Juridisk meddelelse

Oplysningerne på udbud.dk er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Erklæring om ansvarsfraskrivelse

Udbud.dk har til formål at give brugerne én samlet indgang til oplysninger om danske ordregivende myndigheders udbud. De oplysninger om udbud og indkøbsplaner, der vises på udbud.dk er indberettet af danske offentlige ordregivere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger at holde alle oplysninger, der er tilgængelige på udbud.dk, opdaterede og korrekt gengivet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan imidlertid ikke påtage sig noget ansvar for rigtigheden eller gengivelsen af de oplysninger, der er indberettet til udbud.dk eller indhold på eksterne websites, der linkes til, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke har kontrol med og ikke har ansvar for. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen søger at begrænse tekniske forstyrrelser på udbud.dk mest muligt. Det kan dog ikke udelukkes, at der sker tekniske fejl i forbindelse med ordregivernes indberetning af annonceringer, licitationer af bygge- og anlægsopgaver eller indkøbsplaner. Styrelsen påtager sig imidlertid intet ansvar for de gener, der måtte opstå for ordregivere og brugere under anvendelsen af udbud.dk.

Hensigten med denne ansvarsfraskrivelse er ikke at begrænse eller udelukke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ansvar på en måde, der strider mod dansk ret.

Meddelelse om ophavsret

Annonceringer og licitationer, der gengives på udbud.dk, er omfattet af de ophavsretlige beskyttelsesregler. Gengivelser af annonceringer og licitationer fra udbud.dk er tilladt med angivelse af kilden. Det bemærkes særligt i forhold til EU-udbuddene, at det er EU’s Publikationskontor, der har ophavsretten hertil. Brug af dokumenter udgivet af EU Kommissionen, eller Den Europæiske Unions Publikationskontor (Publikationskontoret) på Kommissionens vegne, skal ske i henhold til gældende bestemmelser herom.

Styrelsen tillader, at private virksomheder, hvis forretningsområde er at formidle udbud, henter data, fra – og på vegne af ordregiverne sender data til – udbud.dk til brug for kommercielle formål, efter ovenstående begrænsninger. Udbud.dk er tilgængelig for udbudsformidlernes systemer hele døgnet. Denne service er gratis for udbudsformidlerne at anvende. Udbudsformidlerne er selv ansvarlige for, at alle data, som de indberetter på vegne af ordregivende myndigheder til udbud.dk, er korrekte. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påtager sig intet ansvar for udbudsformidlernes visninger på egne portaler af data fra udbud.dk eller for rigtigheden af de oplysninger, der indberettes til udbud.dk via udbudsformidlernes systemer.

Private virksomheder, myndigheder og privatpersoner kan via en udtræksfunktion på udbud.dk’s forside få adgang til udbudsdata fra udbud.dk i Excel eller CSV format. Brugen af data skal ske i overensstemmelse med ovenstående begrænsninger.