Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Nyborg Havn og Marina

Udviklingsplan Fyn og Øerne er et fælles fynsk initiativ i regi af Destination Fyn med det formål at styrke turismeudviklingen, ved at samle de 10 fynske kommuner og Destination Fyn omkring en fælles indsats for udviklingen af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.
I forlængelse heraf skal der udvikles et antal strategiske fysiske udviklingsplaner, der kan danne grundlag for fremtidige turismeinvesteringer. Nyborg kommune søger i den forbindelse en rådgiver, der kan hjælpe med at udarbejde dette.
Planens formål og fokusområder 
Planens overordnende formål er at styrke Nyborg Kommune som turistdestination gennem private og offentlige investeringer I Nyborg Kommune vil fokus være på en videreudvikling af hele havneområdets attraktionsniveau til glæde og gavn for byens gæster og borgere. En udvikling af netop det område med blandt andet alternative former for overnatninger, opholdsmiljøer og unikke oplevelser på kajkanten styrker og bidrager stærkt ind i Udviklingsplanen for Fyn og Øerne, hvor der netop er fokus på udvikling og en styrkelse af de fynske havne. Disse skal tænkes sammen og sættes i gang på baggrund af en tydelig, stærk og fælles strategi, der både favner havneområdet i Nyborg og forbinder sig til de øvrige fynske havne.
Formålet med planen er derfor skabe grundlag for en bæredygtig turismeudvikling på stedets præmisser og med udnyttelse af det stedbundne potentiale.
Det strategiske fysiske udviklingsplan skal på baggrund af ovenstående således sætte retningen for:
- En bæredygtig og attraktiv vækst og udvikling af Nyborg havn og marina som reason-to-go og som kan videreudvikle Nyborg som sommerdestination.
- Udvikling af kommerciel overnatningskapacitet og unikke oplevelser, der kan udvikle havneområdets attraktionsniveau med en kommerciel vinkel
- En styrkelse af samspillet og sammenhængen i mellem havneområdet og Nyborg Slot
En nærmere beskrivelse  fremgår af afsnit 3 Kravspecifikation.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/229474174.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 31-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 31-05-2024)
Titel Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Nyborg Havn og Marina
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udviklingsplan Fyn og Øerne er et fælles fynsk initiativ i regi af Destination Fyn med det formål at styrke turismeudviklingen, ved at samle de 10 fynske kommuner og Destination Fyn omkring en fælles indsats for udviklingen af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.
I forlængelse heraf skal der udvikles et antal strategiske fysiske udviklingsplaner, der kan danne grundlag for fremtidige turismeinvesteringer. Nyborg kommune søger i den forbindelse en rådgiver, der kan hjælpe med at udarbejde dette.
Planens formål og fokusområder 
Planens overordnende formål er at styrke Nyborg Kommune som turistdestination gennem private og offentlige investeringer I Nyborg Kommune vil fokus være på en videreudvikling af hele havneområdets attraktionsniveau til glæde og gavn for byens gæster og borgere. En udvikling af netop det område med blandt andet alternative former for overnatninger, opholdsmiljøer og unikke oplevelser på kajkanten styrker og bidrager stærkt ind i Udviklingsplanen for Fyn og Øerne, hvor der netop er fokus på udvikling og en styrkelse af de fynske havne. Disse skal tænkes sammen og sættes i gang på baggrund af en tydelig, stærk og fælles strategi, der både favner havneområdet i Nyborg og forbinder sig til de øvrige fynske havne.
Formålet med planen er derfor skabe grundlag for en bæredygtig turismeudvikling på stedets præmisser og med udnyttelse af det stedbundne potentiale.
Det strategiske fysiske udviklingsplan skal på baggrund af ovenstående således sætte retningen for:
- En bæredygtig og attraktiv vækst og udvikling af Nyborg havn og marina som reason-to-go og som kan videreudvikle Nyborg som sommerdestination.
- Udvikling af kommerciel overnatningskapacitet og unikke oplevelser, der kan udvikle havneområdets attraktionsniveau med en kommerciel vinkel
- En styrkelse af samspillet og sammenhængen i mellem havneområdet og Nyborg Slot
En nærmere beskrivelse  fremgår af afsnit 3 Kravspecifikation.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/229474174.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 13-05-2024 kl. 21.30
Deadline 10-06-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris: 10 pct., Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 50 pct., Kvalifikationer og leveringssikkerhed: 40 pct.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/229474174.aspx
Ordregiver Nyborg Kommune
Udvælgelseskriterier Beskrivelse af udvalgte, relevante referenceprojekter hos Rådgiver. Det er et krav, at disse er gennemført inden for de seneste tre år (dvs. afleveringsdato for projektet må ikke være ældre end tre år før tilbudsfristen i dette udbud). Rådgiver skal angive minimum et referenceprojekt.
Adresse Torvet 1
5800
Nyborg
CPV kode 75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
75112100-5 - Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Udbud og Indkøb
Kontakt E-mail: udbudogindkoeb@nyborg.dk
Telefon: +45 63337728
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/229474174.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[31-05-2024 11:20:21]
På baggrund af spørgsmål og svar pr. 31.05.024 er der uploadet en ny version (vers. 2) af udbudsmaterialet.
Tilretningerne medfører ikke ændringer af grundlæggende karakter.

Åbn tidligere version 13-05-2024 Luk tidligere version 13-05-2024
Titel Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Nyborg Havn og Marina
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udviklingsplan Fyn og Øerne er et fælles fynsk initiativ i regi af Destination Fyn med det formål at styrke turismeudviklingen, ved at samle de 10 fynske kommuner og Destination Fyn omkring en fælles indsats for udviklingen af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.
I forlængelse heraf skal der udvikles et antal strategiske fysiske udviklingsplaner, der kan danne grundlag for fremtidige turismeinvesteringer. Nyborg kommune søger i den forbindelse en rådgiver, der kan hjælpe med at udarbejde dette.
Planens formål og fokusområder 
Planens overordnende formål er at styrke Nyborg Kommune som turistdestination gennem private og offentlige investeringer I Nyborg Kommune vil fokus være på en videreudvikling af hele havneområdets attraktionsniveau til glæde og gavn for byens gæster og borgere. En udvikling af netop det område med blandt andet alternative former for overnatninger, opholdsmiljøer og unikke oplevelser på kajkanten styrker og bidrager stærkt ind i Udviklingsplanen for Fyn og Øerne, hvor der netop er fokus på udvikling og en styrkelse af de fynske havne. Disse skal tænkes sammen og sættes i gang på baggrund af en tydelig, stærk og fælles strategi, der både favner havneområdet i Nyborg og forbinder sig til de øvrige fynske havne.
Formålet med planen er derfor skabe grundlag for en bæredygtig turismeudvikling på stedets præmisser og med udnyttelse af det stedbundne potentiale.
Det strategiske fysiske udviklingsplan skal på baggrund af ovenstående således sætte retningen for:
- En bæredygtig og attraktiv vækst og udvikling af Nyborg havn og marina som reason-to-go og som kan videreudvikle Nyborg som sommerdestination.
- Udvikling af kommerciel overnatningskapacitet og unikke oplevelser, der kan udvikle havneområdets attraktionsniveau med en kommerciel vinkel
- En styrkelse af samspillet og sammenhængen i mellem havneområdet og Nyborg Slot
En nærmere beskrivelse  fremgår af afsnit 3 Kravspecifikation.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/229474174.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 13-05-2024 kl. 21.30
Deadline 10-06-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris: 10 pct., Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 50 pct., Kvalifikationer og leveringssikkerhed: 40 pct.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/229474174.aspx
Ordregiver Nyborg Kommune
Udvælgelseskriterier Beskrivelse af udvalgte, relevante referenceprojekter hos Rådgiver. Det er et krav, at disse er gennemført inden for de seneste tre år (dvs. afleveringsdato for projektet må ikke være ældre end tre år før tilbudsfristen i dette udbud). Rådgiver skal angive minimum et referenceprojekt.
Adresse Torvet 1
5800
Nyborg
CPV kode 75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
75112100-5 - Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Udbud og Indkøb
Kontakt E-mail: udbudogindkoeb@nyborg.dk
Telefon: +45 63337728
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/229474174.aspx