Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Kompetenceudvikling i partnerskabsinitiativet Borgen ved roret - en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang til handicap- og udsatteområdet

Levering af kompetenceudvikling til fem partnerskabskommuner

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 10-06-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 10-06-2024)
Titel - Kompetenceudvikling i partnerskabsinitiativet Borgen ved roret - en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang til handicap- og udsatteområdet
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Levering af kompetenceudvikling til fem partnerskabskommuner
Annonceret 09-06-2024 kl. 12.00
Deadline 09-08-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Omvendt licitation
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/405652
Ordregiver Social- og Boligstyrelsen
Skønnet kontraktsum 1650000 DKK
Adresse Edisonsvej 1
5000
Odense C
CPV kode 80400000-8 - Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
80000000-4 - Uddannelse og undervisning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Viktor Hegelund
Kontakt E-mail: vzhe@sbst.dk
Telefon: +45 41932493