Nyheder

I EU-udbud finder du gældende tilbudsfrist med klokkeslæt i udbudsbekendtgørelsen med evt. ændringer under udbudsdetaljer.
Udbudstype Titel Ordregiver Leveringssted SMV venligt Annonceret Tilbudsfrist    
EU-udbud Programpakke til talegenkendelse 2019/S 095-230630 Folketinget Byen København 17-05-2019 Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Malearbejde 2019/S 095-230509 Øresundsbro Konsortiet Hovedstaden 17-05-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af have- og parkanlæg 2019/S 095-230532 Fors A/S Vest- og Sydsjælland 17-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2019/S 095-229757 Aalborg Kommune Nordjylland 17-05-2019 27-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(38 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 27 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 095-228523 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Sydjylland 17-05-2019 19-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(31 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 19 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr 2019/S 095-228806 Region Nordjylland Nordjylland 17-05-2019 Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler mod diabetes 2019/S 095-228835 Roskilde Kommune Sjælland 17-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Børnehavemøbler 2019/S 095-228838 Rebild Kommune Midtjylland, Nordjylland 17-05-2019 01-07-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(43 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 01 Jul 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 095-229115 Amgros I/S DANMARK 17-05-2019 27-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(38 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 27 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 095-229686 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 17-05-2019 Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 095-229693 Aarhus Kommune DANMARK 17-05-2019 Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening 2019/S 095-229739 Region Nordjylland Nordjylland 17-05-2019 28-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(39 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 28 Jun 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Isrydning 2019/S 095-229745 Hedensted Kommune Østjylland 17-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Diverse tjenesteydelser 2019/S 095-230602 DR DANMARK 17-05-2019 Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang 2019/S 095-230639 Kantinemægleren ApS Østjylland 17-05-2019 10-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 10 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 095-230815 Banedanmark DANMARK, Byen København 17-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 095-230843 DSB DANMARK 17-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Fri, 17 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 23:59:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne - Elektronisk nøglesystem (1) RØDOVRE KOMMUNE Københavns omegn 16-05-2019 14-06-2019 kl. 12.00
(25 dage og 18.5 timer tilbage)
Thu, 16 May 2019 18:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Sommerbuskørsel rute 99 (Skagen, Hirtshals og Fårup Sommerland) Nordjyllands Trafikselskab (m.fl., jf. pkt. II.1.4)) DANMARK SMV venligt 16-05-2019 31-05-2019 kl. 23.55
(12 dage og 6.5 timer tilbage)
Thu, 16 May 2019 16:25:00 GMT Fri, 31 May 2019 23:55:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Salg af overskydende kapacitet i vinterperioden I/S Amager Ressourcecenter DANMARK 16-05-2019 01-06-2019 kl. 00.00
(12 dage og 6.5 timer tilbage)
Thu, 16 May 2019 13:30:00 GMT Sat, 01 Jun 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Restricted procedure: Political Economy Analysis of support at central level in Iraq for promotion of community reconciliation, social cohesion and peaceful coexistance Udenrigsministeriet EXTRA-REGIO NUTS 1 (DKZ) SMV venligt 16-05-2019 03-06-2019 kl. 12.00
(14 dage og 18.5 timer tilbage)
Thu, 16 May 2019 11:25:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 094-226109 Slots- og Kulturstyrelsen Syddanmark, Fyn 16-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til biblioteksautomation 2019/S 094-226553 FREDERIKSBERG KOMMUNE Hovedstaden 16-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Mønter 2019/S 094-226588 Danmarks Nationalbank Københavns omegn 16-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Master til luftledninger 2019/S 094-228252 Energinet Eltransmission A/S DANMARK 16-05-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 094-228321 Frederiksberg Forsyning A/S Hovedstaden 16-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Istandsættelse af sæder til rullende materiel 2019/S 094-228341 DSB DANMARK, DANMARK, Hovedstaden 16-05-2019 17-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 17 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Uniformer til politiet 2019/S 094-226548 Rigspolitiet DANMARK 16-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Stålkonstruktionsarbejder 2019/S 094-226210 Statens Serum Institut Byen København 16-05-2019 21-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(32 dage tilbage)
Thu, 16 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 21 Jun 2019 13:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Open procedure: Assistance d'un consultant au processus d'élaboration du Programme Pays 2021-2025 Udenrigsministeriet EXTRA-REGIO NUTS 1 (DKZ) SMV venligt 15-05-2019 03-06-2019 kl. 10.00
(14 dage og 16.5 timer tilbage)
Wed, 15 May 2019 16:35:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 10:00:00 GMT
Indkøbsplaner Markedsdialog vedr. kommende indkøb af vandmålere og fjernaflæsningssystem Fors A/S 15-05-2019 Wed, 15 May 2019 15:00:00 GMT
EU-udbud Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2019/S 093-225565 Hillerød Kommune Nordsjælland 15-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 093-224077 Vejle Kommune // CVR:29189900 Syddanmark 15-05-2019 Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bandager 2019/S 093-224078 Region Hovedstaden DANMARK 15-05-2019 Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Industrirobotter 2019/S 093-224079 Amgros I/S DANMARK 15-05-2019 Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 093-224147 ODENSE KOMMUNE Fyn 15-05-2019 16-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Sun, 16 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Skilte og beslægtede produkter 2019/S 093-224271 Motorstyrelsen DANMARK 15-05-2019 13-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 13 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Forbindsstoffer 2019/S 093-224333 Region Sjælland Sjælland 15-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Formidling af personale 2019/S 093-224761 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland 15-05-2019 Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Markedsanalyse 2019/S 093-224837 Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 15-05-2019 13-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 13 Jun 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 093-224838 Energnist I/S DANMARK 15-05-2019 20-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(31 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 20 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame 2019/S 093-224839 Syddansk Universitet Syddanmark 15-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 093-224840 Rudersdal Kommune Nordsjælland 15-05-2019 13-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring af lokaler 2019/S 093-224841 Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Nordjylland, Nordjylland 15-05-2019 13-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 13 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med byggeri 2019/S 093-225607 Sønderborg Kommune Sydjylland 15-05-2019 Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger 2019/S 093-225708 Energinet Forretningsservice A/S DANMARK 15-05-2019 Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Energimålere 2019/S 093-224735 Boligselskabet Sjælland DANMARK 15-05-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 093-225542 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Hovedstaden, Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Vestjylland, Nordjylland 15-05-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 093-224672 Slagelse Kommune Sjælland 15-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 093-224231 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 15-05-2019 23-08-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(95 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 23 Aug 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Kaffe 2019/S 093-224146 Region Syddanmark DANMARK 15-05-2019 26-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(37 dage tilbage)
Wed, 15 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 26 Jun 2019 10:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Supercykelstibro over Esbjerg Banegård Esbjerg Kommune DANMARK 14-05-2019 01-07-2019 kl. 14.00
(42 dage og 20.5 timer tilbage)
Tue, 14 May 2019 13:28:16 GMT Mon, 01 Jul 2019 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Søgefunktion til hjemmeside Eksport Kredit Fonden // CVR:30763777 DANMARK SMV venligt 14-05-2019 24-05-2019 kl. 15.00
(4 dage og 21.5 timer tilbage)
Tue, 14 May 2019 11:50:00 GMT Fri, 24 May 2019 15:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Asfaltarbejder i Struer Kommune 2019 Struer kommune DANMARK 14-05-2019 17-06-2019 kl. 16.00
(28 dage og 22.5 timer tilbage)
Tue, 14 May 2019 10:00:00 GMT Mon, 17 Jun 2019 16:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 092-222580 Københavns Kommune Hovedstaden 14-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Administrative tjenester på sundhedsområdet 2019/S 092-223375 DRAGØR KOMMUNE // CVR:12881517 Københavns omegn, Sjælland 14-05-2019 Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 092-223456 DFP A.m.b.a DANMARK 14-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Varevogne 2019/S 092-223492 DSB DANMARK 14-05-2019 Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Opførelse af beskyttede boliger 2019/S 092-221176 Boligselskabet Alliken v/Domea Vest- og Sydsjælland 14-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Kirurgiske suturer 2019/S 092-221509 Region Hovedstaden Hovedstaden 14-05-2019 Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 092-221511 Region Midtjylland Syddanmark, Midtjylland 14-05-2019 Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 092-221671 Middelfart Kommune Syddanmark, Midtjylland 14-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(26 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Asfalt 2019/S 092-221677 Hjørring Kommune Nordjylland 14-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 092-221681 Herning Kommune DANMARK 14-05-2019 28-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(39 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 28 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2019/S 092-221851 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 14-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 092-222356 Syddansk Universitet Fyn 14-05-2019 Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 092-222526 Randers Kommune Østjylland 14-05-2019 13-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 13 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 092-222527 Silkeborg Kommune DANMARK 14-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse og behandling af affald 2019/S 092-222528 SamAqua Fyn 14-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger 2019/S 092-222529 Boligselskabet Sjælland DANMARK, Sjælland 14-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Persontransport, ikke rutekørsel 2019/S 092-222538 Vejen Kommune Sydjylland 14-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Aflæsning af målere 2019/S 092-222548 3B /v.KAB Københavns omegn 14-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 092-222549 Aarhus Kommune Østjylland 14-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 092-222560 Aarhus Kommune Østjylland 14-05-2019 17-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(28 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 17 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr 2019/S 092-222564 ARGO I/S Sjælland 14-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 092-222566 I/S REFA // CVR:78951818 Vest- og Sydsjælland 14-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Uddannelse og undervisning 2019/S 092-222571 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 14-05-2019 10-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(21 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 10 Jun 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for skovbrug 2019/S 092-222572 Naturstyrelsen Nordjylland 14-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Kemiske produkter 2019/S 092-222304 Region Hovedstaden Hovedstaden 14-05-2019 06-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning 2019/S 092-222299 Region Sjælland DANMARK, Sjælland 14-05-2019 22-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 22 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Opmåling af bygninger 2019/S 092-223288 Offentligt udbud vedr. opmåling af bygningsmasse DANMARK 14-05-2019 24-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Ortopædiske implantater 2019/S 092-222303 Region Syddanmark Syddanmark 14-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 16:00:00 GMT
EU-udbud Motorkøretøjer 2019/S 092-221680 SamAqua Sydjylland 14-05-2019 13-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(24 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 13 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 092-221672 Region Syddanmark Syddanmark 14-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 092-223696 Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen Hovedstaden 14-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 14 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 10:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Ny Rehabiliteringsenhed, Hammel - prækvalifikation Region Midtjylland DANMARK 13-05-2019 07-06-2019 kl. 10.00
(18 dage og 16.5 timer tilbage)
Mon, 13 May 2019 08:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 091-217498 Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Byen København 13-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Belægningsarbejde på hovedveje 2019/S 091-217609 Vejdirektoratet Københavns omegn, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Sydjylland, Nordjylland 13-05-2019 27-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(38 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 27 Jun 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 091-217635 ALBERTSLUND KOMMUNE Hovedstaden 13-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 091-218101 Region Nordjylland Nordjylland 13-05-2019 Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Supercomputer 2019/S 091-218117 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 13-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 091-219094 Region Midtjylland Midtjylland 13-05-2019 Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Konsultation og behandling hos alment praktiserende læger 2019/S 091-219163 Region Midtjylland Midtjylland 13-05-2019 21-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(32 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 21 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2019/S 091-219165 Aabenraa Kommune Sydjylland 13-05-2019 21-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(32 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 21 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 091-219170 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 13-05-2019 19-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(30 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 19 Jun 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Vejarbejder 2019/S 091-218022 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Københavns omegn 13-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Snerydning 2019/S 091-219175 Lolland Kommune Vest- og Sydsjælland 13-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 091-220523 Aarhus Havn Østjylland 13-05-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2019/S 091-219180 Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen Byen København 13-05-2019 31-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 31 May 2019 08:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning 2019/S 091-217493 Vejdirektoratet Fyn 13-05-2019 09-07-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(50 dage tilbage)
Mon, 13 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 09 Jul 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Projekt om udvikling af kunstplakat med invasive arter – dyr Miljøstyrelsen DANMARK SMV venligt 10-05-2019 03-06-2019 kl. 23.55
(15 dage og 6.5 timer tilbage)
Fri, 10 May 2019 14:10:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 23:55:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Opførelse af ny testhal X3 Lindø port of Odense A/S DANMARK 10-05-2019 27-06-2019 kl. 12.00
(38 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 10 May 2019 14:00:00 GMT Thu, 27 Jun 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Projekt om udvikling af kunstplakat med invasive arter - planter Miljøstyrelsen DANMARK SMV venligt 10-05-2019 03-06-2019 kl. 23.55
(15 dage og 6.5 timer tilbage)
Fri, 10 May 2019 13:58:26 GMT Mon, 03 Jun 2019 23:55:00 GMT
EU-udbud Vaskemaskiner 2019/S 090-215219 Region Syddanmark Syddanmark 10-05-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(19 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 090-215220 CASA A/S Østjylland 10-05-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 090-215222 Amgros I/S DANMARK 10-05-2019 22-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 22 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Industrirobotter 2019/S 090-215908 Region Hovedstaden Københavns omegn 10-05-2019 Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Hjælpemidler til ældre 2019/S 090-215909 Hjælpemiddelcentret Københavns Kommune Byen København 10-05-2019 Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel 2019/S 090-215929 Erhvervsstyrelsen Byen København 10-05-2019 Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Anvisning af hospitalspersonale 2019/S 090-215932 Region Midtjylland Midtjylland 10-05-2019 Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 090-215960 Sønderborg Kommune DANMARK 10-05-2019 06-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 06 Jun 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 090-216039 Rigspolitiet DANMARK 10-05-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Vask og rensning 2019/S 090-216040 FREDERIKSBERG KOMMUNE DANMARK, Hovedstaden 10-05-2019 06-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2019/S 090-216171 Region Sjælland Sjælland 10-05-2019 06-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Afhentning af vasketøj 2019/S 090-216208 Zealand Business College Sjælland 10-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring af skoler 2019/S 090-216219 Nærum Gymnasium Nordsjælland 10-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 090-216226 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik Byen København 10-05-2019 19-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(30 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 19 Jun 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 090-216235 FREDERIKSBERG KOMMUNE Hovedstaden 10-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 090-216260 Rigspolitiet DANMARK 10-05-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2019/S 090-216265 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte DANMARK 10-05-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Voksenundervisning og undervisning i øvrigt 2019/S 090-217024 Bornholms Regionskommune Bornholm 10-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Drift af kantiner 2019/S 090-217049 Kantinemægleren ApS Hovedstaden, Københavns omegn 10-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Radio- og telefonbetjeningssystem 2019/S 090-217119 Naviair Hovedstaden 10-05-2019 02-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(13 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Sun, 02 Jun 2019 16:00:00 GMT
EU-udbud Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 2019/S 090-217221 Nordjyllandsværket A/S DANMARK, Nordjylland 10-05-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 090-215868 Amgros I/S DANMARK 10-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 090-216962 Aalborg Kommune Nordjylland 10-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af arealer 2019/S 090-216921 Nordfyns Kommune Fyn 10-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 090-215867 Amgros I/S DANMARK 10-05-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Andre personbiler 2019/S 090-215813 Ringkøbing-Skjern Kommune Vestjylland 10-05-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 090-217368 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 10-05-2019 Fri, 10 May 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 100 Personers Salen, Skørping. Rebild Kommune DANMARK SMV venligt 09-05-2019 25-06-2019 kl. 14.00
(36 dage og 20.5 timer tilbage)
Thu, 09 May 2019 16:00:00 GMT Tue, 25 Jun 2019 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Implementering af CRM system, API, datawarehouse og datamodel’ DanChurchAid/Folkekirkens Nødhjælp Hovedstaden 09-05-2019 03-06-2019 kl. 09.00
(14 dage og 15.5 timer tilbage)
Thu, 09 May 2019 14:58:59 GMT Mon, 03 Jun 2019 09:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Maler-, gulv- og rengøringsarbejde i Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg (pulje 4). Boligkontoret Danmark Midtjylland SMV venligt 09-05-2019 12-06-2019 kl. 12.00
(23 dage og 18.5 timer tilbage)
Thu, 09 May 2019 08:40:02 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
Indkøbsplaner Markedsdialog vedr. frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere i Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommune 08-05-2019 Wed, 08 May 2019 17:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde og Thyborøn DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271 DANMARK SMV venligt 08-05-2019 04-06-2019 kl. 08.00
(15 dage og 14.5 timer tilbage)
Wed, 08 May 2019 16:03:05 GMT Tue, 04 Jun 2019 08:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Analyse af de sjællandske turismepotentialer DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271 DANMARK SMV venligt 08-05-2019 24-05-2019 kl. 12.00
(4 dage og 18.5 timer tilbage)
Wed, 08 May 2019 14:11:02 GMT Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 1340-0120 - Beregning af hydrologiske dataprodukter Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering DANMARK 08-05-2019 24-05-2019 kl. 12.00
(4 dage og 18.5 timer tilbage)
Wed, 08 May 2019 13:00:00 GMT Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter 2019/S 089-212325 Region Hovedstaden Psykiatri Byen København 08-05-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg 2019/S 089-212398 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Københavns omegn 08-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 089-212658 Motorstyrelsen DANMARK 08-05-2019 Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 089-212663 Esbjerg Kommune DANMARK, Syddanmark 08-05-2019 Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Konsultation og behandling hos medicinske specialister 2019/S 089-213328 Region Hovedstaden Hovedstaden 08-05-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Entrepriseforsikring 2019/S 089-213401 FEMERN BÆLT A/S // CVR:28986564 DANMARK, DEUTSCHLAND 08-05-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 089-214252 Ørsted Bioenergy and Thermal Power A/S DANMARK 08-05-2019 Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 089-213482 Herning Kommune Midtjylland 08-05-2019 22-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 22 May 2019 08:00:00 GMT
EU-udbud Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2019/S 089-213261 Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK, DANMARK 08-05-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Programpakke til undervisningsformål 2019/S 089-212667 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet DANMARK 08-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 089-213355 Arbejdsmarkedets Tillægspension // CVR:43405810 Nordsjælland, Sjælland, Sydjylland, Vestjylland, Nordjylland 08-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker 2019/S 089-213257 Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S DANMARK 08-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Apparatur til nyredialyse 2019/S 089-212700 Region Hovedstaden Hovedstaden 08-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Wed, 08 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 07:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Restricted procedure: Support for design, planning and execution of Energy Action Forum Udenrigsministeriet EXTRA-REGIO NUTS 1 (DKZ) SMV venligt 07-05-2019 23-05-2019 kl. 12.00
(3 dage og 18.5 timer tilbage)
Tue, 07 May 2019 16:05:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
Indkøbsplaner Beskæftigelsesministeriet, inkl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Arbejdstilsynet (AT) Beskæftigelsesministeriet Departementet 07-05-2019 Tue, 07 May 2019 15:43:45 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 088-211205 Danmarks Tekniske Universitet - DTU DANMARK 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2019/S 088-211938 Region Midtjylland Midtjylland 07-05-2019 Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Projektledelse og –dokumentation 2019/S 088-212102 Energinet Elsystemansvar A/S DANMARK 07-05-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri 2019/S 088-212105 Energinet Gas TSO A/S DANMARK 07-05-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 088-212107 Frederiksberg Forsyning A/S Hovedstaden 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Gasrørledninger 2019/S 088-212109 GasNet Service A/S DANMARK 07-05-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Ingeniørvirksomhed 2019/S 088-212115 DSB Hovedstaden 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 088-210412 Amgros I/S DANMARK 07-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Affaldscontainere 2019/S 088-210434 SOLRØD KOMMUNE Sjælland 07-05-2019 06-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 088-210466 Amgros I/S DANMARK 07-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Indlånsvirksomhed 2019/S 088-211044 Arbejdsmarkedets Tillægspension // CVR:43405810 DANMARK 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Transport af affald 2019/S 088-211094 Forsyning Helsingør A/S Østsjælland 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Snerydning 2019/S 088-211159 Ikast-Brande Kommune Vestjylland 07-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg 2019/S 088-211160 RINGSTED KOMMUNE Vest- og Sydsjælland 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 088-209990 Aalsrode Tømrerfirma A/S Midtjylland 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud Sportsrekvisitter og -udstyr 2019/S 088-210341 Tønder Kommune DANMARK, Syddanmark 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 088-210359 Amgros I/S DANMARK 07-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 088-210371 Region Syddanmark DANMARK 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 088-210373 Amgros I/S DANMARK 07-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 088-210375 Amgros I/S DANMARK 07-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 088-210378 Amgros I/S DANMARK 07-05-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til elektrokirurgi 2019/S 088-210380 Region Hovedstaden Hovedstaden 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2019/S 088-210381 AffaldPlus I/S Vest- og Sydsjælland 07-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rengøringsmidler 2019/S 088-210382 Region Midtjylland Midtjylland 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 088-210406 ODENSE KOMMUNE Fyn 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 08:30:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 088-210408 Amgros I/S DANMARK 07-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 088-210410 Amgros I/S DANMARK 07-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg 2019/S 088-209982 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Københavns omegn 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg 2019/S 088-209983 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Københavns omegn 07-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 088-209984 Aalsrode Tømrerfirma A/S Midtjylland 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 088-209985 Aalsrode Tømrerfirma A/S Midtjylland 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud Opførelse af bygninger med flere funktioner 2019/S 088-209987 Junge Byg ApS Sydjylland 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 088-211135 Region Hovedstaden Hovedstaden 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 088-210592 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet DANMARK 07-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Diverse medicinske apparater og produkter 2019/S 088-210407 Region Sjælland Sjælland 07-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Tue, 07 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Fordelingstavle Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi // CVR:72291212 DANMARK SMV venligt 06-05-2019 24-05-2019 kl. 12.00
(4 dage og 18.5 timer tilbage)
Mon, 06 May 2019 15:30:00 GMT Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Kontrakt om kartlegging av tekniske og digitale løsninger til å fremme psykisk helse blant barn og ungdommer i Norden Nordisk Ministerråd - Sekretariatet Hovedstaden SMV venligt 06-05-2019 03-06-2019 kl. 14.00
(14 dage og 20.5 timer tilbage)
Mon, 06 May 2019 15:26:28 GMT Mon, 03 Jun 2019 14:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 325m 4 x 240mm2 ALU kabel m. dæk bånd Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi // CVR:72291212 DANMARK SMV venligt 06-05-2019 21-05-2019 kl. 12.00
(1 dage og 18.5 timer tilbage)
Mon, 06 May 2019 15:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Projekt om kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenede stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet Miljøstyrelsen DANMARK 06-05-2019 03-06-2019 kl. 12.00
(14 dage og 18.5 timer tilbage)
Mon, 06 May 2019 14:45:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Orgler 2019/S 087-208331 Løsning Menighedsråd V/ Svend Erik Pedersen Sydjylland 06-05-2019 31-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 31 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Anlægsarbejde: veje 2019/S 087-208342 Aarhus Havn Østjylland 06-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 087-208626 ODENSE KOMMUNE Fyn 06-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Slamsugere 2019/S 087-208636 Hillerød Spildevand A/S Nordsjælland 06-05-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 16:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 087-208687 Amgros I/S DANMARK 06-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 087-208696 Amgros I/S DANMARK 06-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 087-208709 Amgros I/S DANMARK 06-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Gardiner, forhæng, gardinkapper og stofpersienner 2019/S 087-208723 Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen Hovedstaden 06-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 087-208727 Amgros I/S DANMARK 06-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 087-208769 Amgros I/S DANMARK 06-05-2019 18-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(29 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 087-208999 Den kommunale Digitaliseringsforening Sjælland 06-05-2019 Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Vedligeholdelse af arealer 2019/S 087-209036 GREVE KOMMUNE Østsjælland 06-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2019/S 087-209058 Region Midtjylland Midtjylland 06-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Opmålingstjenester 2019/S 087-209186 Naturstyrelsen DANMARK 06-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for skovbrug 2019/S 087-209231 Naturstyrelsen DANMARK, DANMARK, Syddanmark 06-05-2019 05-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(16 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 05 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Offentlig administration, forsvar og socialsikring 2019/S 087-209781 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse DEUTSCHLAND 06-05-2019 Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2019/S 087-209591 FREDERIKSBERG KOMMUNE Hovedstaden 06-05-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Mon, 06 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Siloxaner i kosmetik Miljøstyrelsen DANMARK SMV venligt 03-05-2019 27-05-2019 kl. 12.00
(7 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 03 May 2019 14:05:00 GMT Mon, 27 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne PVC og additiver - Projekt inden for PVC indsatsen 2018-21 Miljøstyrelsen DANMARK SMV venligt 03-05-2019 23-05-2019 kl. 12.00
(3 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 03 May 2019 11:05:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Elektroniske målere 2019/S 086-207978 Novafos A/S Københavns omegn, Nordsjælland 03-05-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 086-204839 Roskilde Kulturservice A/S Østsjælland 03-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Vejarbejder 2019/S 086-204840 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Københavns omegn 03-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Mikroskoper 2019/S 086-205325 Region Midtjylland Midtjylland 03-05-2019 Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sonder 2019/S 086-205406 Region Nordjylland Nordjylland 03-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 086-205459 Amgros I/S DANMARK 03-05-2019 14-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(25 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 14 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Engangsbleer 2019/S 086-205470 Rebild Kommune Midtjylland, Nordjylland 03-05-2019 11-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(22 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 11 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 086-205524 AARHUS UNIVERSITET Østjylland 03-05-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 086-206410 Aalborg Kloak A/S Nordjylland 03-05-2019 Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser fra organisationer og foreninger 2019/S 086-206412 Kriminalforsorgen DANMARK 03-05-2019 Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Uddannelsestilbud til personlig udvikling 2019/S 086-206461 Ørsted Services A/S DANMARK 03-05-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 086-206619 Landbrugsstyrelsen DANMARK 03-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Forsikringstjenester 2019/S 086-206628 Thisted Kommune DANMARK, DANMARK 03-05-2019 20-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(31 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 20 Jun 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 086-206956 Det Kongelige Teater og Kapel Byen København 03-05-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Ambulancetjenester 2019/S 086-207741 Region Syddanmark Sydjylland 03-05-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 23:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker 2019/S 086-207806 Frederikshavn Forsyning A/S Nordjylland 03-05-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 13:15:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 086-207809 Frederikshavn Forsyning A/S Nordjylland 03-05-2019 30-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 30 May 2019 14:15:00 GMT
EU-udbud Betonvarer 2019/S 086-207872 Banedanmark DANMARK 03-05-2019 Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Styrthjelme 2019/S 086-205486 Rigspolitiet DANMARK 03-05-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Fri, 03 May 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 09:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Nyt behandlingscenter Hammer Bakker, Vodskov. Aalborg Kommune DANMARK SMV venligt 02-05-2019 18-06-2019 kl. 10.00
(29 dage og 16.5 timer tilbage)
Thu, 02 May 2019 12:30:00 GMT Tue, 18 Jun 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Ejendomsservice 2019/S 085-204610 Aalborg Havn Logistik A/S Nordjylland 02-05-2019 19-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(30 dage tilbage)
Thu, 02 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 19 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 085-203042 CASA A/S Østjylland 02-05-2019 31-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(12 dage tilbage)
Thu, 02 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 31 May 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Modulopbyggede og transportable bygninger 2019/S 085-203268 FEMERN BÆLT A/S // CVR:28986564 Vest- og Sydsjælland 02-05-2019 30-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Thu, 02 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 30 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 085-203362 Aalborg Forsyning, Holding A/S DANMARK, Nordjylland 02-05-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Thu, 02 May 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Vejledning og rådgivning 2019/S 085-203809 Socialstyrelsen DANMARK 02-05-2019 Thu, 02 May 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Transport af affald 2019/S 085-203929 Herning Kommune Midtjylland 02-05-2019 30-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(10 dage tilbage)
Thu, 02 May 2019 00:00:00 GMT Thu, 30 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 085-203787 Horsens Kommune Østjylland 02-05-2019 21-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(32 dage tilbage)
Thu, 02 May 2019 00:00:00 GMT Fri, 21 Jun 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 19/33875 - Asfaltarbejder på kl. 4 veje og cykelstier 2019 Haderslev Kommune Sydjylland 01-05-2019 20-05-2019 kl. 12.00
(0 dage og 18.5 timer tilbage)
Wed, 01 May 2019 14:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Projekt om pilotforsøg med bekæmpelse af Carolina cabomba Miljøstyrelsen DANMARK SMV venligt 01-05-2019 23-05-2019 kl. 23.55
(4 dage og 6.5 timer tilbage)
Wed, 01 May 2019 08:40:00 GMT Thu, 23 May 2019 23:55:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Leverandør af ny visuel identitet til KADK Det Kgl. Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering DANMARK SMV venligt 30-04-2019 20-05-2019 kl. 12.00
(0 dage og 18.5 timer tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 08:50:17 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 084-198274 CASA A/S Østjylland 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Industrimaskiner 2019/S 084-198855 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 30-04-2019 Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 084-198886 Amgros I/S DANMARK 30-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Personbiler 2019/S 084-198900 Bornholms Regionskommune Bornholm 30-04-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 084-198902 Gribskov Kommune Nordsjælland 30-04-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 084-198920 Thisted Kommune Nordjylland 30-04-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 084-198928 Amgros I/S DANMARK 30-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 084-198933 Amgros I/S DANMARK 30-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 084-198934 Amgros I/S DANMARK 30-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 084-198936 Amgros I/S DANMARK 30-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 084-198953 Amgros I/S DANMARK 30-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Affaldscontainere og -spande 2019/S 084-199096 Kriminalforsorgen Hovedstaden, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland, Nordjylland 30-04-2019 21-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(32 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 21 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transportudstyr og transporthjælpemidler 2019/S 084-199098 Aarhus Kommune Østjylland 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 084-199259 Statens Serum Institut Byen København 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Ortopædiske implantater 2019/S 084-199284 Region Nordjylland Nordjylland 30-04-2019 31-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 31 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 084-200286 Aalborg Universitet DANMARK 30-04-2019 Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 084-200315 Fredericia Kommune DANMARK 30-04-2019 Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for skovbrug 2019/S 084-200539 Naturstyrelsen Syddanmark 30-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 084-200762 Lejerbo (Administrationsorganisationen) Byen København 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Programpakke til internet og intranet 2019/S 084-200785 GENTOFTE KOMMUNE // CVR:19438414 Hovedstaden 30-04-2019 31-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 31 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Bankydelser 2019/S 084-200822 DR DANMARK 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2019/S 084-200847 Energistyrelsen DANMARK 30-04-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2019/S 084-200851 Energistyrelsen DANMARK 30-04-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2019/S 084-201010 Dansk Insitut for Internationale Studier Byen København 30-04-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Post- og telekommunikationstjenester 2019/S 084-202201 KOMBIT A/S DANMARK 30-04-2019 31-07-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(72 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 31 Jul 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Sporskinner 2019/S 084-202375 Banedanmark DANMARK 30-04-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 084-198787 Civica Fyn 30-04-2019 24-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 24 May 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 084-201975 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 30-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 084-200195 Amgros I/S DANMARK, NORGE (NO), ÍSLAND (IS) 30-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Busstoppestedsstandere 2019/S 084-202372 Trafikselskabet Movia Sjælland 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Bortskaffelse af slam 2019/S 084-202480 Hjørring Vandselskab A/S Nordjylland 30-04-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Opførelse af pavilloner 2019/S 084-202695 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse DANMARK 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger 2019/S 084-202700 Kriminalforsorgen DANMARK 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 084-198802 Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH Fyn 30-04-2019 Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Taktiske kommando-, kontrol- og kommunikationssystemer 2019/S 084-202702 Forsvarets Materieltjeneste DANMARK 30-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 09:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Offentlig licitation på asfaltarbejder Aarhus Kommune DANMARK 29-04-2019 21-05-2019 kl. 13.00
(1 dage og 19.5 timer tilbage)
Mon, 29 Apr 2019 14:15:00 GMT Tue, 21 May 2019 13:00:00 GMT
Indkøbsplaner FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE: Oversigt over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver 2018 Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser 29-04-2019 Mon, 29 Apr 2019 11:30:00 GMT
EU-udbud Organisering af udstillinger, messer og kongresser 2019/S 083-197156 Socialstyrelsen DANMARK 29-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Taxikørsel 2019/S 083-197161 Ørsted Services A/S Hovedstaden 29-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Jernbanemateriel 2019/S 083-198084 A/S Storebælt DANMARK 29-04-2019 24-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(5 dage tilbage)
Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 24 May 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser inden for landbrug 2019/S 083-197884 Naturstyrelsen DANMARK, Nordjylland 29-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 23:30:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne 19-00153 - Renovering af stål og beton på Silo I/S Vestforbrænding Hovedstaden 26-04-2019 20-05-2019 kl. 12.00
(0 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 14:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Taxakørsel for retten i Kolding Domstolsstyrelsen Syddanmark SMV venligt 26-04-2019 17-06-2019 kl. 12.00
(28 dage og 18.5 timer tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 13:00:00 GMT Mon, 17 Jun 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Kontrakt om Utvärdering av Volt, kultur- och språkprogrammet för barn och unga, Nordiska ministerrådet Nordisk Ministerråd - Sekretariatet DANMARK 26-04-2019 27-05-2019 kl. 14.00
(7 dage og 20.5 timer tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 10:28:30 GMT Mon, 27 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieundersøgelser 2019/S 082-195354 Region Syddanmark Syddanmark 26-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieundersøgelser 2019/S 082-195379 Region Sjælland Sjælland 26-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieundersøgelser 2019/S 082-195383 Region Nordjylland Nordjylland 26-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieundersøgelser 2019/S 082-195385 Region Midtjylland Midtjylland 26-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieundersøgelser 2019/S 082-195388 Region Hovedstaden Hovedstaden 26-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring 2019/S 082-195414 Jammerbugt Kommune Nordjylland 26-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Vagttjenester 2019/S 082-195904 Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH Fyn 26-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 082-194603 Amgros I/S DANMARK 26-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 082-194609 Amgros I/S DANMARK 26-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Vinduer, døre og dele dertil 2019/S 082-194698 A. Enggaard A/S Østjylland 26-04-2019 24-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 24 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 082-194711 Amgros I/S DANMARK 26-04-2019 12-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(23 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 12 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerhedskameraer 2019/S 082-194727 Kriminalforsorgen v. Direktoratet for Kriminalforsorgen DANMARK 26-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Polymerer af acryl i primær form 2019/S 082-195149 Faxe Forsyning A/S Vest- og Sydsjælland 26-04-2019 Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Transport af affald 2019/S 082-195828 AffaldGenbrug, Vejle Kommune Sydjylland 26-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 082-195279 Silkeborg Kommune DANMARK, Midtjylland 26-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Fri, 26 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Acquisition of Specialist Chemical Detector Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser DANMARK SMV venligt 25-04-2019 01-06-2019 kl. 13.00
(12 dage og 19.5 timer tilbage)
Thu, 25 Apr 2019 11:00:00 GMT Sat, 01 Jun 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 081-193175 Amgros I/S DANMARK 25-04-2019 07-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(18 dage tilbage)
Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 07 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 081-193710 GLADSAXE KOMMUNE Københavns omegn 25-04-2019 24-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 24 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2019/S 080-191214 Vejdirektoratet DANMARK 24-04-2019 31-03-2022
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1046 dage tilbage)
Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 31 Mar 2022 11:00:00 GMT
EU-udbud Havneudstyr 2019/S 080-192735 Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn Sydjylland 24-04-2019 Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Motorkøretøjer til godstransport 2019/S 079-189884 Middelfart Kommune, Affald & Genbrug Syddanmark 23-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 23 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Udstyr og instrumenter til transfusion og infusion 2019/S 078-185270 Region Nordjylland Nordjylland 19-04-2019 Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer 2019/S 078-185435 Arena Randers, Køkkenleverance Østjylland 19-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 078-186804 ALBERTSLUND KOMMUNE Hovedstaden, Københavns omegn 19-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Rengøring af skoler 2019/S 078-187053 Gymnasiernes Indkøbsfællesskab Sjælland 19-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 08:30:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 078-188619 Energinet Forretningsservice A/S DANMARK 19-04-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Fri, 19 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 077-182640 DjursBo afd. 56, 58 og 67 Østjylland 18-04-2019 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Gennemstrømningskølere og -kølere/varmere 2019/S 077-182662 Region Nordjylland Nordjylland 18-04-2019 Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Vejsalt 2019/S 077-182757 Varde Kommune Syddanmark 18-04-2019 03-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(14 dage tilbage)
Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 03 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Servicevirksomhed i forbindelse med datamater 2019/S 077-183397 National Agency for It and Learning DANMARK 18-04-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 08:00:00 GMT
EU-udbud Tømning af sivebrønde eller septiktanke 2019/S 077-183484 SK SPILDEVAND A/S // CVR:28483708 Vest- og Sydsjælland 18-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Transformatorer 2019/S 077-184346 Trefor El-net A/S Syddanmark 18-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 077-183466 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering DANMARK 18-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Offentlig administration, forsvar og socialsikring 2019/S 077-183473 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Hovedstaden 18-04-2019 22-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 22 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Massespektrometer 2019/S 076-180826 Region Hovedstaden Hovedstaden 17-04-2019 Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2019/S 076-181097 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte DANMARK 17-04-2019 31-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 31 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 076-181238 Region Nordjylland DANMARK 17-04-2019 22-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 22 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2019/S 076-181985 Metroselskabet I/S DANMARK 17-04-2019 Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Telefon- og datatransmissionstjenester 2019/S 076-182133 Rigspolitiet v/Center for Beredskabskommunikation EXTRA-REGIO (DKZ) 17-04-2019 Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 2019/S 076-180156 Viborg Kommune Midtjylland 17-04-2019 Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Tilbudsindhentning på driften af Folketingets kiosk Folketinget Byen København SMV venligt 16-04-2019 21-05-2019 kl. 12.00
(1 dage og 18.5 timer tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 16:09:03 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
Indkøbsplaner Udarbejdelse af rammeaftale for oversættelsesydelser ( gældende for Finansministeriet) Digitaliseringsstyrelsen 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 14:20:00 GMT
Indkøbsplaner Sikkerhedssoftware Moderniseringsstyrelsen 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 13:25:00 GMT
Indkøbsplaner Rammeaftale vedrørende indkøb af projektledelseskurser Moderniseringsstyrelsen 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 13:20:00 GMT
Indkøbsplaner Rammeaftale vedrørende flytteydelser (flytteaftalen) Moderniseringsstyrelsen 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 13:20:00 GMT
Indkøbsplaner Drift, vedigehold og videreudvikling af SLS Moderniseringsstyrelsen 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 12:10:00 GMT
Indkøbsplaner Drift af uddannelsesakademi Digitaliseringsstyrelsen 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 12:05:00 GMT
EU-udbud Militære luftfartøjer 2019/S 075-179620 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2019/S 075-179630 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 16-04-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 075-179280 Aarhus Vand A/S Østjylland 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Mikroskoper 2019/S 075-178113 University of Copenhagen DANMARK 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 075-178140 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 075-178167 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programpakke til medicinsk brug 2019/S 075-178172 Region Sjælland Sjælland 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Ingeniørvirksomhed 2019/S 075-178228 Øresundsbro Konsortiet Skåne län 16-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 23:59:00 GMT
EU-udbud Snerydning 2019/S 075-178289 Vejen Kommune Syddanmark 16-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Persontransport, ikke rutekørsel 2019/S 075-178325 Københavns Kommune Hovedstaden 16-04-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri 2019/S 075-178331 AFATEK A/S Hovedstaden, Byen København, Sjælland 16-04-2019 22-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(2 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 22 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Inkassovirksomhed 2019/S 075-178332 Gældsstyrelsen EXTRA-REGIO (DKZ), SVERIGE, NORGE (NO), ÍSLAND (IS), SUOMI / FINLAND 16-04-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Diverse rengøringsmaskiner 2019/S 075-177388 Københavns Universitet // CVR:29979812 Byen København 16-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 075-177398 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) DANMARK 16-04-2019 04-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(15 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 04 Jun 2019 16:00:00 GMT
EU-udbud Ortopædiske implantater 2019/S 075-177401 Region Sjælland Sjælland 16-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 09:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 075-177292 Viborg Kommune Midtjylland 16-04-2019 Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 075-177342 Amgros I/S DANMARK 16-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 075-177348 Amgros I/S DANMARK 16-04-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 075-177353 Amgros I/S DANMARK 16-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 075-177355 Midtjysk Brand & Redning DANMARK 16-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 075-177356 Amgros I/S DANMARK 16-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 075-177362 Amgros I/S DANMARK 16-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 075-177366 Amgros I/S DANMARK 16-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Spil og legetøj; markedsforlystelser 2019/S 075-177389 Skive Kommune (Tovholder) Midtjylland, Nordjylland 16-04-2019 29-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(9 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Wed, 29 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 075-179624 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 16-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Tue, 16 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 09:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Børnehaven Skovhuset, Støvring Rebild Kommune DANMARK SMV venligt 15-04-2019 27-05-2019 kl. 12.00
(7 dage og 18.5 timer tilbage)
Mon, 15 Apr 2019 11:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 12:00:00 GMT
Indkøbsplaner Rammeaftale vedrørende rengøring (Rengøringsaftalen) Moderniseringsstyrelsen 15-04-2019 Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Rammeaftale vedrørende indkøb af vagtydelser (Vagtaftalen) Moderniseringsstyrelsen 15-04-2019 Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Rammeaftale vedrørende serviceydelser og produkter for AIA og ADK (AIA / ADK aftalen) Moderniseringsstyrelsen 15-04-2019 Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Rammeaftale vedrørende indkøb af serviceydelser hos kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen) Moderniseringsstyrelsen 15-04-2019 Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2019/S 074-174655 HOLSTEBRO KOMMUNE Midtjylland 15-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 10:00:00 GMT
EU-udbud Programpakke til business intelligence-formål 2019/S 074-175412 Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen Byen København 15-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(7 dage tilbage)
Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 13:00:00 GMT
EU-udbud Koordinering af byggeprojekt 2019/S 074-175500 Øresundsbro Konsortiet Skåne län 15-04-2019 27-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Mon, 15 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 27 May 2019 23:59:00 GMT
Indkøbsplaner Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Udbudsplan 2019 Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser 12-04-2019 Fri, 12 Apr 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet 2019/S 073-171654 Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH Fyn 12-04-2019 Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Installation af ventilations- og klimaanlæg 2019/S 073-171686 Roskilde Kommune Sjælland 12-04-2019 31-12-2029
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3878 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 31 Dec 2029 00:00:00 GMT
EU-udbud Belægningsarbejde på veje 2019/S 073-171759 Hjørring Kommune Nordjylland 12-04-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 073-172047 Amgros I/S DANMARK 12-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 073-172070 Amgros I/S DANMARK 12-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 073-172173 Amgros I/S DANMARK 12-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 073-172175 Amgros I/S DANMARK 12-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 073-172191 Amgros I/S DANMARK, NORGE (NO), ÍSLAND (IS) 12-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Mainframe 2019/S 073-172786 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte Københavns omegn 12-04-2019 Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 073-172787 Medicoteknik, Region Syddanmark Syddanmark 12-04-2019 Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 073-172793 University of Copenhagen DANMARK 12-04-2019 Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 073-172933 Kolding Kommune Sydjylland 12-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 073-173117 AffaldPlus Vest- og Sydsjælland 12-04-2019 06-06-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(17 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Catering til andre virksomheder eller institutioner 2019/S 073-173776 Rebild Kommune Nordjylland 12-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2019/S 073-172937 Faxe Kommune Vest- og Sydsjælland 12-04-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 072-169903 Amgros I/S DANMARK, NORGE (NO), ÍSLAND (IS) 11-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
Udbud under tærskelværdierne Indkøb af miljømålestation Affald Plus I/S DANMARK 11-04-2019 06-06-2019 kl. 12.00
(17 dage og 18.5 timer tilbage)
Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 06 Jun 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 072-169627 Himmerland Boligforening, afd. 9089 Nordjylland 11-04-2019 Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Spil og legetøj; markedsforlystelser 2019/S 072-169640 Bornholms Regionskommune Nordsjælland, Bornholm 11-04-2019 Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 072-169684 Aalborg Universitet DANMARK 11-04-2019 22-03-2029
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3594 dage tilbage)
Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 22 Mar 2029 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 072-169851 Amgros I/S DANMARK 11-04-2019 24-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Styre-, sikkerheds-, signal- og belysningsudstyr 2019/S 072-169880 Vejdirektoratet DANMARK 11-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 072-169896 Amgros I/S DANMARK, NORGE (NO), ÍSLAND (IS) 11-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Kæde 2019/S 071-167293 Søfartsstyrelsen DANMARK 10-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 071-167330 Amgros I/S DANMARK 10-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 071-168726 Herning Kommune Midtjylland 10-04-2019 Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr og forbrugsmaterialer til klinisk retsmedicin 2019/S 071-167190 Rigspolitiet DANMARK 10-04-2019 Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 071-167204 Amgros I/S DANMARK 10-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 071-167205 Amgros I/S DANMARK 10-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 071-167418 Region Syddanmark Syddanmark 10-04-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Wed, 10 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Rådgivning i forbindelse med jordforurening 2019/S 070-165318 Region Hovedstaden Hovedstaden 09-04-2019 24-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(4 dage tilbage)
Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Skibe og både 2019/S 070-166278 Rigspolitiet EXTRA-REGIO (DKZ) 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 070-166279 Aalborg Universitet DANMARK 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud System- og supporttjenester 2019/S 070-166280 Rigspolitiet DANMARK 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Finansiel leasing 2019/S 070-166281 Skanderborg Kommune // CVR:29189633 Østjylland 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Køb og salg af fast ejendom 2019/S 070-166295 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Telefon- og datatransmissionstjenester 2019/S 070-166662 Rigspolitiet DANMARK 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Overvågning i høj opløsning af vegetationsfænologi og -produktivitet — biofysiske parametre — Copernicus' arealovervågningstjeneste 2019/S 070-163863 Det Europæiske Miljøagentur Byen København 09-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg 2019/S 070-163875 BIOFOS A/S Hovedstaden 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Belægningsarbejde på hovedveje 2019/S 070-163903 Vejdirektoratet Østsjælland, Vestjylland, Østjylland, Nordjylland 09-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 11:00:00 GMT
EU-udbud Opførelse af ejendomme med flere boliger 2019/S 070-164254 Boligforeningen Ungdomsbo, afdeling 70, Tovværksgrunden Sydjylland 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Rengøringsmidler 2019/S 070-164270 Region Midtjylland Midtjylland 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til elektrokirurgi 2019/S 070-164274 Region Nordjylland Nordjylland 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 070-164330 Amgros I/S DANMARK 09-04-2019 21-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1 dage tilbage)
Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 21 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 070-164333 Amgros I/S DANMARK 09-04-2019 28-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(8 dage tilbage)
Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT Tue, 28 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 070-164630 Amgros I/S DANMARK 09-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Diagnostiske systemer 2019/S 070-165167 Medicoteknik, Region Syddanmark Fyn 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Ambulancetjenester 2019/S 070-165186 Region Midtjylland og Region Nordjylland Midtjylland, Nordjylland 09-04-2019 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 069-162253 Amgros I/S DANMARK 08-04-2019 20-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(0 dage tilbage)
Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 GMT Mon, 20 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Udvikling af programmel til dokumentredigering, tegning, billedbehandling, tidsplanlægning og produktivitetsovervågning 2019/S 069-163354 Naturstyrelsen DANMARK 08-04-2019 Mon, 08 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Opstilling af autoværn 2019/S 068-158571 Vejdirektoratet DANMARK 05-04-2019 31-03-2022
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1046 dage tilbage)
Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 31 Mar 2022 11:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 068-160968 FlexDanmark Nordjylland 05-04-2019 Fri, 05 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Indsamling af affald 2019/S 067-157162 Esbjerg Kommune Sydjylland 04-04-2019 23-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(3 dage tilbage)
Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 23 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Leje eller salg af bygninger 2019/S 067-156387 Bygningsstyrelsen DANMARK, Byen København 04-04-2019 Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 067-156401 Midtjysk Brand & Redning DANMARK 04-04-2019 Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programpakker og informationssystemer 2019/S 065-150622 Vejdirektoratet Sjælland 02-04-2019 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 065-152964 Ørsted Services A/S DANMARK, POLSKA 02-04-2019 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Telefon- og datatransmissionstjenester 2019/S 065-153114 Rigspolitiet DANMARK 02-04-2019 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparater til fysisk eller kemisk analyse 2019/S 064-149986 I/S Amager Ressourcecenter Hovedstaden 01-04-2019 Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Opsætning af hegn 2019/S 064-148426 Vejdirektoratet DANMARK 01-04-2019 31-03-2022
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1046 dage tilbage)
Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 GMT Thu, 31 Mar 2022 11:00:00 GMT
EU-udbud Programpakke til dokumentforvaltning 2019/S 063-146918 The Ministry of Foreign Affairs, Danish Embassy in Kiev EXTRA-REGIO (DKZ) 29-03-2019 31-05-2019
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(11 dage tilbage)
Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 GMT Fri, 31 May 2019 14:00:00 GMT
EU-udbud It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 063-147535 Digitaliseringsstyrelsen DANMARK 29-03-2019 Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 062-143250 Kronløbsøen Projekt P/S c/o Nordkranen A/S Ejendomsudviklingsselskab Byen København 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Katetre 2019/S 062-143269 Slagelse Kommune Sjælland 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 062-143271 Vejle Kommune // CVR:29189900 Syddanmark 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 062-143984 Region Syddanmark Fyn, Sydjylland 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 062-143987 Region Syddanmark Fyn 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Scannere 2019/S 062-143992 Region Nordjylland Nordjylland 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 062-143993 Medicoteknik, Region Syddanmark Syddanmark 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Virksomhed i forbindelse med administration 2019/S 062-145014 Erhvervsstyrelsen DANMARK 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 062-145020 DR DANMARK 28-03-2019 Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sonder 2019/S 061-140898 Region Nordjylland Nordjylland 27-03-2019 Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 061-141519 Amgros I/S DANMARK 27-03-2019 Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Levering af it-hjælpemidler til blinde og svagsynede. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 26-03-2019 Tue, 26 Mar 2019 15:00:00 GMT
Indkøbsplaner Levering af it-services i tilknytning til it-hjælpemidler. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 26-03-2019 Tue, 26 Mar 2019 15:00:00 GMT
Indkøbsplaner It-hjælpemidler til ordblinde, bevægehæmmede og personer med psykiske og neurologiske vanskeligheder. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 26-03-2019 Tue, 26 Mar 2019 15:00:00 GMT
EU-udbud Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 060-138104 Vejle Kommune // CVR:29189900 Sydjylland 26-03-2019 Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udførelse af bygningsinstallationer 2019/S 060-140289 I/S Amager Ressourcecenter Hovedstaden 26-03-2019 Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 060-138077 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København Hovedstaden 26-03-2019 Tue, 26 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Personbiler 2019/S 059-135842 Gribskov Kommune Nordsjælland 25-03-2019 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 059-136491 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 25-03-2019 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 059-137555 I/S Amager Ressourcecenter Hovedstaden 25-03-2019 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Smedearbejder 2019/S 059-137556 I/S Amager Ressourcecenter Hovedstaden 25-03-2019 Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 2019/S 058-133222 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 22-03-2019 Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udførelse af bygningsinstallationer 2019/S 058-135138 I/S Amager Ressourcecenter Hovedstaden 22-03-2019 Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Militærkøretøjer og dele til militærkøretøjer 2019/S 057-132727 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) DANMARK 21-03-2019 Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 2019/S 056-128630 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 20-03-2019 Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 056-128631 KomUdbud ved Kolding Kommune Syddanmark, Midtjylland 20-03-2019 Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Røntgenapparatur 2019/S 056-128633 Region Nordjylland DANMARK 20-03-2019 Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Kompressorer 2019/S 056-129333 Aalborg Universitet DANMARK 20-03-2019 Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Markedsresearch - Borgere med kriminel adfærd og/eller psykiske udfordringer. Mentorstøtte LAB § 31B. Fredensborg Kommune 19-03-2019 Tue, 19 Mar 2019 15:19:40 GMT
Udbud under tærskelværdierne Metodeudvikling til familiebehandling i sager med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427 DANMARK 19-03-2019 24-05-2019 kl. 12.00
(4 dage og 18.5 timer tilbage)
Tue, 19 Mar 2019 11:20:00 GMT Fri, 24 May 2019 12:00:00 GMT
EU-udbud Målere 2019/S 055-126162 Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen Byen København 19-03-2019 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 055-126911 Amgros I/S DANMARK 19-03-2019 Tue, 19 Mar 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Udbudsplan 2019 Naturstyrelsen 18-03-2019 Mon, 18 Mar 2019 13:27:13 GMT
EU-udbud Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2019/S 054-123922 Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations DANMARK 18-03-2019 Mon, 18 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 054-124582 Amgros I/S DANMARK 18-03-2019 Mon, 18 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Kantine- og cateringvirksomhed 2019/S 054-124594 Svendborg Kommune Fyn 18-03-2019 Mon, 18 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Belægningsarbejde på gangstier 2019/S 053-120834 Vejdirektoratet DANMARK 15-03-2019 31-03-2022
Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
(1046 dage tilbage)
Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 GMT Thu, 31 Mar 2022 11:00:00 GMT
EU-udbud Ortopædiske implantater 2019/S 053-121229 Region Nordjylland Nordjylland 15-03-2019 Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Forbrugsvarer til dialyse 2019/S 053-121236 Region Nordjylland Nordjylland 15-03-2019 Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Optiske instrumenter 2019/S 053-121940 Danmarks Tekniske Universitet // CVR:30060946 DANMARK 15-03-2019 Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 053-121942 Region Syddanmark Fyn 15-03-2019 Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Færgetransport 2019/S 053-123011 Frederikssund Kommune Nordsjælland 15-03-2019 Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Pengesedler 2019/S 053-121879 Danmarks Nationalbank Byen København 15-03-2019 Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Udstyr til fysioterapi 2019/S 052-119485 Region Midtjylland Midtjylland 14-03-2019 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 052-119496 AARHUS UNIVERSITET DANMARK 14-03-2019 Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 2019/S 051-116712 ODENSE KOMMUNE DANMARK 13-03-2019 Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 2019/S 051-117197 University of Copenhagen Byen København 13-03-2019 Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Fluorescensmikroskoper 2019/S 051-117198 University of Copenhagen DANMARK 13-03-2019 Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud System- og supporttjenester 2019/S 051-118036 Region Sjælland Sjælland 13-03-2019 Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud System- og supporttjenester 2019/S 051-118037 Region Sjælland Vest- og Sydsjælland 13-03-2019 Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Vejskilte 2019/S 050-114130 Ringkøbing-Skjern Kommune Vestjylland 12-03-2019 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Specialkøretøjer 2019/S 050-114131 Ringkøbing-Skjern Kommune Vestjylland 12-03-2019 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 050-114132 Region Syddanmark DANMARK 12-03-2019 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 050-114893 Amgros I/S DANMARK 12-03-2019 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 050-114894 Amgros I/S DANMARK 12-03-2019 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Levering af programmel 2019/S 050-114924 Arbejdsmarkedets Tillægspension // CVR:43405810 Nordsjælland 12-03-2019 Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Ortopædiske implantater 2019/S 049-111833 Region Nordjylland Nordjylland 11-03-2019 Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension 2019/S 049-113561 Energinet DANMARK 11-03-2019 Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2019/S 048-109513 Middelfart Kommune DANMARK 08-03-2019 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Apparatur til endoskopi og endokirurgi 2019/S 048-110156 Region Nordjylland Nordjylland 08-03-2019 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 048-110161 Region Syddanmark Fyn 08-03-2019 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Oversættelse 2019/S 048-110183 HELSINGØR KOMMUNE // CVR:64502018 Nordsjælland, Bornholm 08-03-2019 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Køb og salg af fast ejendom 2019/S 048-111092 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 08-03-2019 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Køb og salg af fast ejendom 2019/S 048-111105 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 08-03-2019 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Køb og salg af fast ejendom 2019/S 048-111106 Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb Byen København 08-03-2019 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Tjenester på miljøområdet 2019/S 048-111442 Radius Elnet A/S DANMARK 08-03-2019 Fri, 08 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Lægemidler 2019/S 047-107748 Amgros I/S DANMARK 07-03-2019 Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Bygge-anlægsarbejder: gasterminaler 2019/S 047-108680 Energinet Gas TSO A/S DANMARK, Sjælland 07-03-2019 Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 GMT
Indkøbsplaner Miljøstyrelsens indkøbsplaner 2019 Miljøstyrelsen 06-03-2019 Wed, 06 Mar 2019 11:15:00 GMT
EU-udbud Katetre 2019/S 046-104851 Aalborg Kommune Nordjylland 06-03-2019 Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr 2019/S 046-106529 Banedanmark DANMARK 06-03-2019 Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Kaffe 2019/S 045-102175 Region Syddanmark DANMARK 05-03-2019 Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 GMT
EU-udbud Trafikovervågningssystem 2019/S 045-102177 Rigspolitiet DANMARK 05-03-2019 Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 GMT