Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2013/S 130-225407It-tjenester

Projektets leverancer er et led i FlexDanmarks digitaliseringsstrategi, »Digitalisering«”.

Målet for projektet »Kunderegistrerings- og Bestillingssystem« er, at udskifte FlexDanmarks nuværende kundeplatform med en ny kundeplatform som er baseret på standardkomponenter eller på et standardsystem. Den nye kundeplatform skal være fundamentet for implementering af de strategiske tiltag på digitaliseringssiden som er krævet i den offentlige sektor frem mod 2015.

Projektbeskrivelse af »Kunderegistrerings- og Bestillingssystem«:

1) Grundsystem:

FlexDanmark ønsker at anskaffe en master database til registrering af kundedata og bestillinger inkl. proceslag til understøttelse af nuværende processer for registrering af kunder, bestilling af rejser samt opdateringer af nævnte data og rejser. Derudover skal der være integrationer til FlexDanmarks nuværende systemer og Front End (GUI) til Call Centrets servicemedarbejdere, således de kan foretage registreringer, bestillinger samt opdateringer af bestillingerne.

2) Registrering af kundedata og bestilling af rejser:

Projektet skal levere et godt fundament for anvendelse og udstilling af borgervendt data. Det betyder, at det nye kunderegistrerings- og bestillingssystem skal være »master« for registrering af:

— Kundens stamdata (f.eks. navn, adresse)

— Kundens rejser (både bestilte og udførte)

— Kundens visiteringer.

Formålet med dette er at kunne udstille borgernes brug af FlexDanmarks og hermed trafikselskabernes ydelser på f.eks. Borger.dk i takt med at både det offentliges og trafikselskabernes krav til digitale løsninger stiger. Systemet skal dermed også medvirke til via selvbetjeningsløsninger at skabe grundlag for erstatning af den kundekontakt, der sker i call centret i dag.

Det nye system skal have en konkret og logisk datamodel, som samler data der i dag er spredt ud over mange forskellige systemer. Det nye system skal sikre, at der er overblik over logiske data og anvendelsen af gemt data i registrerings- og bestillingsprocesserne.

Projektet skal ligeledes sikre, at alle processer til kunderegistrering og bestilling der findes i nuværende systemer, bliver stillet til rådighed i det nye system og at disse processer i videst mulig udstrækning automatiseres.

3) Integrationer til nuværende planlægningssystemer:

Der skal bygges en tæt integration til FlexDanmarks nuværende systemportefølje samt til de systemer som benyttes til skolerejser. Målet med integrationen er, at kunne udstille alle typer af rejser, både Flexture, Handicap- og Patientkørsler samt eventuelle skolerejser for den enkelte borger. Dette gælder både for tidligere udførte samt bestilte rejser, ligesom statusopdateringer fra trafikplanlægningssystemer skal kunne registreres.

FlexDanmark etablerer i de kommende måneder et integrationslag ved hjælp af en eksisterende Service Bus (Sonic) som leverandøren af »"Kunderegistrerings- og Bestillingssystem« skal bygge integration til. Der vil være tale om 4-6 integrationspunkter.

Derudover ønsker FlexDanmark at det nye systems grænsesnit til eksterne systemer, f.eks. offentlige visiteringssystemer er baseret på standardkomponenter.

4) Apps og Portaler:

Ud over grundsystemet ønsker FlexDanmark option på udskiftning af en række eksisterende web portaler samt etablering af nye App løsninger til SMARTphones og tablets. Projektets mål er at stille målrettede portaler til rådighed for de forskellige operatører (institutioner, kørselskontorer etc.) samt til borgerne. Der kan læses nærmere om optionerne under punkt. II.2.2).

Følgende eksisterende www løsninger forventes udskiftet:

— Portal til kundeadministration (kommunale og regionale kørselskontorer)

— Portal til bestilling (kommunale og regionale kørselskontorer/institutioner)

— Portal til bestilling af returkørsel (kommunale og regionale institutioner/behandlingssteder)

— Portal til borgere.

Følgende nye portaler og App løsninger forventes etableret:

— App til Android og IOS mobil telefoner

— App til Tablets.

Afgrænsninger og Afhængigheder

— Projektet leverer ikke integration til eksterne systemer som f.eks. kommunale visitationssystemer. Dog skal projektet levere et let tilgængeligt grænsesnit som kan stilles til rådighed for eksterne aktører.

— Projektet er afhængigt af, at FlexDanmark etablerer et integrationslag til at sende og modtage registreringer og opdatering af kunder og rejser imellem det nye system og nuværende back end systemer.

Generel information:

Projektet forventes udført i perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 med forventning om, at grundsystemet kan være leveret senest 1.6.2014.

Der vil endvidere være en supportaftale vedrørende leverancen, som er gældende i 36 månder fra levering.

Åbn dokument 1 (06-07-2013) Luk dokument 1 (06-07-2013)
Titel Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2013/S 130-225407
Kort beskrivelse

It-tjenester

Projektets leverancer er et led i FlexDanmarks digitaliseringsstrategi, »Digitalisering«”.

Målet for projektet »Kunderegistrerings- og Bestillingssystem« er, at udskifte FlexDanmarks nuværende kundeplatform med en ny kundeplatform som er baseret på standardkomponenter eller på et standardsystem. Den nye kundeplatform skal være fundamentet for implementering af de strategiske tiltag på digitaliseringssiden som er krævet i den offentlige sektor frem mod 2015.

Projektbeskrivelse af »Kunderegistrerings- og Bestillingssystem«:

1) Grundsystem:

FlexDanmark ønsker at anskaffe en master database til registrering af kundedata og bestillinger inkl. proceslag til understøttelse af nuværende processer for registrering af kunder, bestilling af rejser samt opdateringer af nævnte data og rejser. Derudover skal der være integrationer til FlexDanmarks nuværende systemer og Front End (GUI) til Call Centrets servicemedarbejdere, således de kan foretage registreringer, bestillinger samt opdateringer af bestillingerne.

2) Registrering af kundedata og bestilling af rejser:

Projektet skal levere et godt fundament for anvendelse og udstilling af borgervendt data. Det betyder, at det nye kunderegistrerings- og bestillingssystem skal være »master« for registrering af:

— Kundens stamdata (f.eks. navn, adresse)

— Kundens rejser (både bestilte og udførte)

— Kundens visiteringer.

Formålet med dette er at kunne udstille borgernes brug af FlexDanmarks og hermed trafikselskabernes ydelser på f.eks. Borger.dk i takt med at både det offentliges og trafikselskabernes krav til digitale løsninger stiger. Systemet skal dermed også medvirke til via selvbetjeningsløsninger at skabe grundlag for erstatning af den kundekontakt, der sker i call centret i dag.

Det nye system skal have en konkret og logisk datamodel, som samler data der i dag er spredt ud over mange forskellige systemer. Det nye system skal sikre, at der er overblik over logiske data og anvendelsen af gemt data i registrerings- og bestillingsprocesserne.

Projektet skal ligeledes sikre, at alle processer til kunderegistrering og bestilling der findes i nuværende systemer, bliver stillet til rådighed i det nye system og at disse processer i videst mulig udstrækning automatiseres.

3) Integrationer til nuværende planlægningssystemer:

Der skal bygges en tæt integration til FlexDanmarks nuværende systemportefølje samt til de systemer som benyttes til skolerejser. Målet med integrationen er, at kunne udstille alle typer af rejser, både Flexture, Handicap- og Patientkørsler samt eventuelle skolerejser for den enkelte borger. Dette gælder både for tidligere udførte samt bestilte rejser, ligesom statusopdateringer fra trafikplanlægningssystemer skal kunne registreres.

FlexDanmark etablerer i de kommende måneder et integrationslag ved hjælp af en eksisterende Service Bus (Sonic) som leverandøren af »"Kunderegistrerings- og Bestillingssystem« skal bygge integration til. Der vil være tale om 4-6 integrationspunkter.

Derudover ønsker FlexDanmark at det nye systems grænsesnit til eksterne systemer, f.eks. offentlige visiteringssystemer er baseret på standardkomponenter.

4) Apps og Portaler:

Ud over grundsystemet ønsker FlexDanmark option på udskiftning af en række eksisterende web portaler samt etablering af nye App løsninger til SMARTphones og tablets. Projektets mål er at stille målrettede portaler til rådighed for de forskellige operatører (institutioner, kørselskontorer etc.) samt til borgerne. Der kan læses nærmere om optionerne under punkt. II.2.2).

Følgende eksisterende www løsninger forventes udskiftet:

— Portal til kundeadministration (kommunale og regionale kørselskontorer)

— Portal til bestilling (kommunale og regionale kørselskontorer/institutioner)

— Portal til bestilling af returkørsel (kommunale og regionale institutioner/behandlingssteder)

— Portal til borgere.

Følgende nye portaler og App løsninger forventes etableret:

— App til Android og IOS mobil telefoner

— App til Tablets.

Afgrænsninger og Afhængigheder

— Projektet leverer ikke integration til eksterne systemer som f.eks. kommunale visitationssystemer. Dog skal projektet levere et let tilgængeligt grænsesnit som kan stilles til rådighed for eksterne aktører.

— Projektet er afhængigt af, at FlexDanmark etablerer et integrationslag til at sende og modtage registreringer og opdatering af kunder og rejser imellem det nye system og nuværende back end systemer.

Generel information:

Projektet forventes udført i perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 med forventning om, at grundsystemet kan være leveret senest 1.6.2014.

Der vil endvidere være en supportaftale vedrørende leverancen, som er gældende i 36 månder fra levering.

Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

FlexDanmark
Hjulmagervej 55, 2. sal
Kirsten Norre
9000
Aalborg
DANMARK
+45 96204800

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: https://www.flexdanmark.dk/

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her
: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Hovedaktivitet

Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Udbud af Kunderegistrerings- og Bestillingssystem.

II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Tjenesteydelser

Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser

Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aalborg.

NUTS-kode

DK05

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Projektets leverancer er et led i FlexDanmarks digitaliseringsstrategi, »Digitalisering«”.

Målet for projektet »Kunderegistrerings- og Bestillingssystem« er, at udskifte FlexDanmarks nuværende kundeplatform med en ny kundeplatform som er baseret på standardkomponenter eller på et standardsystem. Den nye kundeplatform skal være fundamentet for implementering af de strategiske tiltag på digitaliseringssiden som er krævet i den offentlige sektor frem mod 2015.

Projektbeskrivelse af »Kunderegistrerings- og Bestillingssystem«:

1) Grundsystem:

FlexDanmark ønsker at anskaffe en master database til registrering af kundedata og bestillinger inkl. proceslag til understøttelse af nuværende processer for registrering af kunder, bestilling af rejser samt opdateringer af nævnte data og rejser. Derudover skal der være integrationer til FlexDanmarks nuværende systemer og Front End (GUI) til Call Centrets servicemedarbejdere, således de kan foretage registreringer, bestillinger samt opdateringer af bestillingerne.

2) Registrering af kundedata og bestilling af rejser:

Projektet skal levere et godt fundament for anvendelse og udstilling af borgervendt data. Det betyder, at det nye kunderegistrerings- og bestillingssystem skal være »master« for registrering af:

— Kundens stamdata (f.eks. navn, adresse)

— Kundens rejser (både bestilte og udførte)

— Kundens visiteringer.

Formålet med dette er at kunne udstille borgernes brug af FlexDanmarks og hermed trafikselskabernes ydelser på f.eks. Borger.dk i takt med at både det offentliges og trafikselskabernes krav til digitale løsninger stiger. Systemet skal dermed også medvirke til via selvbetjeningsløsninger at skabe grundlag for erstatning af den kundekontakt, der sker i call centret i dag.

Det nye system skal have en konkret og logisk datamodel, som samler data der i dag er spredt ud over mange forskellige systemer. Det nye system skal sikre, at der er overblik over logiske data og anvendelsen af gemt data i registrerings- og bestillingsprocesserne.

Projektet skal ligeledes sikre, at alle processer til kunderegistrering og bestilling der findes i nuværende systemer, bliver stillet til rådighed i det nye system og at disse processer i videst mulig udstrækning automatiseres.

3) Integrationer til nuværende planlægningssystemer:

Der skal bygges en tæt integration til FlexDanmarks nuværende systemportefølje samt til de systemer som benyttes til skolerejser. Målet med integrationen er, at kunne udstille alle typer af rejser, både Flexture, Handicap- og Patientkørsler samt eventuelle skolerejser for den enkelte borger. Dette gælder både for tidligere udførte samt bestilte rejser, ligesom statusopdateringer fra trafikplanlægningssystemer skal kunne registreres.

FlexDanmark etablerer i de kommende måneder et integrationslag ved hjælp af en eksisterende Service Bus (Sonic) som leverandøren af »"Kunderegistrerings- og Bestillingssystem« skal bygge integration til. Der vil være tale om 4-6 integrationspunkter.

Derudover ønsker FlexDanmark at det nye systems grænsesnit til eksterne systemer, f.eks. offentlige visiteringssystemer er baseret på standardkomponenter.

4) Apps og Portaler:

Ud over grundsystemet ønsker FlexDanmark option på udskiftning af en række eksisterende web portaler samt etablering af nye App løsninger til SMARTphones og tablets. Projektets mål er at stille målrettede portaler til rådighed for de forskellige operatører (institutioner, kørselskontorer etc.) samt til borgerne. Der kan læses nærmere om optionerne under punkt. II.2.2).

Følgende eksisterende www løsninger forventes udskiftet:

— Portal til kundeadministration (kommunale og regionale kørselskontorer)

— Portal til bestilling (kommunale og regionale kørselskontorer/institutioner)

— Portal til bestilling af returkørsel (kommunale og regionale institutioner/behandlingssteder)

— Portal til borgere.

Følgende nye portaler og App løsninger forventes etableret:

— App til Android og IOS mobil telefoner

— App til Tablets.

Afgrænsninger og Afhængigheder

— Projektet leverer ikke integration til eksterne systemer som f.eks. kommunale visitationssystemer. Dog skal projektet levere et let tilgængeligt grænsesnit som kan stilles til rådighed for eksterne aktører.

— Projektet er afhængigt af, at FlexDanmark etablerer et integrationslag til at sende og modtage registreringer og opdatering af kunder og rejser imellem det nye system og nuværende back end systemer.

Generel information:

Projektet forventes udført i perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 med forventning om, at grundsystemet kan være leveret senest 1.6.2014.

Der vil endvidere være en supportaftale vedrørende leverancen, som er gældende i 36 månder fra levering.

II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000
,
72212517
,
72230000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8) Oplysninger om delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms

interval: mellem 2 000 000 og 6 000 000 DKK

II.2.2) Oplysninger om optioner

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner: Option 1:

1a. Portal (www løsning) til kundeadministration (kommunale og regionale kørselskontorer)

Option 2:

2a. Portal til bestilling (kommunale og regionale kørselskontorer/institutioner).

2b. Portal til bestilling af returkørsel (kommunale og regionale institutioner/behandlingssteder).*

Option 3:

3a. Portal til borgere

Option 4:

4a. Apps til IOS og Android styresystemer samt til Apps til Tablets.

Option 5

5a: Kundeportal til nyt strategisk produkt »Den Samlede Rejse«**

Option 6

6a: FlexDanmark ønsker option på at forlænge supportaftalen 2 gange á 12 måneder.

* Kan være samme som 2a men med begrænsede muligheder for bestillinger.

** Kan være i form af integration til "Rejseplanen". Det er en forudsætning for udnyttelse af optionen, at trafikministeriet godkender midler til etablering af det nye rejseprodukt.

II.2.3) Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ved forudbetaling skal der stilles anfordringsgaranti fra et anerkendt garanti- eller finansieringsinstitut.

Eventuelle yderligere krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser.

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere. Deltagerne i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder skal udfylde og aflevere skabelon 7 sammen med anmodningen om prækvalifikation. (Skabelonerne findes på: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

III.1.4) Andre særlige vilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om ansøgers navn, selskabsform, adresse, CVR-nr. samt navn og e-mail på ansøgers kontaktperson. Skabelon 1 skal anvendes (Skabelonerne findes på: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

2) Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelsen af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, LBK nr. 336 af 13.5.1997. Skabelon 2 skal anvendes (Skabelonerne findes på https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

3) Erklæring på tro og love om at ansøger jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 53, stk. 4 ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde. Skabelon 3 skal anvendes (Skabelonerne findes på: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

Såfremt anmodningen fremsendes af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne under nr. 1-3 afgives for hver enkelt virksomhed, ligesom virksomhederne skal udfylde Skabelon 8 (konsortiumerklæring).

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Oplysninger om følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

i) Nettoomsætning

ii) Resultat før skat

iii) Aktiver

iv) Egenkapital

v) Soliditetsgrad.

Ansøgers soliditetsgrad beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver multipliceret med 100. (Egenkapital / Samlede aktiver x 100).

Skabelon 4 skal anvendes (Skabelonerne findes på: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

Som dokumentation for ovenstående nøgletal vedlægges årsrapport(er) underskrevet af revisor eller alternativt en revisorpåtegnet erklæring indeholdende de efterspurgte nøgletal.

5) Økonomisk opgørelse over omsætning inden for det aktivitetsområde opgaven omfatter, jf. pkt. II.1.5, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Skabelon 5 skal anvendes (Skabelonerne findes på: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 54, stk. 5. Dette skal ske ved udfyldelse af skabelon 7 (Skabelonerne findes på: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

Såfremt anmodningen om prækvalifikation fremsendes af et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne i nr. 4 og 5 afgives for hver enkelt virksomhed, ligesom virksomhederne skal udfylde Skabelon 8 (konsortiumerklæring).

Det er et mindstekrav, at ansøgeren de seneste 2 afsluttede regnskabsår, har haft:

i) en nettoomsætning på mindst 12 000 000 DKK i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

ii) en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

iii) et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.2.3) Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 6) Referenceliste med angivelse af de betydeligste referencer af lignende opgaver som det udbudte, jf. pkt. II.1.5 de seneste 3 år, gerne med motiveret beskrivelse af den konkrete opgave, angivelse af den beløbsmæssige størrelse, angivelse af kontraktperioden samt angivelse af kunden. Referencerne bedes udarbejdet som motiverede referencer, hvilket indebærer, at ansøger for hver enkel reference skal beskrive, hvorfor den pågældende reference er relevant for den udbudte opgave.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der maksimalt angives 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Skabelon 6 skal anvendes (Skabelonerne findes på https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de tekniske ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 54, stk. 6. Dette skal ske ved udfyldelse af skabelon 7 (Skabelonerne findes på https://www.flexdanmark.dk/web/udbud).

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure

Begrænset

IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos ordregiveren:

P150F

IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende periodisk bekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT:

2013/S 60-100406
af 26.3.2013

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: ..

Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

19.8.2013 - 12:00

IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.

IV.3.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7) Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud med efterfølgende forhandling.

Ansøgerne skal opfylde de i pkt. III.2.2) angivne minimumskrav til den økonomiske formåen for at komme i betragtning.

Det bemærkes at ansøger skal anvende de anførte skabeloner i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.2.1), III.2.2) og III.2.3). Skabelonerne findes på: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud.

Alene 5 ansøgere vil få mulighed for at afgive tilbud og indgå i forhandlingerne. Ordregiver vil prækvalificere 5 deltagere, der gennem den fremlagte dokumentation har sandsynliggjort, at de har den økonomiske og tekniske ballast til at løfte opgaven. Såfremt der findes flere end 5 ansøgere, som opfylder dette, vil udvælgelsen af de 5 prækvalificerede ske på baggrund af de under pkt. II.2.3) efterspurgte oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge ansøgerne på baggrund af de største og mest relevante referencer, jf. pkt. III.2.3). I denne vurdering tillægges referencer vedrørende udvikling af kunderegistrerings- og bestillingssystemer større vægt end referencer vedrørende udvikling af øvrige IT-systemer. Sekundært tillægges referencer angående udvikling af it-systemer til forsyningsvirksomheder større vægt end udvikling af it-systemer til andre typer af kunder.

De 5 bedst egnede ansøgere opfordres til at deltage i forhandlingen. Nærmere oplysninger om forhandlingen fremgår af udbudsmaterialet.

Informationer fra den forudgående markedsundersøgelse, som er givet til deltagerne i markedsundersøgelsen, fremgår af ordregivers hjemmeside: https://www.flexdanmark.dk/web/udbud.

Hver ansøger kan alene indsende én anmodning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af flere ansøgere, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud.

Anmodning om prækvalifikation skal afleveres i 3 papirbaserede eksemplarer samt 1 elektronisk eksemplar på USB-nøgle, CD-rom eller tilsvarende medie. Anmodning om prækvalifikation afleveres hos eller sendes til FlexDanmark, Hjulmagervej 55, 2. sal, 9000 Aalborg, Att. Kirsten Norre. Anmodningen bedes mærket »Prækvalifikation vedrørende udbud af Kunderegistrerings- og Bestillingssystem«. Frist for modtagelse af anmodning om prækvalifikation fremgår af pkt. IV.3.4.

Anmodning om prækvalifikation kan ikke afgives pr. e-mail.

Ordregiver skal gøre ansøgerne opmærksomme på, at eventuelle yderligere oplysninger vil blive lagt på ordregiveres hjemmeside. Som følge heraf opfordres ansøgerne til løbende at holde sig orienteret på https://www.flexdanmark.dk/web/udbud.

IV.3.5) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Følgende officielle EU-sprog: DA

Andet:

Regnskabsoplysninger, der ikke forefindes på dansk, kan afleveres på svensk, norsk eller engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret til at deltage i forhandlingen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

4.7.2013

Deadline 19-08-2013 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver FlexDanmark
Adresse Hjulmagervej 55, 2. sal
9000
Aalborg
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72212517-6 - Udvikling af it-programmel
72230000-6 - Udvikling af kundespecificeret programmel
Udbudsform Begrænset udbud