Nyheder

I EU-udbud finder du gældende tilbudsfrist med klokkeslæt i udbudsbekendtgørelsen med evt. ændringer under udbudsdetaljer.
Udbudstype Titel Ordregiver Leveringssted SMV venligt Annonceret Tilbudsfrist    
Udbud under tærskelværdierne Acquisition of Housing, Oil Cooler Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 12-11-2019 28-11-2019 kl. 13.00
(15 dage og 19.5 timer tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 15:05:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Levering af grafisk design- og layouttjenester til Det Europæiske Miljøagentur 2019/S 218-533840 Det Europæiske Miljøagentur Byen København 12-11-2019 18-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(35 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 18 Dec 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Programpakke til talegenkendelse 2019/S 218-534207 Region Hovedstaden DANMARK 12-11-2019 Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 218-534225 Amgros I/S DANMARK 12-11-2019 Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug 2019/S 218-534236 Naturstyrelsen DANMARK 12-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel 2019/S 218-534369 Arbejdstilsynet DANMARK 12-11-2019 11-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 11 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 218-534420 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 12-11-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Vaskerimaskiner, rensemaskiner og tørremaskiner 2019/S 218-534524 Boligforeningen AAB Københavns omegn 12-11-2019 13-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(30 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 13 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Clips, suturer og ligaturer 2019/S 218-534538 Region Hovedstaden Hovedstaden 12-11-2019 19-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(36 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 19 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Coaching 2019/S 218-535139 Køge Kommune Østsjælland 12-11-2019 Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 218-535475 Viborg Kommune Midtjylland 12-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 218-535476 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 12-11-2019 10-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 10 Dec 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Drift af kantiner 2019/S 218-536222 Finanstilsynet Byen København 12-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Anlægsarbejde: hovedledninger til gasforsyning 2019/S 218-536250 Energinet Gas TSO A/S DANMARK 12-11-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af ventiler 2019/S 218-536375 VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Østsjælland 12-11-2019 28-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Smedearbejder 2019/S 218-536396 ARGO I/S Sjælland 12-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 218-533878 Region Sjælland Østsjælland 12-11-2019 10-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 10 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 218-535478 Odense Renovation A/S Fyn 12-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Generatorer 2019/S 218-534388 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 12-11-2019 13-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(30 dage tilbage)
Tue, 12 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 13 Dec 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Tube kits for appication of aerosol corrosion inhibiting compaunds Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 11-11-2019 18-11-2019 kl. 13.00
(5 dage og 19.5 timer tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 13:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Underliggende data platform til TV2 Regionerne TV 2 Lorry S/I // CVR:13270198 DANMARK SMV venligt 11-11-2019 11-12-2019 kl. 09.00
(28 dage og 15.5 timer tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 11:30:00 GMT Wed, 11 Dec 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud IT-rådgivningstjenester til EEA og Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø, på områderne for udvikling, administration og drift af datastrømme samt support og tjenester i forbindelse med Inspire 2019/S 217-531568 Det Europæiske Miljøagentur Hovedstaden 11-11-2019 12-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 12 Dec 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Drift af bro 2019/S 217-531625 Københavns Kommune Byen København 11-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Betonfliser 2019/S 217-532022 Københavns Kommune DANMARK, Byen København 11-11-2019 16-01-2020
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(64 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 16 Jan 2020 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejsalt 2019/S 217-532028 Slagelse Kommune Vest- og Sydsjælland 11-11-2019 16-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(33 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 16 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2019/S 217-532030 Region Nordjylland DANMARK, Nordjylland 11-11-2019 27-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 27 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 217-532607 Aalborg Universitet DANMARK 11-11-2019 Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb 2019/S 217-532709 Miljøstyrelsen DANMARK 11-11-2019 07-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Sat, 07 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bankydelser 2019/S 217-532713 Trafikselskabet Movia Hovedstaden 11-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2019/S 217-532714 Vestforbrænding DANMARK 11-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 00:59:00 GMT
EU-udbud Tandregulering 2019/S 217-533500 Holbæk Kommune Vest- og Sydsjælland 11-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Betonvarer 2019/S 217-533570 Banedanmark DANMARK 11-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Affaldsgenvinding 2019/S 217-533669 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Syddanmark 11-11-2019 10-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 10 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Persontransport, ikke rutekørsel 2019/S 217-533734 DSB DANMARK, DANMARK 11-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 217-532825 Det Kgl. Bibliotek DANMARK 11-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker 2019/S 217-532020 Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen for Børn og Unge Midtjylland 11-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Mon, 11 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Mapping for Invest Danmark - Delivery of a report of the global ingredients industry Udenrigsministeriet DANMARK SMV venligt 08-11-2019 18-11-2019 kl. 16.00
(5 dage og 22.5 timer tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 16:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 16:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Open procedure: Mapping of Geothermal Potential, Northern Mozambique Udenrigsministeriet EXTRA-REGIO NUTS 1 (DKZ) SMV venligt 08-11-2019 26-11-2019 kl. 14.00
(13 dage og 20.5 timer tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 15:20:00 GMT Tue, 26 Nov 2019 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udbud af indkøb af madaffaldsposer Tønder Forsyning A/S Sydjylland 08-11-2019 25-11-2019 kl. 12.00
(12 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 11:00:32 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet 2019/S 216-528989 Nyt Aalborg Universitetshospital Nordjylland 08-11-2019 10-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 10 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 216-529504 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 08-11-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Smedearbejder 2019/S 216-529632 Vestforbrænding DANMARK 08-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Personbiler 2019/S 216-529636 Egedal kommune Nordsjælland 08-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vask og rensning 2019/S 216-530223 Furesø Kommune Nordsjælland 08-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 216-530293 Vestforbrænding Københavns omegn 08-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Drift af vaskeri 2019/S 216-530507 Fyns Almennyttige Boligselskab Fyn 08-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Tjenester ydet af sygeplejersker 2019/S 216-531200 SOLRØD KOMMUNE Sjælland 08-11-2019 27-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 27 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Behandling af slam 2019/S 216-531268 Thisted Renseanlæg A/S Østjylland, Nordjylland 08-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 216-528957 Region Sjælland Østsjælland 08-11-2019 16-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(33 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 16 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 216-531136 Ikast-Brande Kommune Midtjylland 08-11-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 216-531458 Evida Service Nord A/S DANMARK 08-11-2019 Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Offentligt udbud vedr. etablering af kystbeskyttelse i Struer Kommune Struer kommune DANMARK SMV venligt 07-11-2019 04-12-2019 kl. 11.00
(21 dage og 17.5 timer tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 16:12:42 GMT Wed, 04 Dec 2019 11:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Negotiated procedure for the delivery of ESG screening DANMARKS NATIONALBANK // CVR:61092919 DANMARK SMV venligt 07-11-2019 18-11-2019 kl. 12.00
(5 dage og 18.5 timer tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 15:25:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne - Purchase of 4-quadrant AC power supplies - ref 5138 Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 07-11-2019 14-11-2019 kl. 12.00
(1 dage og 18.5 timer tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 12:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Declaration Policy, CAR/EAR incl. Extended Maintenance and Third-Party Liability Energinet.dk (‘ENDK’) DANMARK 07-11-2019 14-11-2019 kl. 12.00
(1 dage og 18.5 timer tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 12:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transmissionsudstyr til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn 2019/S 215-527056 Gribskov Kommune Nordsjælland 07-11-2019 04-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 04 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 215-527070 AARHUS UNIVERSITET Midtjylland 07-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Indsamling af affald 2019/S 215-527764 Vejen Kommune Syddanmark 07-11-2019 11-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 11 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bedemandsvirksomhed 2019/S 215-527766 Næstved Kommune Vest- og Sydsjælland 07-11-2019 05-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 00:59:00 GMT
EU-udbud Fjernelse af slam 2019/S 215-527787 KLAR Forsyning A/S Vest- og Sydsjælland 07-11-2019 16-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(33 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 16 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 215-528529 Moderniseringsstyrelsen Hovedstaden 07-11-2019 Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 215-528585 Nordjyllandsværket A/S Nordjylland 07-11-2019 04-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 04 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 215-528850 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 07-11-2019 05-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Motorkøretøjer 2019/S 215-527551 Lolland Kommune Vest- og Sydsjælland 07-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 215-527603 Syddansk Universitet Syddanmark 07-11-2019 14-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 215-528789 Midttrafik Vestjylland 07-11-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vasketunnel 2019/S 215-527550 Region Hovedstaden Hovedstaden 07-11-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Thu, 07 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Invitation to tender for research on potential Market Based Measures under IMO’s Initial GHG Strategy Søfartsstyrelsen DANMARK SMV venligt 06-11-2019 22-11-2019 kl. 00.00
(9 dage og 6.5 timer tilbage)
Wed, 06 Nov 2019 14:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Tender for 1 ea., Electric Towing vehicle for Aircraft type C130 Hercules, M-951160 C130-j-30 TUG Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 06-11-2019 20-11-2019 kl. 13.00
(7 dage og 19.5 timer tilbage)
Wed, 06 Nov 2019 14:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Invalidekøretøjer, kørestole og tilhørende anordninger 2019/S 214-524971 Viborg Kommune Midtjylland, Østjylland, Nordjylland 06-11-2019 05-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Kontormøbler 2019/S 214-524977 Tønder Kommune Sydjylland 06-11-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 214-525110 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 06-11-2019 28-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 214-525452 Medicoteknik, Region Syddanmark Sydjylland 06-11-2019 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 214-525467 Silkeborg Kommune DANMARK 06-11-2019 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2019/S 214-525470 ODENSE KOMMUNE Fyn 06-11-2019 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker 2019/S 214-525494 GLADSAXE KOMMUNE DANMARK 06-11-2019 05-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arkiveringsvirksomhed 2019/S 214-525515 Servicemægleren A/S DANMARK, Hovedstaden 06-11-2019 05-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af arealer 2019/S 214-526299 ODENSE KOMMUNE Fyn 06-11-2019 10-01-2020
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(58 dage tilbage)
Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 10 Jan 2020 10:00:00 GMT
EU-udbud Installation af elektrisk og mekanisk udstyr 2019/S 214-526493 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DEUTSCHLAND 06-11-2019 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Search og rekruttering Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet 05-11-2019 Tue, 05 Nov 2019 12:45:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udbud af pengeinstitutaftale for Nyborg Kommune Nyborg Kommune Fyn 05-11-2019 12-12-2019 kl. 12.00
(29 dage og 18.5 timer tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 12:36:27 GMT Thu, 12 Dec 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udpegning af hotspots og forretningsudvikling langs Østersøruten DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271 DANMARK SMV venligt 05-11-2019 05-12-2019 kl. 12.00
(22 dage og 18.5 timer tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 11:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Overvågnings- og styresystem 2019/S 213-524452 Bornholms El-Produktion A/S Bornholm 05-11-2019 Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 213-524480 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 05-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2019/S 213-521482 Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Østjylland 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2019/S 213-521484 Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Østjylland 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 213-521486 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Københavns omegn 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 213-521585 Hillerød Kommune Nordsjælland 05-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 2019/S 213-521785 Aarhus Kommune, IT-Infrastruktur Midtjylland 05-11-2019 Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Engangsbleer 2019/S 213-521880 Aabenraa Kommune Sydjylland 05-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tilbehør til beklædningsartikler 2019/S 213-521889 Rigspolitiet DANMARK 05-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Kartofler og kartoffelprodukter 2019/S 213-521891 Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Byen København 05-11-2019 04-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 04 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske hjælpemidler 2019/S 213-521971 Fredensborg Kommune Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Tjenester på miljøområdet 2019/S 213-522149 CARE Danmark Byen København 05-11-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 213-522755 Amgros I/S DANMARK 05-11-2019 Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 213-522785 Digitaliseringsstyrelsen Hovedstaden 05-11-2019 Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Diverse tjenesteydelser 2019/S 213-522807 Thisted Kommune Nordjylland 05-11-2019 Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Indsamling af affald 2019/S 213-522958 Randers Kommune Østjylland 05-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Vask og rensning 2019/S 213-523034 Norddjurs Kommune Østjylland 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2019/S 213-523038 TV 2 Danmark A/S Byen København 05-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 213-523040 ARGO I/S Sjælland 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Kontorstøttearbejde 2019/S 213-523041 DR Byen København 05-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2019/S 213-523042 KAB Hovedstaden, EXTRA-REGIO (DKZ) 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner 2019/S 213-523043 ARGO I/S - GBP vest Sjælland 05-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 213-523044 Assens Affald & Genbrug A/S Fyn 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2019/S 213-523045 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter 2019/S 213-523186 Ministry of Foreign Affairs Hovedstaden 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Rengørings- og sanitetstjenester 2019/S 213-524108 Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Hovedstaden 05-11-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Dieselolie 2019/S 213-524225 Lokaltog A/S Sjælland 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Varmepumper 2019/S 213-524226 PlanEnergi Fyn 05-11-2019 13-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(30 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 13 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Dieselolie 2019/S 213-524227 Lokaltog A/S Sjælland 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 213-524303 Movia Sjælland 05-11-2019 Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Fotografisk udstyr 2019/S 213-522650 Udenrigsministeriet DANMARK 05-11-2019 20-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Elektroniske målere 2019/S 213-524203 SERVIA A.m.b.a. Syddanmark 05-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 213-524493 Rigspolitiet DANMARK 05-11-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 10:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Indkøb af ausitorieinventar til Ryes Kaserne Forsvarsministeriet, Departementet Sydjylland 04-11-2019 15-11-2019 kl. 12.00
(2 dage og 18.5 timer tilbage)
Mon, 04 Nov 2019 12:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Kaffebønner 2019/S 212-519356 ALLERØD KOMMUNE Nordsjælland, Bornholm, Sjælland 04-11-2019 Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Vejskilte 2019/S 212-519481 Aalborg Kommune Nordjylland 04-11-2019 28-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transport af slam 2019/S 212-520130 BIOFOS A/S Byen København, Københavns omegn 04-11-2019 10-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMT Tue, 10 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 212-520139 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 04-11-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring af lokaler 2019/S 212-520436 Servicemægleren A/S DANMARK, Sydjylland 04-11-2019 05-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Stilladsarbejde 2019/S 212-521222 HOFOR A/S Hovedstaden 04-11-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 212-520347 Aalborg Kloak A/S Nordjylland 04-11-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 07:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 212-521227 Aarhus Vand A/S Østjylland 04-11-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Mon, 04 Nov 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 09:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Indkøb af støvmålere Affald Plus I/S DANMARK 01-11-2019 08-01-2020 kl. 12.00
(56 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 01 Nov 2019 13:40:34 GMT Wed, 08 Jan 2020 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Advertisement of Desktop Chargers Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 01-11-2019 19-11-2019 kl. 13.00
(6 dage og 19.5 timer tilbage)
Fri, 01 Nov 2019 12:25:00 GMT Tue, 19 Nov 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne - EM-sensor for drone - 5105 Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 01-11-2019 15-11-2019 kl. 12.00
(2 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 01 Nov 2019 12:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne - Purchase of lidar sensor for drone - 5107 Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 01-11-2019 15-11-2019 kl. 12.00
(2 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 01 Nov 2019 12:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne - Upgrading of Cobalt 60 gamma installation - 5118 Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 01-11-2019 29-11-2019 kl. 12.00
(16 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 01 Nov 2019 12:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne The Road towards Carbon Neutrality in the different Nordic Countries Miljøministeriet Departementet Hovedstaden SMV venligt 31-10-2019 28-11-2019 kl. 23.55
(16 dage og 6.5 timer tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 17:15:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 23:55:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Konsulenter til cirkulær økonomisk rådgivning (Rethink Business 4) søges Den erhvervsdrivende fond Development Centre UMT Midtjylland 31-10-2019 15-11-2019 kl. 23.55
(3 dage og 6.5 timer tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 12:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 23:55:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 5127 - Purchase of Flow Cytometer Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 31-10-2019 14-11-2019 kl. 16.00
(1 dage og 22.5 timer tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 10:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 16:00:00 GMT
EU-udbud Paneuropæisk sne- og isovervågning i høj opløsning forbundet med Copernicus arealovervågningstjenesten (CLMS, Copernicus Land Monitoring Service) — Sentinel 1-baserede produkter 2019/S 211-514671 Det Europæiske Miljøagentur Byen København 31-10-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2019/S 211-514739 Domea Randers - Væksthuset i Sporbyen Østjylland 31-10-2019 05-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Byggearbejde 2019/S 211-514878 Boligselskabet AKB, København c/o KAB Byen København 31-10-2019 03-01-2020
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(51 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 03 Jan 2020 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2019/S 211-514899 Vejle Spildevand A/S Østjylland 31-10-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske gasser 2019/S 211-515268 Region Syddanmark Syddanmark 31-10-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2019/S 211-515316 Frederikssund Kommune Nordsjælland 31-10-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Vinduespudsning 2019/S 211-516749 Fællesindkøb Fyn Fyn 31-10-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 211-516905 Aarhus Kommune Østjylland 31-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med luftforurening 2019/S 211-517087 Miljøstyrelsen DANMARK 31-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 08:00:00 GMT
EU-udbud Vask og rensning 2019/S 211-517298 Frederikssund Kommune Nordsjælland 31-10-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vask og rensning 2019/S 211-517304 Horsens Kommune Østjylland 31-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Vagttjenester 2019/S 211-518437 Region Nordjylland Midtjylland, Nordjylland 31-10-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2019/S 211-516435 Aalborg Universitet DANMARK 31-10-2019 Thu, 31 Oct 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Tender for 1 ea. Weather Station Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 30-10-2019 15-11-2019 kl. 13.00
(2 dage og 19.5 timer tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 15:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Annoncering af kontrakt om konsulentbistand Aalborg Universitet DANMARK SMV venligt 30-10-2019 02-12-2019 kl. 12.00
(19 dage og 18.5 timer tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 14:03:10 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 210-512222 Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen Byen København 30-10-2019 28-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 210-512300 AFLD I/S Midtjylland 30-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 210-512303 ESØ Deponigas A/S Midtjylland 30-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Fjernsynsudstyr 2019/S 210-512541 Kriminalforsorgen DANMARK 30-10-2019 Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Kaffe, te og hermed beslægtede produkter 2019/S 210-512561 Professionshøjskolen VIA University College DANMARK 30-10-2019 28-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Transport af affald 2019/S 210-513594 AFLD I/S Midtjylland 30-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Porte 2019/S 210-513601 Vestforbrænding DANMARK 30-10-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2019/S 210-513704 Thisted Sogns Menighedsråd Nordjylland 30-10-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 210-513721 Københavns Kommune, Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen DANMARK 30-10-2019 28-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 210-514258 Region Nordjylland DANMARK, Nordjylland 30-10-2019 Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Grafikprogrampakke 2019/S 210-514268 DR DANMARK 30-10-2019 Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 210-514362 Banedanmark DANMARK 30-10-2019 Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 210-513718 Region Nordjylland DANMARK 30-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 210-512569 Region Syddanmark DANMARK 30-10-2019 18-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(35 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 18 Dec 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 210-512734 Vejle Kommune // CVR:29189900 Sydjylland 30-10-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling 2019/S 210-513588 Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 30-10-2019 26-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 26 Nov 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udbud af Tønder Kommunes kapitalforvaltning Tønder Kommune DANMARK 29-10-2019 03-12-2019 kl. 12.00
(20 dage og 18.5 timer tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 22:10:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udbud af kortlægning og analyse af mikroplast fra kunstgræsbaner og alternativer til gummigranulat som infill Miljøstyrelsen DANMARK SMV venligt 29-10-2019 18-11-2019 kl. 10.00
(5 dage og 16.5 timer tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 14:15:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 10:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne - 5156 - Tunable laser Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 29-10-2019 14-11-2019 kl. 16.00
(1 dage og 22.5 timer tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 14:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 16:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Advertisement of Microphones for Combat Vehicle Crew Helmets Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 29-10-2019 21-11-2019 kl. 13.00
(8 dage og 19.5 timer tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 13:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Advertisement of Spare Parts for Combat Vehicle Crew Helmets Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 29-10-2019 21-11-2019 kl. 13.00
(8 dage og 19.5 timer tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 13:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Advertisement of Windlass for Replacement of Existing Equipment. Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 29-10-2019 14-11-2019 kl. 13.00
(1 dage og 19.5 timer tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 11:45:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Advertisement of a Bow Thruster Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 29-10-2019 14-11-2019 kl. 13.00
(1 dage og 19.5 timer tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 11:35:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 209-509039 Boligforeningen AAB DANMARK, Københavns omegn 29-10-2019 26-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 26 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 209-509056 Fyns Almennyttige Boligselskab, Afd. 105 - Frits Jørgensens Have DANMARK, Fyn 29-10-2019 05-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 05 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 209-509228 B´32 v´ DAB Sydjylland 29-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Motorkøretøjer 2019/S 209-509454 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 29-10-2019 Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 209-509512 Amgros I/S DANMARK 29-10-2019 10-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 10 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 209-509547 Amgros I/S DANMARK 29-10-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 209-510413 AARHUS UNIVERSITET DANMARK, Østjylland 29-10-2019 Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 209-510438 Rigspolitiet DANMARK 29-10-2019 Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tolkning 2019/S 209-510542 Bornholms Regionskommune Bornholm 29-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Hjemmelevering af dagligvarer 2019/S 209-510574 Fredensborg Kommune Nordsjælland 29-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring af lokaler 2019/S 209-510575 Investeringsfonden for Udviklingslande Byen København 29-10-2019 27-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 27 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2019/S 209-510576 Region Nordjylland DANMARK 29-10-2019 27-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 27 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2019/S 209-510577 Nomi4s i/s DANMARK 29-10-2019 27-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 27 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieundersøgelser 2019/S 209-511642 Rigspolitiet DANMARK 29-10-2019 Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Datakommunikationsudstyr 2019/S 209-511773 Verdo A/S Østjylland 29-10-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Smedearbejder 2019/S 209-511876 VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Østsjælland 29-10-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Tue, 29 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Begrænset licitation - Modernisering af digital infrastruktur Vejle Kommune // CVR:29189900 Sydjylland SMV venligt 28-10-2019 18-12-2019 kl. 12.00
(35 dage og 18.5 timer tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 21:53:49 GMT Wed, 18 Dec 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Advertisement of Inflatable Black Fenders Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 28-10-2019 20-11-2019 kl. 13.00
(7 dage og 19.5 timer tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 11:05:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Forvaltning af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis 2019/S 208-508539 Gribskov Kommune DANMARK 28-10-2019 20-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Persontransport, ikke rutekørsel 2019/S 208-508540 Region Nordjylland Nordjylland 28-10-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 208-506759 Amgros I/S DANMARK 28-10-2019 10-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(27 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 10 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejafmærkningsudstyr 2019/S 208-506772 Sund and Bælt Holding A/S DANMARK 28-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker 2019/S 208-506804 Region Nordjylland DANMARK, Hovedstaden 28-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Datatjenester 2019/S 208-507012 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 28-10-2019 14-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Apparatur til angiografi 2019/S 208-507556 Region Nordjylland Nordjylland 28-10-2019 Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 208-507638 Middelfart Kommune Fyn 28-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 208-507738 Tønder Forsyning A/S Sydjylland 28-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 208-507835 Rudersdal Kommune Nordsjælland 28-10-2019 28-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 208-507874 Randers Kommune Østjylland 28-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 208-507943 Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. DANMARK 28-10-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Mon, 28 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 23:59:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Annoncering af indkøb af 212.000 meter Sprængsnor 12 G/M Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 25-10-2019 13-11-2019 kl. 10.00
(0 dage og 16.5 timer tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 10:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 10:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Kontrakt om kartlegging av strategier, tiltak og metoder og formidling av disse på området forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Nordisk Ministerråd - Sekretariatet DANMARK SMV venligt 25-10-2019 22-11-2019 kl. 14.00
(9 dage og 20.5 timer tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 09:29:51 GMT Fri, 22 Nov 2019 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Advertisement of Filter Elements for installation in existing Equipment Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 25-10-2019 18-11-2019 kl. 13.00
(5 dage og 19.5 timer tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 09:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads - A Anlæg Jammerbugt Kommune DANMARK SMV venligt 25-10-2019 15-11-2019 kl. 12.00
(2 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 08:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde 2019/S 207-503489 Brøndby Almene Boligselskab ("BAB"), afdeling Rheumpark / v. administrator DAB Københavns omegn 25-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 207-503808 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 25-10-2019 Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Hospitalssenge 2019/S 207-504016 Region Syddanmark DANMARK 25-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Affaldskomprimatorer 2019/S 207-504085 Vestforbrænding DANMARK 25-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2019/S 207-504752 Region Hovedstaden Hovedstaden 25-10-2019 Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 207-504755 Amgros I/S DANMARK 25-10-2019 Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Videnskabelig og teknisk virksomhed i forbindelse med ingeniørarbejder 2019/S 207-505015 Miljø- og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet Vestjylland 25-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2019/S 207-505086 Region Syddanmark, Odense Universitetshospital Fyn 25-10-2019 15-01-2020
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(63 dage tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 15 Jan 2020 12:00:00 GMT
EU-udbud Kloakvæsen 2019/S 207-505189 Silkeborg Forsyning A/S Østjylland 25-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Overvågnings- og styresystem 2019/S 207-506219 Ørsted Bioenergy and Thermal Power A/S DANMARK 25-10-2019 Fri, 25 Oct 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Construction/Erection All Risks insurance incl. Third Party Liability and extended maintenance cover Energinet.dk (‘ENDK’) DANMARK 24-10-2019 22-11-2019 kl. 23.55
(10 dage og 6.5 timer tilbage)
Thu, 24 Oct 2019 16:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 23:55:00 GMT
EU-udbud Taxikørsel 2019/S 206-502471 Region Nordjylland Nordjylland 24-10-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 206-502526 Forsyningstilsynet Hovedstaden 24-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af ventiler 2019/S 206-503263 HOFOR A/S Hovedstaden 24-10-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 206-502189 Vestforbrænding Københavns omegn 24-10-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 206-501150 CASA A/S Østjylland 24-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 206-501605 CASA A/S Østjylland 24-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 206-501634 Esbjerg Kommune Syddanmark, Sydjylland 24-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Detektorer 2019/S 206-502118 Danmarks Tekniske Universitet — DTU Københavns omegn 24-10-2019 Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 206-502125 Aalborg Universitet DANMARK 24-10-2019 Thu, 24 Oct 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Advertisement of Wind Sensor for Installation in Existing Equipment Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 23-10-2019 13-11-2019 kl. 13.00
(0 dage og 19.5 timer tilbage)
Wed, 23 Oct 2019 15:15:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Ortopædiske artikler 2019/S 205-499433 GREVE KOMMUNE Sjælland 23-10-2019 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 205-498603 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S DANMARK 23-10-2019 20-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Kaffe, te og hermed beslægtede produkter 2019/S 205-498836 Randers Kommune DANMARK 23-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Elektricitet 2019/S 205-499450 Gribskov Kommune DANMARK 23-10-2019 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 205-499468 Region Syddanmark Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland 23-10-2019 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2019/S 205-499793 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 23-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Inspektion af rørledninger 2019/S 205-500875 Energinet TSO Gas A/S DANMARK 23-10-2019 Wed, 23 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 204-495872 Bornholms Regionskommune Bornholm 22-10-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 204-495912 Randers Kommune Midtjylland 22-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 08:00:00 GMT
EU-udbud Faglig uddannelse 2019/S 204-496725 Miljøstyrelsen DANMARK 22-10-2019 Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Rensning og tømning af nedløbsbrønde 2019/S 204-496772 Vestforsyning A/S Vestjylland 22-10-2019 09-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 09 Dec 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2019/S 204-496830 Contea DANMARK 22-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 23:30:00 GMT
EU-udbud Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger 2019/S 204-497773 HOFOR A/S Hovedstaden, Byen København 22-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 204-495536 Region Midtjylland v/Projektsekretariatet for DNV-Gødstrup, Regionshospitalet Herning Midtjylland 22-10-2019 19-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 19 Nov 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Bugserbåde 2019/S 204-497869 Port of Aarhus Østjylland 22-10-2019 19-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 19 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 204-496814 Domstolsstyrelsen DANMARK, EXTRA-REGIO (DKZ) 22-10-2019 06-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 22 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 06 Dec 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Kontrakt om Ungas syn på Norden, klimat, samhällsengagemang och språk Nordisk Ministerråd - Sekretariatet Byen København SMV venligt 21-10-2019 13-11-2019 kl. 14.00
(0 dage og 20.5 timer tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 15:58:14 GMT Wed, 13 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelseskontrakt vedrørende Copernicus hotspot-overvågningstjenester — fremstilling af datasæt i meget høj opløsning om arealdække/arealanvendelse på udvalgte Natura 2000-lokaliteter. Referenceår 2018, inklusive ændringslag 2019/S 203-493170 Det Europæiske Miljøagentur Byen København 21-10-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 203-493226 Guldborgsund Spildevand A/S Sjælland 21-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 203-493565 Amgros I/S DANMARK 21-10-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Operationsteknik 2019/S 203-493709 Region Nordjylland Nordjylland 21-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 203-493733 Amgros I/S DANMARK 21-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 203-493735 Amgros I/S DANMARK 21-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 203-493752 Amgros I/S DANMARK 21-10-2019 03-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(20 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 03 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2019/S 203-494157 University of Copenhagen DANMARK 21-10-2019 Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af tanke 2019/S 203-494191 BIOFOS A/S Byen København, Københavns omegn 21-10-2019 Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 203-494228 SMOKA I/S Sjælland 21-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 203-494242 SMOKA I/S Sjælland 21-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Vask og rensning 2019/S 203-494586 Vejen Kommune Syddanmark 21-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transport af affald 2019/S 203-494590 ARGO I/S Sjælland 21-10-2019 19-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 19 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 203-494594 ARGO I/S DANMARK, Sjælland 21-10-2019 19-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 19 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Telte 2019/S 203-495496 Danish Red Cross DANMARK 21-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Mon, 21 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 23:59:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Dragør Kommune: Belysningsprojekt DRAGØR KOMMUNE // CVR:12881517 DANMARK SMV venligt 18-10-2019 15-11-2019 kl. 00.00
(2 dage og 6.5 timer tilbage)
Fri, 18 Oct 2019 13:33:31 GMT Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 202-490422 Region Hovedstaden - Nyt Hospital Herlev Hovedstaden 18-10-2019 Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Køretøjer med firehjulstræk 2019/S 202-490877 Embassy of Denmark in Ghana EXTRA-REGIO (DKZ) 18-10-2019 20-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Vejskilte 2019/S 202-490905 Fællesindkøb Fyn Fyn 18-10-2019 26-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 26 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 202-491490 Amgros I/S DANMARK 18-10-2019 Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension 2019/S 202-491740 Region Syddanmark DANMARK 18-10-2019 20-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2019/S 202-491797 VEKS - Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S DANMARK 18-10-2019 27-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 27 Nov 2019 23:30:00 GMT
EU-udbud Transport af affald 2019/S 202-491857 Københavns Universitet // CVR:29979812 Byen København 18-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 202-492708 Udviklings- og Forenklingsstyrelsen DANMARK 18-10-2019 Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med infrastruktur 2019/S 202-492727 Banedanmark DANMARK 18-10-2019 Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Elektrocardiogram 2019/S 202-491463 Region Sjælland DANMARK 18-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Politibiler 2019/S 202-493087 Rigspolitiet DANMARK 18-10-2019 14-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler mod diabetes 2019/S 201-487789 Ærø Kommune Syddanmark 17-10-2019 14-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2019/S 201-487937 Region Nordjylland Nordjylland 17-10-2019 19-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(36 dage tilbage)
Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 19 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 201-487958 Amgros I/S DANMARK 17-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Programpakke til oprettelse af dokumenter, tegning, billedbehandling, tidsplanlægning og produktivitetsovervågning 2019/S 201-488550 Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Nordsjælland 17-10-2019 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 201-488552 Aalborg Universitet DANMARK 17-10-2019 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udvikling af kundespecificeret programmel 2019/S 201-488574 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Københavns omegn 17-10-2019 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Revisionsvirksomhed 2019/S 201-488927 KAB Hovedstaden 17-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2019/S 201-489748 DanPilot DANMARK 17-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Offentlig vejtransport 2019/S 201-489767 Sydtrafik DANMARK, Sydjylland 17-10-2019 18-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(35 dage tilbage)
Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 18 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Solenergi 2019/S 201-488434 Vejdirektoratet Nordjylland 17-10-2019 19-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 19 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 200-485559 Region Sjælland Sjælland 16-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Elektricitet 2019/S 200-485283 Radius Elnet A/S Hovedstaden 16-10-2019 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Uniformer til politiet 2019/S 200-485284 Rigspolitiet DANMARK 16-10-2019 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning 2019/S 200-485285 Region Hovedstaden Hovedstaden 16-10-2019 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 200-485367 Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen DANMARK 16-10-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 200-485550 Esbjerg Kommune Syddanmark, Sydjylland 16-10-2019 20-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Diagnostiske systemer 2019/S 200-486062 Region Syddanmark Sydjylland 16-10-2019 Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 200-485231 Vejdirektoratet Nordjylland 16-10-2019 04-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 04 Dec 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2019/S 200-486322 Brønderslev Forsyning A/S DANMARK, Nordjylland 16-10-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 200-486328 DGI Byen Byen København 16-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vask og rensning 2019/S 200-486514 Vesthimmerlands Kommune Nordjylland 16-10-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Forsorg for ældre 2019/S 200-487101 Frederikshavn Kommune Nordjylland 16-10-2019 28-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Specialuddannelse 2019/S 200-487112 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Hovedstaden 16-10-2019 29-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Wed, 16 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 29 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 199-482557 Aarhus Kommune Østjylland 15-10-2019 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 199-482585 ODDER KOMMUNE Østjylland 15-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 199-482845 KomUdbud - Fredericia Kommune DANMARK 15-10-2019 Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Diverse medicinske apparater og produkter 2019/S 199-482876 Fællesindkøb Fyn Fyn 15-10-2019 14-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 199-482951 Amgros I/S DANMARK 15-10-2019 26-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Tue, 26 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 199-482953 Aarhus Kommune Østjylland 15-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse af biologisk affald 2019/S 199-482954 Roskilde Kommune Sjælland 15-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejskilte 2019/S 199-483085 Furesø Kommune Nordsjælland 15-10-2019 14-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 199-483719 Gribskov Kommune Sjælland 15-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 199-483830 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering DANMARK 15-10-2019 21-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 21 Nov 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 199-484608 Middelfart Kommune Fyn 15-10-2019 22-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Tue, 15 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 198-480519 Esbjerg Kommune Syddanmark, Midtjylland 14-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2019/S 198-481216 Region Hovedstaden Hovedstaden 14-10-2019 Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Drift af kantiner 2019/S 198-482161 Tårnby Gymnasium Københavns omegn 14-10-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 198-482447 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 14-10-2019 Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Testning og evaluering 2019/S 198-481314 Socialstyrelsen DANMARK 14-10-2019 20-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 23:59:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Funktionsaftale for vedligehold af kommunale veje Fællesindkøb Midt Østjylland 11-10-2019 15-11-2019 kl. 12.00
(2 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 14:40:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne EXECUTION OF HOT GAS PATH INSPECTION Energi Viborg Kraftvarme A/S DANMARK SMV venligt 11-10-2019 26-11-2019 kl. 12.00
(13 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 12:00:00 GMT Tue, 26 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 197-477615 Byggeskadefonden Nordsjælland 11-10-2019 Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Saltspredere 2019/S 197-477678 Vejdirektoratet DANMARK 11-10-2019 Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 2019/S 197-477679 Aarhus Kommune Østjylland 11-10-2019 Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Affaldscontainere 2019/S 197-477996 I/S AffaldPlus // CVR:65278316 Vest- og Sydsjælland 11-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bedemandsvirksomhed og begravelsesvæsen 2019/S 197-478723 Haderslev Kommune Sydjylland 11-10-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 197-478724 Aarhus Kommune Østjylland 11-10-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2019/S 197-478726 Contea DANMARK 11-10-2019 14-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT Thu, 14 Nov 2019 23:30:00 GMT
EU-udbud Tømning af sivebrønde eller septiktanke 2019/S 197-479070 SK SPILDEVAND A/S // CVR:28483708 Vest- og Sydsjælland 11-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 197-479926 Movia DANMARK, Sjælland 11-10-2019 Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 197-480033 Energinet Gas TSO A/S Københavns omegn 11-10-2019 Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 197-477558 Billund Kommune Østjylland 11-10-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr 2019/S 197-480021 Banedanmark Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland 11-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Fri, 11 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Elektronisk datastyring 2019/S 196-476001 University of Copenhagen Byen København 10-10-2019 Thu, 10 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2019/S 196-476038 Egedal kommune Nordsjælland 10-10-2019 Thu, 10 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2019/S 195-473339 Region Hovedstaden Hovedstaden 09-10-2019 Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Kemiske produkter 2019/S 195-473381 AffaldPlus Vest- og Sydsjælland 09-10-2019 02-12-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 02 Dec 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 195-473938 Region Midtjylland Midtjylland 09-10-2019 Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2019/S 195-474014 Energistyrelsen DANMARK 09-10-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Køb og salg af fast ejendom 2019/S 195-474782 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 09-10-2019 Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 195-474931 Movia Hovedstaden 09-10-2019 Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 195-475036 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 09-10-2019 Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Elektrikerarbejde Rammeaftale Mercantec DANMARK SMV venligt 08-10-2019 22-11-2019 kl. 12.00
(9 dage og 18.5 timer tilbage)
Tue, 08 Oct 2019 17:00:00 GMT Fri, 22 Nov 2019 12:00:00 GMT
Indkøbsplaner Annonceringen sker af Social- og indenrigsministeriet Socialstyrelsen 08-10-2019 Tue, 08 Oct 2019 14:35:40 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 194-471512 Amgros I/S DANMARK 08-10-2019 Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 194-471513 Amgros I/S DANMARK 08-10-2019 Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 194-471535 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 08-10-2019 Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Drift af vaskeri 2019/S 194-471544 Frederikssund Kommune Nordsjælland 08-10-2019 Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2019/S 194-472611 Styrelsen for International Rekruttering og Integration DANMARK 08-10-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Havneudstyr 2019/S 194-472793 Lindø port of Odense A/S Fyn 08-10-2019 Tue, 08 Oct 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Udbud af Gladsaxe Kommunes pengeinstitutaftale GLADSAXE KOMMUNE DANMARK 07-10-2019 28-11-2019 kl. 12.00
(15 dage og 18.5 timer tilbage)
Mon, 07 Oct 2019 08:55:00 GMT Thu, 28 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 193-467707 Region Hovedstaden v/ Center for Ejendomme Byen København 07-10-2019 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug 2019/S 193-468021 Region Sjælland Sjælland 07-10-2019 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 193-468026 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 07-10-2019 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Mikroskoper 2019/S 193-468781 Region Midtjylland Midtjylland 07-10-2019 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 193-468787 Aalborg Universitet DANMARK 07-10-2019 Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Drift af vaskeri 2019/S 193-469005 Fyns Almennyttige Boligselskab Fyn 07-10-2019 13-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 GMT Wed, 13 Nov 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2019/S 192-466417 University of Copenhagen Hovedstaden 04-10-2019 Fri, 04 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Færgetransport 2019/S 192-466439 Faaborg-Midtfyn Kommune DANMARK 04-10-2019 Fri, 04 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Optiske instrumenter 2019/S 191-464164 AARHUS UNIVERSITET Not specified 03-10-2019 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Fluorescensmikroskoper 2019/S 191-464167 University of Copenhagen DANMARK 03-10-2019 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Madudbringning 2019/S 191-464945 Københavns Kommune Byen København 03-10-2019 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 191-465058 Energinet Gas TSO A/S DANMARK 03-10-2019 Thu, 03 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Datalagring 2019/S 190-462054 Region Sjælland DANMARK, Sjælland 02-10-2019 Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 190-462970 Region Nordjylland Nordjylland 02-10-2019 Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 190-462974 Aalborg Universitet DANMARK 02-10-2019 Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner 2019/S 190-461385 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S DANMARK 02-10-2019 Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tryksager og beslægtede produkter 2019/S 190-461386 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S DANMARK 02-10-2019 Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Markedsdialog vedr. udbud på vask og leje af beklædning Jammerbugt Kommune 01-10-2019 Tue, 01 Oct 2019 17:40:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 189-460635 Viborg Kommune Midtjylland 01-10-2019 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 189-460649 Moderniseringsstyrelsen Hovedstaden 01-10-2019 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Funktionsstøtte 2019/S 189-458892 RØDOVRE KOMMUNE Københavns omegn 01-10-2019 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 189-458896 Vejle Kommune // CVR:29189900 Syddanmark 01-10-2019 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 189-458907 CARE Danmark Byen København 01-10-2019 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 189-459658 Aalborg Universitet DANMARK 01-10-2019 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse 2019/S 189-459826 Miljøstyrelsen DANMARK 01-10-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 2019/S 189-459553 Aalborg Universitet DANMARK 01-10-2019 Tue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 188-456668 Amgros I/S DANMARK 30-09-2019 19-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(6 dage tilbage)
Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 GMT Tue, 19 Nov 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne IKKE UDBUD: Listeordning med optagelse på liste over rådgivere der med tilskud kan udføre rådgivning til private land- og skovbrugere om naturpleje som en del af projektet LIFE 16 IPE Landmanden som Naturforvalter Naturstyrelsen DANMARK SMV venligt 27-09-2019 01-12-2025 kl. 00.00
(2210 dage og 6.5 timer tilbage)
Fri, 27 Sep 2019 09:00:00 GMT Mon, 01 Dec 2025 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske gasser 2019/S 187-453774 Region Syddanmark Syddanmark 27-09-2019 Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Engangsbleer 2019/S 187-453775 ALLERØD KOMMUNE Nordsjælland, Bornholm 27-09-2019 Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Simulatorer til forskning, prøvning eller teknisk-videnskabelig brug 2019/S 187-454779 Danmarks Tekniske Universitet — DTU Hovedstaden 27-09-2019 Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Diverse programpakker og computersystemer 2019/S 187-454785 University of Copenhagen Byen København 27-09-2019 Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Gasmasker 2019/S 187-453787 Rigspolitiet DANMARK 27-09-2019 18-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Fri, 27 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 18 Nov 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske hjælpemidler 2019/S 186-451834 Fredensborg Kommune Sjælland 26-09-2019 Thu, 26 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 186-451843 Amgros I/S DANMARK 26-09-2019 Thu, 26 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparatur til endoskopi og endokirurgi 2019/S 186-452336 Region Hovedstaden Hovedstaden 26-09-2019 Thu, 26 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Spektrometre 2019/S 186-452338 Danmarks Tekniske Universitet - DTU Københavns omegn 26-09-2019 Thu, 26 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 186-452353 GENTOFTE KOMMUNE // CVR:19438414 Nordsjælland 26-09-2019 Thu, 26 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 184-449423 DSB DANMARK 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 184-446832 Lejerbo afd. 1247-0 Vordingborg c/o Lejerbo Vest- og Sydsjælland 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til politiet 2019/S 184-447220 Rigspolitiet Hovedstaden 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Personbiler 2019/S 184-447221 Egedal kommune Nordsjælland 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 184-448063 Amgros I/S DANMARK 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2019/S 184-448066 University of Copenhagen DANMARK 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2019/S 184-448067 University of Copenhagen DANMARK 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2019/S 184-448068 University of Copenhagen DANMARK 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2019/S 184-448085 Region Sjælland Sjælland 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2019/S 184-449144 Danish Energy Agency DANMARK 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 184-449158 Socialstyrelsen DANMARK 24-09-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 184-449159 Socialstyrelsen DANMARK 24-09-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 184-449160 Socialstyrelsen DANMARK 24-09-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 184-449161 Socialstyrelsen DANMARK 24-09-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 184-449162 Socialstyrelsen DANMARK 24-09-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 184-449163 Socialstyrelsen DANMARK 24-09-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 184-449164 Socialstyrelsen DANMARK 24-09-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 184-449165 Socialstyrelsen DANMARK 24-09-2019 25-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT Mon, 25 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med infrastruktur 2019/S 184-449435 Banedanmark DANMARK 24-09-2019 Tue, 24 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 183-445695 Aalborg Universitet DANMARK 23-09-2019 Mon, 23 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 182-442414 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S DANMARK 20-09-2019 Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Fluorescensmikroskoper 2019/S 182-443259 University of Copenhagen DANMARK 20-09-2019 Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 182-444222 Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Hovedstaden 20-09-2019 Fri, 20 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2019/S 181-440141 Fællesindkøb Fyn Fyn 19-09-2019 Thu, 19 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 181-440762 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 19-09-2019 Thu, 19 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 181-440763 Region Syddanmark Fyn 19-09-2019 Thu, 19 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 181-440790 Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen Byen København 19-09-2019 Thu, 19 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Distributionstransformatorer 2019/S 180-438555 Vores Elnet A/S Fyn 18-09-2019 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 180-438540 Amgros I/S DANMARK 18-09-2019 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 180-438541 Amgros I/S DANMARK 18-09-2019 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel 2019/S 180-439512 Metroselskabet I/S Byen København 18-09-2019 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr 2019/S 180-439515 Banedanmark DANMARK 18-09-2019 20-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 GMT Wed, 20 Nov 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Ambulancer 2019/S 179-436084 Region Midtjylland DANMARK 17-09-2019 Tue, 17 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Industrimaskiner 2019/S 179-437260 Energinet Forretningsservice A/S DANMARK 17-09-2019 Tue, 17 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning 2019/S 178-432882 Region Syddanmark Syddanmark 16-09-2019 Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2019/S 178-432883 Region Nordjylland Nordjylland 16-09-2019 Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 178-433633 University of Copenhagen DANMARK 16-09-2019 Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 178-434504 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 16-09-2019 Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 178-434505 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 16-09-2019 Mon, 16 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 177-430942 Amgros I/S DANMARK 13-09-2019 Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 177-430945 Aalborg Universitet DANMARK 13-09-2019 Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Digitalt kortlægningsudstyr 2019/S 177-432382 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DANMARK 13-09-2019 Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Partikelacceleratorer 2019/S 176-428465 Region Midtjylland Vestjylland 12-09-2019 Thu, 12 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 176-429348 Viborg Kommune Midtjylland 12-09-2019 Thu, 12 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Transformatorer 2019/S 176-429426 FEMERN BÆLT A/S // CVR:28986564 Sjælland 12-09-2019 Thu, 12 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udførelse af elektriske installationer 2019/S 176-427531 FEMERN BÆLT A/S // CVR:28986564 Sjælland, Schleswig-Holstein (DEF0) 12-09-2019 Thu, 12 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Røntgendiagnostikanlæg 2019/S 174-424196 Region Midtjylland Midtjylland 10-09-2019 Tue, 10 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 174-424208 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Hovedstaden 10-09-2019 Tue, 10 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 174-425052 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Midtjylland, Nordjylland 10-09-2019 Tue, 10 Sep 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsens Indkøbsplan for Kapacitetsansvarlig Luftsystemer EU udbud Forsvarsministeriet, Departementet 06-09-2019 Fri, 06 Sep 2019 12:20:00 GMT
EU-udbud Transmissionselektronmikroskop 2019/S 172-419809 University of Copenhagen DANMARK 06-09-2019 Fri, 06 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2019/S 172-419812 University of Copenhagen DANMARK, Byen København 06-09-2019 Fri, 06 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 172-419845 ODENSE KOMMUNE DANMARK 06-09-2019 Fri, 06 Sep 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Forpagtning af spisehus i inspirerende kulturmiljø midt i København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen DANMARK SMV venligt 05-09-2019 11-12-2019 kl. 12.00
(28 dage og 18.5 timer tilbage)
Thu, 05 Sep 2019 14:00:00 GMT Wed, 11 Dec 2019 12:00:00 GMT
Indkøbsplaner Trykkeri- og distributionsydelser (vedr. prøvemateriale til grundskole, ungdomsuddannelser m.v.) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Vejskilte 2019/S 171-416954 Furesø Kommune Nordsjælland 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 171-416955 Herning Kommune Midtjylland 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug 2019/S 171-417604 Region Hovedstaden Hovedstaden 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2019/S 171-417635 BIOFOS A/S Hovedstaden 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Applikationsudbydere 2019/S 171-417641 Region Syddanmark Syddanmark 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 171-418468 Region Syddanmark Syddanmark 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 171-418711 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 2019/S 171-418712 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 05-09-2019 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 169-414351 Energinet Sydjylland 03-09-2019 Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Datalagring 2019/S 169-412418 Region Sjælland Sjælland 03-09-2019 Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 169-413151 Vejdirektoratet DANMARK, Sjælland 03-09-2019 Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2019/S 169-413155 Region Sjælland DANMARK 03-09-2019 Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Forsvarsministeriets Materiel -og Indkøbsstyrelsens indkøbsplan for kapacitetsansvarlig Land anskaffelser Forsvarsministeriet, Departementet 02-09-2019 Mon, 02 Sep 2019 10:00:00 GMT
Indkøbsplaner Indkøb af et antal kurser under digitaliserings akademiet Digitaliseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:55:00 GMT
Indkøbsplaner Fællesstatsligt system til indkøb og fakturahåndtering (IndFak) Moderniseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:45:00 GMT
Indkøbsplaner Genudbud af rammeaftale om indkøb af sikkerhedssoftware til mobile enheder Moderniseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:40:00 GMT
Indkøbsplaner Genudbud af rammeaftale om indkøb af medieovervågning Moderniseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:40:00 GMT
Indkøbsplaner Fællesstatsligt system til tilskudsadministration Moderniseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:40:00 GMT
Indkøbsplaner Webtilgængelighed - Bistand til forenklet og dybdegående monitorering af offentlige organers websteder Digitaliseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:35:00 GMT
Indkøbsplaner Genudbud af rammeaftale vedrørende rejsebureauydelser Moderniseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:35:00 GMT
Indkøbsplaner Kørekort udbud på NFC-komponent Digitaliseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:30:00 GMT
Indkøbsplaner Udbud på drift af kørekort-app Digitaliseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:30:00 GMT
Indkøbsplaner Ny Nemkonto - Udvikling af Driftsplatform Digitaliseringsstyrelsen 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 12:30:00 GMT
EU-udbud Industrimaskiner 2019/S 167-408036 Region Syddanmark Fyn 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 167-408037 Bornholms Regionskommune Bornholm 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2019/S 167-408695 Danmarks Tekniske Universitet — DTU DANMARK 30-08-2019 Fri, 30 Aug 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsens Indkøbsplan for Maritim-anskaffelser Forsvarsministeriet, Departementet 29-08-2019 Thu, 29 Aug 2019 12:50:00 GMT
EU-udbud Gasterapiudstyr og respiratorer 2019/S 165-404244 Region Midtjylland DANMARK 28-08-2019 Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2019/S 165-404835 University of Copenhagen Byen København 28-08-2019 Wed, 28 Aug 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Indkøbsplan for Fødevarestyrelsen 2019 Fødevarestyrelsen 27-08-2019 Tue, 27 Aug 2019 15:15:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 164-401681 Vejdirektoratet DANMARK 27-08-2019 Tue, 27 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 164-402002 Region Nordjylland DANMARK, DANMARK, Nordjylland, Nordjylland 27-08-2019 Tue, 27 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 164-403669 Region Nordjylland 27-08-2019 Tue, 27 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Postbefordring og kurértjeneste 2019/S 164-402886 Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug Byen København 27-08-2019 15-11-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Tue, 27 Aug 2019 00:00:00 GMT Fri, 15 Nov 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 163-399726 Region Hovedstaden Hovedstaden 26-08-2019 Mon, 26 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 161-396419 Amgros I/S DANMARK 22-08-2019 Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 161-396434 Fredericia Kommune DANMARK 22-08-2019 Thu, 22 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Diagnostisk udstyr 2019/S 160-394496 Region Sjælland Sjælland 21-08-2019 Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 160-394512 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations Hovedstaden 21-08-2019 Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik 2019/S 160-395099 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Byen København 21-08-2019 Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse 2019/S 160-395210 Energinet Eltransmission A/S DANMARK 21-08-2019 Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2019/S 160-395212 Energinet DANMARK 21-08-2019 Wed, 21 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Affaldscontainere 2019/S 159-392187 Ringkøbing-Skjern Kommune Vestjylland 20-08-2019 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 159-392194 Dansk Retursystem A/S DANMARK 20-08-2019 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lufttransport 2019/S 159-392683 Region Midtjylland DANMARK 20-08-2019 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Arkæologiske tjenester 2019/S 159-393583 Energinet Eltransmission A/S Vestjylland 20-08-2019 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Diverse måle- og testapparatur 2019/S 158-390674 University of Copenhagen Byen København 19-08-2019 Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Hjemmesygepleje 2019/S 158-390683 Region Hovedstaden Hovedstaden 19-08-2019 Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Finansiel leasing 2019/S 158-391525 Skanderborg Kommune // CVR:29189633 Østjylland 19-08-2019 Mon, 19 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 157-387854 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 16-08-2019 Fri, 16 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2019/S 157-387855 Københavns Universitet // CVR:29979812 Byen København 16-08-2019 Fri, 16 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2019/S 157-387856 Aalborg Universitet DANMARK 16-08-2019 Fri, 16 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 157-386865 Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH Fyn 16-08-2019 Fri, 16 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 156-385197 Amgros I/S DANMARK 14-08-2019 Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 156-385198 Amgros I/S DANMARK 14-08-2019 Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 156-386243 Midttrafik Vestjylland 14-08-2019 Wed, 14 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 155-382502 Danmarks Tekniske Universitet (Technical Unicersity of Denmark) DANMARK 13-08-2019 Tue, 13 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 154-379173 FREDERIKSBERG KOMMUNE Hovedstaden 12-08-2019 Mon, 12 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Anæstesiudstyr 2019/S 153-376309 Region Sjælland DANMARK 09-08-2019 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 153-378436 Sund og Bælt Holding A/S Østsjælland 09-08-2019 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Elektriske pærer 2019/S 152-374323 Region Nordjylland Nordjylland 08-08-2019 Thu, 08 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 152-374328 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S DANMARK 08-08-2019 Thu, 08 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2019/S 152-375682 DSB DANMARK 08-08-2019 Thu, 08 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud CT-scannere 2019/S 151-372520 Københavns Universitet // CVR:29979812 DANMARK 07-08-2019 Wed, 07 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 149-366374 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 05-08-2019 Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Industrimaskiner 2019/S 149-366375 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 05-08-2019 Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Naturgas 2019/S 149-367106 BIOFOS A/S Københavns omegn 05-08-2019 Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 GMT