse jf. engangsplastikdirektivets oprydningsansvar
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven har til formål at foretage en renholds- og omkostningsanalyse, som skal bidrage til implementeringsarbejdet med engangsplastikdirektivet ved at etablere en opgørelse over de reelle henkastede mængder og omkostninger til renhold vedrørende SUP-produkter hos kommuner og stat.
Annonceret 27-03-2023 kl. 16.00
Deadline 20-04-2023 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Udvælgelseskriterier - Opgaveløsning/tilgang/metode (vægtning 50 %): Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en overordnet plan for projektets gennemførelse. Planen skal indeholde beskrivelse af datagrundlag og skal desuden indeholde et forslag til, hvad der tænkes afrapporteret ved midtvejsleverancer, jf. opgavebeskrivelsen. Det tillægges positiv betydning i vurdering af kriteriet, i hvor høj grad beskrivelsen opfylder ordregivers behov som beskrevet i opgavebeskrivelsen.
- Faglige kompetencer for det udførende team (vægtning 40 %): Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det team, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres fire CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre to A4-sider. Det tillægges positiv betydning, at det team, der skal løse opgaven, har erfaring med løsning af lignende opgaver.
- Pris og antal timer (vægtning: 10 %): Tilbudsgiver skal give en fast pris på opgaveløsningen. Det tillægges positiv betydning, hvor god en balance der er mellem antal timer og den tilbudte pris.
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
79723000-8 - Affaldsanalysetjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nanna Sonne Theilgaard
Kontakt E-mail: nasot@mst.dk
Telefon: +45 20184156
Åbn tidligere version 27-03-2023 Luk tidligere version 27-03-2023
Titel Renholds - og Omkostningsanalyse jf. engangsplastikdirektivets oprydningsansvar
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven har til formål at foretage en renholds- og omkostningsanalyse, som skal bidrage til implementeringsarbejdet med engangsplastikdirektivet ved at etablere en opgørelse over de reelle henkastede mængder og omkostninger til renhold vedrørende SUP-produkter hos kommuner og stat.
Annonceret 27-03-2023 kl. 16.00
Deadline 20-04-2023 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Udvælgelseskriterier - Opgaveløsning/tilgang/metode (vægtning 50 %): Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en overordnet plan for projektets gennemførelse. Planen skal indeholde beskrivelse af datagrundlag og skal desuden indeholde et forslag til, hvad der tænkes afrapporteret ved midtvejsleverancer, jf. opgavebeskrivelsen. Det tillægges positiv betydning i vurdering af kriteriet, i hvor høj grad beskrivelsen opfylder ordregivers behov som beskrevet i opgavebeskrivelsen.
- Faglige kompetencer for det udførende team (vægtning 40 %): Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det team, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres fire CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre to A4-sider. Det tillægges positiv betydning, at det team, der skal løse opgaven, har erfaring med løsning af lignende opgaver.
- Pris og antal timer (vægtning: 10 %): Tilbudsgiver skal give en fast pris på opgaveløsningen. Det tillægges positiv betydning, hvor god en balance der er mellem antal timer og den tilbudte pris.
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 71600000-4 - Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
79723000-8 - Affaldsanalysetjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nanna Sonne Theilgaard
Kontakt E-mail: nasot@mst.dk
Telefon: +45 20184156