Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Danmark-Middelfart: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 118-210875Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Partnerskabet bag KlimaByen i Middelfart, Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania udbyder sammen en tofaset projektkonkurrence: »Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart«.

Projektets formål

Det overordnede mål med projektet »Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart« er at gennemføre en klimatilpasningsindsats i Middelfart, der samtidig skaber en social og aktivitetsmæssig merværdi.

Partnerskabet ser klimatilpasning som en væsentlig drivkraft for — og en vigtig finansieringskilde til — fremtidens byudvikling. Projektet skal bruges som løftestang for byudvikling og skal have demonstrationsværdi for andre kommuner og forsyninger med lignende udfordringer. Det skal give værdi i en lokal kontekst ved at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til installationer i jorden.

Regnvandet skal gøres til et synligt element i bybilledet. En af forudsætningerne for at kunne håndtere regnvandet på overfladen er, at både offentlige og private arealer tages i brug. Derfor er der fra start lagt op til en aktiv dialog med områdets borgere og øvrige brugere/interessenter.

Resultatet af den tofasede projektkonkurrence realiseres efterfølgende som nyskabende eksempler på, hvordan man kan vende udfordringen med store regnmængder og oversvømmelser til et aktiv. Det kan fx ske gennem nye, grønt udformede veje, hvor bilernes hastighed sænkes, så det bliver både trygt og oplevelsesrigt at færdes til fods eller på cykel.

Projektforslagene skal tage udgangspunkt i klimatilpasningens byudviklingsmæssige potentiale, herunder komme med forslag til helhedsorienterede løsninger, som håndterer klimatilpasningsudfordringer, men som også giver en miljømæssig, økonomisk og social/rekreativ merværdi.

Projektområdet er på godt 450.000 m² og har en højdeforskel på omkring 38 meter — fra kote 40 til kote 2 — ved Havnegade. Området strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen. Dermed repræsenteres nogle væsentlige områdetyper, herunder nyere parcelhuskvarterer, villakvarterer, rekreative områder, kirkegårde, en historisk allé, et ældrecenter, lejeboliger samt byens historiske bykerne.

Partnerskabet har sammen med Orbicon A/S og SLA A/S gennemført et forprojekt i forhold til design af virkemidler til håndtering af regnvand i projektområdet. Resultatet heraf vil indgå i konkurrencegrundlaget.

Med udgangspunkt i forprojektet skal konkurrencedeltagerne derfor medvirke til at frembringe nyskabende klimatilpasningsløsninger, der kobler tekniske løsninger til regnvandshåndtering med en landskabsarkitektonisk bearbejdning og derigennem sikre en klimarobust, grønnere, sjovere og sundere by — Danmarks smukkeste klimatilpasning.

Den samlede økonomiske ramme for håndværkerudgifter og arkitekthonorar forventes i størrelsesordenen 45-50 000 000 DKK.

Det er visionen, at arbejdsformen, de konkrete løsninger og løsningsprincipperne samt samarbejdet mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og borgerinddragelsesprocessen, særligt målrettet klimatilpasningsprojekter skal fungere som inspiration for fremtidens arbejde med kombinationen af byudvikling og klimatilpasning — ikke bare i Middelfart, men også nationalt og internationalt.

Projektkonkurrencens faser

Første fase består i en prækvalifikationsdel og en konkurrencedel, således at Middelfart Spildevand A/S ved prækvalifikationen udvælger 5-6 egnede deltagere, som herefter får mulighed for at afgive konkurrerende projektforslag.

Efter udvælgelsen vil de 5-6 egnede deltagere modtage konkurrencegrundlaget, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af selve projektforslagene. Som en del af konkurrencegrundlaget indgår nævnte forprojekt, som er udført af Orbicon A/S og SLA A/S.

Den første fase forventes gennemført fra august til oktober 2014.

Anden fase af projektkonkurrencen er en forhandlingsrunde med vinderen eller vinderne af første fase. Forhandlingsrunden gennemføres rent formelt som et selvstændigt udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, hvor der alene forhandles med vinderen eller vinderne af første fase.

De udvalgte konkurrencedeltagere ved ansøgning om prækvalifikation får mulighed for teknisk sparring på konkurrenceforslagene under forhandlingsfasen (fase 2). Orbicon A/S er således tilknyttet som gennemgående teknisk rådgiver antaget af Realdania som bistand til projektet.

Anden fase forventes gennemført i perioden november 2014 til primo januar 2015.

Ved afslutningen af anden fase vil der blive indgået rådgiveraftale med den endelige vinder om rådgivning i forbindelse med landskabsarkitektarbejder, herunder projektopfølgning, projektering og tilsyn.

Middelfart Spildevand A/S vil samtidig benytte Orbicon A/S som leverandør af teknisk ingeniørbistand i forbindelse med projektering, projektopfølgning, tilsyn og byggeledelse, således at vinderen sammen med Orbicon A/S udgør et totalrådgivningsteam.

I anden fase vil vinderforslaget eller vinderforslagene skulle viderebearbejdes med fokus på at opnå realiserbare forslag. Orbicon A/S vil indgå som teknisk rådgiver og bidrage med tekniske input til konkurrenceforslagene i dialogen forud for aflevering af endelige løsningsforslag i anden fase.

Under anden fase vil tildelingskriteriet være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette vil blive uddybet i de udbudsbetingelser, der vil blive fremsendt til vinderen eller vinderne af første fase.

Det noteres, at konkurrencedeltagerne vil skulle afgive honorartilbud inden for et forventet interval på 6-8 % af den honorargivende anlægssum.

Særligt imødeses den skæve vinkel på, hvordan man kan få skabt lokalt engagement og forankring af projektet.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres i 5 papir-eksemplarer (A4/A3) samt en komplet digital PDF-udgave på CD-rom eller USB-stik.

Ansøgning om prækvalifikation kan være på dansk eller engelsk, mens konkurrence- og kontraktsprog vil være dansk.

Åbn dokument 1 (21-06-2014) Luk dokument 1 (21-06-2014)
Titel Danmark-Middelfart: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 118-210875
Kort beskrivelse

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Partnerskabet bag KlimaByen i Middelfart, Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania udbyder sammen en tofaset projektkonkurrence: »Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart«.

Projektets formål

Det overordnede mål med projektet »Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart« er at gennemføre en klimatilpasningsindsats i Middelfart, der samtidig skaber en social og aktivitetsmæssig merværdi.

Partnerskabet ser klimatilpasning som en væsentlig drivkraft for — og en vigtig finansieringskilde til — fremtidens byudvikling. Projektet skal bruges som løftestang for byudvikling og skal have demonstrationsværdi for andre kommuner og forsyninger med lignende udfordringer. Det skal give værdi i en lokal kontekst ved at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til installationer i jorden.

Regnvandet skal gøres til et synligt element i bybilledet. En af forudsætningerne for at kunne håndtere regnvandet på overfladen er, at både offentlige og private arealer tages i brug. Derfor er der fra start lagt op til en aktiv dialog med områdets borgere og øvrige brugere/interessenter.

Resultatet af den tofasede projektkonkurrence realiseres efterfølgende som nyskabende eksempler på, hvordan man kan vende udfordringen med store regnmængder og oversvømmelser til et aktiv. Det kan fx ske gennem nye, grønt udformede veje, hvor bilernes hastighed sænkes, så det bliver både trygt og oplevelsesrigt at færdes til fods eller på cykel.

Projektforslagene skal tage udgangspunkt i klimatilpasningens byudviklingsmæssige potentiale, herunder komme med forslag til helhedsorienterede løsninger, som håndterer klimatilpasningsudfordringer, men som også giver en miljømæssig, økonomisk og social/rekreativ merværdi.

Projektområdet er på godt 450.000 m² og har en højdeforskel på omkring 38 meter — fra kote 40 til kote 2 — ved Havnegade. Området strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen. Dermed repræsenteres nogle væsentlige områdetyper, herunder nyere parcelhuskvarterer, villakvarterer, rekreative områder, kirkegårde, en historisk allé, et ældrecenter, lejeboliger samt byens historiske bykerne.

Partnerskabet har sammen med Orbicon A/S og SLA A/S gennemført et forprojekt i forhold til design af virkemidler til håndtering af regnvand i projektområdet. Resultatet heraf vil indgå i konkurrencegrundlaget.

Med udgangspunkt i forprojektet skal konkurrencedeltagerne derfor medvirke til at frembringe nyskabende klimatilpasningsløsninger, der kobler tekniske løsninger til regnvandshåndtering med en landskabsarkitektonisk bearbejdning og derigennem sikre en klimarobust, grønnere, sjovere og sundere by — Danmarks smukkeste klimatilpasning.

Den samlede økonomiske ramme for håndværkerudgifter og arkitekthonorar forventes i størrelsesordenen 45-50 000 000 DKK.

Det er visionen, at arbejdsformen, de konkrete løsninger og løsningsprincipperne samt samarbejdet mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og borgerinddragelsesprocessen, særligt målrettet klimatilpasningsprojekter skal fungere som inspiration for fremtidens arbejde med kombinationen af byudvikling og klimatilpasning — ikke bare i Middelfart, men også nationalt og internationalt.

Projektkonkurrencens faser

Første fase består i en prækvalifikationsdel og en konkurrencedel, således at Middelfart Spildevand A/S ved prækvalifikationen udvælger 5-6 egnede deltagere, som herefter får mulighed for at afgive konkurrerende projektforslag.

Efter udvælgelsen vil de 5-6 egnede deltagere modtage konkurrencegrundlaget, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af selve projektforslagene. Som en del af konkurrencegrundlaget indgår nævnte forprojekt, som er udført af Orbicon A/S og SLA A/S.

Den første fase forventes gennemført fra august til oktober 2014.

Anden fase af projektkonkurrencen er en forhandlingsrunde med vinderen eller vinderne af første fase. Forhandlingsrunden gennemføres rent formelt som et selvstændigt udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, hvor der alene forhandles med vinderen eller vinderne af første fase.

De udvalgte konkurrencedeltagere ved ansøgning om prækvalifikation får mulighed for teknisk sparring på konkurrenceforslagene under forhandlingsfasen (fase 2). Orbicon A/S er således tilknyttet som gennemgående teknisk rådgiver antaget af Realdania som bistand til projektet.

Anden fase forventes gennemført i perioden november 2014 til primo januar 2015.

Ved afslutningen af anden fase vil der blive indgået rådgiveraftale med den endelige vinder om rådgivning i forbindelse med landskabsarkitektarbejder, herunder projektopfølgning, projektering og tilsyn.

Middelfart Spildevand A/S vil samtidig benytte Orbicon A/S som leverandør af teknisk ingeniørbistand i forbindelse med projektering, projektopfølgning, tilsyn og byggeledelse, således at vinderen sammen med Orbicon A/S udgør et totalrådgivningsteam.

I anden fase vil vinderforslaget eller vinderforslagene skulle viderebearbejdes med fokus på at opnå realiserbare forslag. Orbicon A/S vil indgå som teknisk rådgiver og bidrage med tekniske input til konkurrenceforslagene i dialogen forud for aflevering af endelige løsningsforslag i anden fase.

Under anden fase vil tildelingskriteriet være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette vil blive uddybet i de udbudsbetingelser, der vil blive fremsendt til vinderen eller vinderne af første fase.

Det noteres, at konkurrencedeltagerne vil skulle afgive honorartilbud inden for et forventet interval på 6-8 % af den honorargivende anlægssum.

Særligt imødeses den skæve vinkel på, hvordan man kan få skabt lokalt engagement og forankring af projektet.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres i 5 papir-eksemplarer (A4/A3) samt en komplet digital PDF-udgave på CD-rom eller USB-stik.

Ansøgning om prækvalifikation kan være på dansk eller engelsk, mens konkurrence- og kontraktsprog vil være dansk.

Dokumenttype Bekendtgørelse om projektkonkurrence (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Middelfart Spildevand A/S
Strandvejen 100
Helle Baker Norden
5500
Middelfart
DANMARK
+45 61156155

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.klima-byen.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Bascon A/S
Åboulevarden 21, Postboks 510
Niels Christian Toppenberg
8100
Aarhus C
DANMARK
+45 87314470

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Bascon A/S
Åboulevarden 21, Postboks 510
Niels Christian Toppenberg
8100
Aarhus C
DANMARK
+45 87314470

:

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til
Bascon A/S
Åboulevarden 21, Postboks 510
Niels Christian Toppenberg
8100
Aarhus C
DANMARK
+45 87314470

I.2) Type ordregivende myndighed

Andet: Offentlig spildevandsvirksomhed

1.3) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Miljø

1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart.

II.1.2) Kort beskrivelse:

Partnerskabet bag KlimaByen i Middelfart, Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania udbyder sammen en tofaset projektkonkurrence: »Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart«.

Projektets formål

Det overordnede mål med projektet »Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart« er at gennemføre en klimatilpasningsindsats i Middelfart, der samtidig skaber en social og aktivitetsmæssig merværdi.

Partnerskabet ser klimatilpasning som en væsentlig drivkraft for — og en vigtig finansieringskilde til — fremtidens byudvikling. Projektet skal bruges som løftestang for byudvikling og skal have demonstrationsværdi for andre kommuner og forsyninger med lignende udfordringer. Det skal give værdi i en lokal kontekst ved at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til installationer i jorden.

Regnvandet skal gøres til et synligt element i bybilledet. En af forudsætningerne for at kunne håndtere regnvandet på overfladen er, at både offentlige og private arealer tages i brug. Derfor er der fra start lagt op til en aktiv dialog med områdets borgere og øvrige brugere/interessenter.

Resultatet af den tofasede projektkonkurrence realiseres efterfølgende som nyskabende eksempler på, hvordan man kan vende udfordringen med store regnmængder og oversvømmelser til et aktiv. Det kan fx ske gennem nye, grønt udformede veje, hvor bilernes hastighed sænkes, så det bliver både trygt og oplevelsesrigt at færdes til fods eller på cykel.

Projektforslagene skal tage udgangspunkt i klimatilpasningens byudviklingsmæssige potentiale, herunder komme med forslag til helhedsorienterede løsninger, som håndterer klimatilpasningsudfordringer, men som også giver en miljømæssig, økonomisk og social/rekreativ merværdi.

Projektområdet er på godt 450.000 m² og har en højdeforskel på omkring 38 meter — fra kote 40 til kote 2 — ved Havnegade. Området strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen. Dermed repræsenteres nogle væsentlige områdetyper, herunder nyere parcelhuskvarterer, villakvarterer, rekreative områder, kirkegårde, en historisk allé, et ældrecenter, lejeboliger samt byens historiske bykerne.

Partnerskabet har sammen med Orbicon A/S og SLA A/S gennemført et forprojekt i forhold til design af virkemidler til håndtering af regnvand i projektområdet. Resultatet heraf vil indgå i konkurrencegrundlaget.

Med udgangspunkt i forprojektet skal konkurrencedeltagerne derfor medvirke til at frembringe nyskabende klimatilpasningsløsninger, der kobler tekniske løsninger til regnvandshåndtering med en landskabsarkitektonisk bearbejdning og derigennem sikre en klimarobust, grønnere, sjovere og sundere by — Danmarks smukkeste klimatilpasning.

Den samlede økonomiske ramme for håndværkerudgifter og arkitekthonorar forventes i størrelsesordenen 45-50 000 000 DKK.

Det er visionen, at arbejdsformen, de konkrete løsninger og løsningsprincipperne samt samarbejdet mellem Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og borgerinddragelsesprocessen, særligt målrettet klimatilpasningsprojekter skal fungere som inspiration for fremtidens arbejde med kombinationen af byudvikling og klimatilpasning — ikke bare i Middelfart, men også nationalt og internationalt.

Projektkonkurrencens faser

Første fase består i en prækvalifikationsdel og en konkurrencedel, således at Middelfart Spildevand A/S ved prækvalifikationen udvælger 5-6 egnede deltagere, som herefter får mulighed for at afgive konkurrerende projektforslag.

Efter udvælgelsen vil de 5-6 egnede deltagere modtage konkurrencegrundlaget, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af selve projektforslagene. Som en del af konkurrencegrundlaget indgår nævnte forprojekt, som er udført af Orbicon A/S og SLA A/S.

Den første fase forventes gennemført fra august til oktober 2014.

Anden fase af projektkonkurrencen er en forhandlingsrunde med vinderen eller vinderne af første fase. Forhandlingsrunden gennemføres rent formelt som et selvstændigt udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, hvor der alene forhandles med vinderen eller vinderne af første fase.

De udvalgte konkurrencedeltagere ved ansøgning om prækvalifikation får mulighed for teknisk sparring på konkurrenceforslagene under forhandlingsfasen (fase 2). Orbicon A/S er således tilknyttet som gennemgående teknisk rådgiver antaget af Realdania som bistand til projektet.

Anden fase forventes gennemført i perioden november 2014 til primo januar 2015.

Ved afslutningen af anden fase vil der blive indgået rådgiveraftale med den endelige vinder om rådgivning i forbindelse med landskabsarkitektarbejder, herunder projektopfølgning, projektering og tilsyn.

Middelfart Spildevand A/S vil samtidig benytte Orbicon A/S som leverandør af teknisk ingeniørbistand i forbindelse med projektering, projektopfølgning, tilsyn og byggeledelse, således at vinderen sammen med Orbicon A/S udgør et totalrådgivningsteam.

I anden fase vil vinderforslaget eller vinderforslagene skulle viderebearbejdes med fokus på at opnå realiserbare forslag. Orbicon A/S vil indgå som teknisk rådgiver og bidrage med tekniske input til konkurrenceforslagene i dialogen forud for aflevering af endelige løsningsforslag i anden fase.

Under anden fase vil tildelingskriteriet være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Dette vil blive uddybet i de udbudsbetingelser, der vil blive fremsendt til vinderen eller vinderne af første fase.

Det noteres, at konkurrencedeltagerne vil skulle afgive honorartilbud inden for et forventet interval på 6-8 % af den honorargivende anlægssum.

Særligt imødeses den skæve vinkel på, hvordan man kan få skabt lokalt engagement og forankring af projektet.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres i 5 papir-eksemplarer (A4/A3) samt en komplet digital PDF-udgave på CD-rom eller USB-stik.

Ansøgning om prækvalifikation kan være på dansk eller engelsk, mens konkurrence- og kontraktsprog vil være dansk.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000
,
71400000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Middelfart Spildevand A/S prækvalificerer de 5-6 prækvalifikationsansøgere, som vurderes at opfylde nedenstående krav bedst.

Udvælgelsen blandt prækvalifikationsansøgerne vil ske på baggrund af de under punkt 5-7 krævede oplysninger.

Middelfart Spildevand A/S vil lægge særligt vægt på, at ansøgerne kan dokumentere faglige kvalifikationer og erfaring inden for landskabsarkitektur, klimatilpasning, strategisk byudvikling, inddragelsesprocesser, samskabelse på tværs af interesser, bylivs- og sundhedsfremmende tiltag samt vej og trafik, jf. punkt 6 nedenfor.

Derudover vil Middelfart Spildevand A/S lægge vægt på ansøgers økonomiske kapacitet, jf. punkt 5 nedenfor.

Endelig vil de øvrige udvælgelseskriterier blive inddraget ved vurderingen af ansøger, jf. punkt 7 nedenfor.

Til brug for vurderingen af ansøgerne skal nedenstående oplysninger vedlægges prækvalifikationsansøgningen.

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning skal aflevere følgende materiale:

A. Personlige forhold:

1. Firmanavn, CVR nr., kontaktperson, adresse, telefon/mobil nr. og e-mailadresse på ansøger. Oplysning om firmanavne på eventuelt tilknyttede underrådgivere eller deltagere i et eventuelt konsortium.

2. Oplysninger om ejer- og firmaorganisatoriske forhold.

3. Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.

4. Tro og love-erklæring for, at ansøger ikke befinder sig i nogle af de i artikel 45, stk. 1 og 2, anførte situationer.

B. Økonomisk og finansiel kapacitet:

5. Erklæring indeholdende følgende nøgletal: Nettoomsætning, resultat før skat, aktiver og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Såfremt ansøger har eksisteret i under 3 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttende regnskabsår, der er tilgængelige.

De ovenfor i punkt 1-5 krævede oplysninger skal vedlægges for alle deltagere i et ansøgende konsortium.

C. Teknisk kapacitet:

6. Beskrivelse af udvalgte referencer inden for de seneste 5 år for rådgivning vedrørende klimatilpasning og byudvikling.

Hver reference skal angive ordregiver, anlægsbudget, ansøgers ydelse og honorar i forbindelse med den aktuelle reference.

Derudover skal hver reference indeholde en kort beskrivelse af, hvorfor referencen er relevant ift. bedømmelse af ansøgers kvalifikationer for projektet ”Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart”. Den samlede referencebeskrivelse fra ansøger bør ikke overstige 20 stk. A4-sider.

7. Angivelse af antal ledere og antal ansatte med en for konkurrencen relevant faglighed.

D. Generelt:

8. Der kræves ingen særlig retlig form. Samtlige deltagere i et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.

9. En ansøger kan basere sig på andres økonomiske og finansielle og/eller tekniske kapacitet, jf. Udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, og Udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3, uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre økonomiske aktører. Ansøger skal i prækvalifikationsanmodningen i givet fald dokumentere, at ansøger er berettiget til at disponere over de ressourcer, som ønskes inddraget ved vurderingen af ansøgers egnethed.

En ansøger kan således eksempelvis basere sig på andre økonomiske aktørers tekniske kapacitet. I så fald skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de øvrige økonomiske aktører er forpligtede til at stille de pågældende tekniske ressourcer til rådighed for ansøgeren.

Endvidere skal ansøgeren i så fald fremlægge samme informationer om de øvrige økonomiske aktørers tekniske kapacitet, som ansøgeren skal fremlægge vedrørende egen tekniske kapacitet. Eventuelle erklæringer som anført under punkt 8 og 9 skal vedlægges ansøgningen om prækvalifikation.

Indhentning af supplerende oplysninger

Såfremt de ovenfor ønskede oplysninger ikke eller kun delvist er vedlagt ansøgningen om prækvalifikation, forbeholder Middelfart Spildevand A/S sig ret til at indhente supplerende materiale.

III.2) Oplysninger om en bestemt profession

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: nej

Del IV: Procedure
IV.1) Type konkurrence

Begrænset

Forventet antal deltagere mindste antal 5. /største antal 6

IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere
IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:

Bedømmelseskriterierne for projektkonkurrencen er følgende:

— Sammenfattende innovativ, arkitektonisk, æstetisk, funktionel og teknisk kvalitet af forslaget.

— Håndtering af opgaven med at skabe byudvikling gennem klimatilpasning baseret på en integreret tilgang, der fremmer miljømæssig, økonomisk og social/rekreativ merværdi af investeringen i klimatilpasning.

— Økonomi - anlægsbudgettets realisme set ift. projektets overordnede økonomiske ramme.

IV.4) Administrative oplysninger
IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato: 5.8.2014 - 12:00

IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse

dansk. engelsk.

Andet Kontrakt- og konkurrencesprog vil være dansk.

IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):

Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej

IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere

Deltagere, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i projektkonkurrencen, vil modtage et konkurrencevederlag på 100 000 DKK ekskl. moms.

Vinderen/vinderne af projektkonkurrencen vil derudover modtage et vederlag på 300 000 DKK ekskl. moms for deltagelse i det efterfølgende udbud med forhandling under forudsætning af, at der under dette udbud er afleveret konditionsmæssige tilbud.

IV.5.3) Opfølgende kontrakter

En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja

IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse

Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja

IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen

1. Bedømmelseskomitéens sammensætning anføres i udbudsmaterialet. Der udpeges fagdommere.

Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:

Tidsplanen for projektkonkurrencen forventes at være følgende:

Udsendelse af konkurrencemateriale: August 2014.

Aflevering af konkurrenceforslag: September 2014.

Bedømmelse: Oktober 2014.

Udbud med forhandling inkl. bedømmelse: Ca. november 2014-januar 2015.

Kontrahering: Ca. januar-februar 2015.

VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævn for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100
København Ø
DANMARK
+45 35291000

VI.3.2) Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbuddet skal indgives inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 10.000 DKK.

VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Valby
DANMARK
+45 41715000

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

18.6.2014

Annonceret 21-06-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Deadline 05-08-2014 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Andre
Ordregiver Middelfart Spildevand A/S
Adresse Strandvejen 100
5500
Middelfart
CPV kode 71000000-8 - Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
Udbudsform Begrænset udbud