Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Aalborg: Telekommunikationsleverancer 2013/S 107-183462Telekommunikationsleverancer

Region Nordjylland har udbudt en rammeaftale, under hvilken der kan oprettes både mobil- og bredbåndsabonnementer samt indkøbes mobilterminaler til medarbejdernes private brug.

En ”bruttolønsordning” er karakteriseret ved flg.:

— Medarbejderen får bredbåndsabonnement, mobilabonnement og/eller mobilterminal (mobiltelefon eller smart phone) stillet til rådighed mod en aftale om lønnedgang.

— Region Nordjylland opstiller ikke begrænsninger for brug af abonnement eller telefon.

— Aftaleperioden for hver aftale mellem medarbejderen og Region Nordjylland er 12 måneder.

— Aftaleperioden for hvert abonnement oprettet mellem Leverandøren og Region Nordjylland er ligeledes 12

måneder.

— Administration af medarbejdermobiltelefoni er organisatorisk placeret under Region Nordjyllands HR afdeling

(Koncern HR).

Kontraktperioden for Rammeaftalen vil løbe frem til 31.12.2013 med mulighed for Region Nordjylland for at for at forlænge aftalen i yderligere 2 x 12 måneder.

Region Nordjylland har som mål, at der etableres et attraktivt tilbud for medarbejderne, med fokus på stærke priser og et gnidningsfrit support-koncept.

På baggrund af opgørelser fra tidligere tilbudte medarbejderordninger forventer Region Nordjylland ca. 750 ansatte vil benyttes tilbuddet hvert år.

Åbn dokument 1 (05-06-2013) Luk dokument 1 (05-06-2013)
Titel DK-Aalborg: Telekommunikationsleverancer 2013/S 107-183462
Kort beskrivelse

Telekommunikationsleverancer

Region Nordjylland har udbudt en rammeaftale, under hvilken der kan oprettes både mobil- og bredbåndsabonnementer samt indkøbes mobilterminaler til medarbejdernes private brug.

En ”bruttolønsordning” er karakteriseret ved flg.:

— Medarbejderen får bredbåndsabonnement, mobilabonnement og/eller mobilterminal (mobiltelefon eller smart phone) stillet til rådighed mod en aftale om lønnedgang.

— Region Nordjylland opstiller ikke begrænsninger for brug af abonnement eller telefon.

— Aftaleperioden for hver aftale mellem medarbejderen og Region Nordjylland er 12 måneder.

— Aftaleperioden for hvert abonnement oprettet mellem Leverandøren og Region Nordjylland er ligeledes 12

måneder.

— Administration af medarbejdermobiltelefoni er organisatorisk placeret under Region Nordjyllands HR afdeling

(Koncern HR).

Kontraktperioden for Rammeaftalen vil løbe frem til 31.12.2013 med mulighed for Region Nordjylland for at for at forlænge aftalen i yderligere 2 x 12 måneder.

Region Nordjylland har som mål, at der etableres et attraktivt tilbud for medarbejderne, med fokus på stærke priser og et gnidningsfrit support-koncept.

På baggrund af opgørelser fra tidligere tilbudte medarbejderordninger forventer Region Nordjylland ca. 750 ansatte vil benyttes tilbuddet hvert år.

Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
Lasse Stender
9220
Aalborg Øst
DANMARK
+45 97648391

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.rn.dk/

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Sundhed

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten

Udbud af bredbånd og telefoniprodukter som personalegodetilbud.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 5: Teletjenester

NUTS-kode

DK05

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Region Nordjylland har udbudt en rammeaftale, under hvilken der kan oprettes både mobil- og bredbåndsabonnementer samt indkøbes mobilterminaler til medarbejdernes private brug.

En ”bruttolønsordning” er karakteriseret ved flg.:

— Medarbejderen får bredbåndsabonnement, mobilabonnement og/eller mobilterminal (mobiltelefon eller smart phone) stillet til rådighed mod en aftale om lønnedgang.

— Region Nordjylland opstiller ikke begrænsninger for brug af abonnement eller telefon.

— Aftaleperioden for hver aftale mellem medarbejderen og Region Nordjylland er 12 måneder.

— Aftaleperioden for hvert abonnement oprettet mellem Leverandøren og Region Nordjylland er ligeledes 12

måneder.

— Administration af medarbejdermobiltelefoni er organisatorisk placeret under Region Nordjyllands HR afdeling

(Koncern HR).

Kontraktperioden for Rammeaftalen vil løbe frem til 31.12.2013 med mulighed for Region Nordjylland for at for at forlænge aftalen i yderligere 2 x 12 måneder.

Region Nordjylland har som mål, at der etableres et attraktivt tilbud for medarbejderne, med fokus på stærke priser og et gnidningsfrit support-koncept.

På baggrund af opgørelser fra tidligere tilbudte medarbejderordninger forventer Region Nordjylland ca. 750 ansatte vil benyttes tilbuddet hvert år.

II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

32500000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Værdi: 7 444 110 DKK

Eksklusive moms

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Offentlig

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af

1. Pris. Vægtning 70

2. Kvalitet i tilbudte produkter til medarbejderne. Vægtning 20

3. Kvalitet i opgaveløsningen og leveringssikkerhed. Vægtning 10

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed

2012-091605.

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT:

2013/S 14-019592
af 19.1.2013

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1

Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Rammeaftale om levering af bredbånd og mobiltelefoni som personalegode

V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

25.3.2013

V.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 3

V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

TDC A/S
Sletvej 30
8230
Tranbjerg J
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi

Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:

Værdi: 7 500 000 DKK

Eksklusive moms

Kontraktens endelige samlede værdi:

Værdi: 7 444 110 DKK

Eksklusive moms

V.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet skal være indgivet til Klagenævent for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgøerlse i Den Europæiske Unions tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for offentlig konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

31.5.2013

Annonceret 05-06-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver Region Nordjylland
Adresse Niels Bohrs Vej 30
9220
Aalborg Øst
CPV kode 32500000-8 - Telekommunikationsleverancer
Udbudsform Offentligt udbud