Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Brinksikring 2024

Arbejdet indeholder følgende emner:
• Tilslutning til eksisterende renoveret stykke brinksikring (dæksten) og eksisterende brinksikring
(betonhulsten).
• Fælde og fjerne træer, fjerne siv og buske inkl. opgravning af rødder, og fjernelse/deponi af disse.
• Leverer og nedbringe stålspuns, ca. 270 meter horisontalt løbende spuns, entreprenørleverance. Inkl.
ende og koblingsspuns, vand- og sandtætte samlinger.
• Optagning af eksisterende betonhulsten, transport og losning ved kaj på Odense Havn (Lindø).
• Fjernelse af eksisterende træspuns, ankre og bagpæle og bortkørsel og deponi af disse.
• Udgravning/profilering af jord, udlægning og levering af stabil grus (SG) og , fiberdug.
• Levering og udlægning af ralsten (80-150 mm) og dæksten (60-300 kg).
• Levering og etablering af toplag, muld og græs.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 10-07-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 10-07-2024)
Titel Brinksikring 2024
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdet indeholder følgende emner:
• Tilslutning til eksisterende renoveret stykke brinksikring (dæksten) og eksisterende brinksikring
(betonhulsten).
• Fælde og fjerne træer, fjerne siv og buske inkl. opgravning af rødder, og fjernelse/deponi af disse.
• Leverer og nedbringe stålspuns, ca. 270 meter horisontalt løbende spuns, entreprenørleverance. Inkl.
ende og koblingsspuns, vand- og sandtætte samlinger.
• Optagning af eksisterende betonhulsten, transport og losning ved kaj på Odense Havn (Lindø).
• Fjernelse af eksisterende træspuns, ankre og bagpæle og bortkørsel og deponi af disse.
• Udgravning/profilering af jord, udlægning og levering af stabil grus (SG) og , fiberdug.
• Levering og udlægning af ralsten (80-150 mm) og dæksten (60-300 kg).
• Levering og etablering af toplag, muld og græs.
Annonceret 10-07-2024 kl. 13.08
Deadline 05-08-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3988cf84-2156-4de1-82f4-92cf34469900/homepage
Ordregiver Odense Havn A/S
Skønnet kontraktsum 2500000 DKK
Adresse Kystvejen 100
5330
Munkebo
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Shaqayaq Esmailzadeh
Kontakt E-mail: she@odensehavn.dk
Telefon: +45 22944436