Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Foranalyse af etablering af en digital platform for udveksling af ledningsoplysninger gennem en videreudvikling af LER

Geodatastyrelsen ønsker at gennemføre en analyse af det samfunds- og erhvervsøkonomiske potentiale ved en videreudvikling af det eksisterende ledningsejerregister (LER) henimod en fuld digital udveksling af standardiserede ledningsoplysninger, som understøtter let og sikker anvendelse af oplysninger vedr. ledningernes geografiske placering, forsyningstype, samt muligheden for deling af eksisterende nedgravet infrastruktur.

Foranalysen skal udgøre et kvalificeret grundlag for en videre beslutningsproces. GST ønsker en samlet rapport indeholdende følgende opgavemæssige delelementer:

1. Identifikation og kvalifikation af 2-3 arbejdsscenarier med udgangspunkt i relevante interessenters udfordringer og erfaringer samt samfundsmæssige effektiviseringspotentialer tænkt som fx et eller flere mindre pilotprojekter. Arbejdsscenarierne er i udgangspunktet rammesættende for arbejdet i de øvrige to delelementer og forventes at resultere i en eller flere visuelle prototyper på mulige tekniske løsninger.

2. En kortlægning og analyse af de tekniske forudsætninger for en videreudvikling af LER, herunder en analyse af interessenternes digitale modenhed og anbefaling af standarder for etablering af en infrastruktur for digital udveksling af ledningsoplysninger.

3. En kvalificering af de samfunds- og erhvervsøkonomiske gevinster, omkostninger og evt. risici ved en digital udveksling af ledningsoplysninger - med udgangspunkt i statens business case-model.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-10-2015) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-10-2015)
Titel Foranalyse af etablering af en digital platform for udveksling af ledningsoplysninger gennem en videreudvikling af LER
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Geodatastyrelsen ønsker at gennemføre en analyse af det samfunds- og erhvervsøkonomiske potentiale ved en videreudvikling af det eksisterende ledningsejerregister (LER) henimod en fuld digital udveksling af standardiserede ledningsoplysninger, som understøtter let og sikker anvendelse af oplysninger vedr. ledningernes geografiske placering, forsyningstype, samt muligheden for deling af eksisterende nedgravet infrastruktur.

Foranalysen skal udgøre et kvalificeret grundlag for en videre beslutningsproces. GST ønsker en samlet rapport indeholdende følgende opgavemæssige delelementer:

1. Identifikation og kvalifikation af 2-3 arbejdsscenarier med udgangspunkt i relevante interessenters udfordringer og erfaringer samt samfundsmæssige effektiviseringspotentialer tænkt som fx et eller flere mindre pilotprojekter. Arbejdsscenarierne er i udgangspunktet rammesættende for arbejdet i de øvrige to delelementer og forventes at resultere i en eller flere visuelle prototyper på mulige tekniske løsninger.

2. En kortlægning og analyse af de tekniske forudsætninger for en videreudvikling af LER, herunder en analyse af interessenternes digitale modenhed og anbefaling af standarder for etablering af en infrastruktur for digital udveksling af ledningsoplysninger.

3. En kvalificering af de samfunds- og erhvervsøkonomiske gevinster, omkostninger og evt. risici ved en digital udveksling af ledningsoplysninger - med udgangspunkt i statens business case-model.
Annonceret 09-10-2015 kl. 14.30
Deadline 02-11-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier beskrevet i vedlagte kravsspecifikation og i vedlagte udbudsbetingelser i pkt. 1.4.3.2
Dokumenter
Ordregiver Geodatastyrelsen
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Udvælgelseskriterier beskrevet i vedlagte udbudsbetingelser i pkt. 1.4.2
Adresse Rentemestervej 8
2400
København NV
WWW: www.gst.dk
CPV kode 79311410-4 - Økonomiske konsekvensanalyser
38221000-0 - Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
72221000-0 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
79420000-4 - Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser
85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
31310000-2 - Ledningsnet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anna Højeng
Kontakt E-mail: anlyn@gst.dk
Telefon: +45 93597003
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[28-10-2015 09:50:56]
Formuleringen i kontraktudkastets bestemmelse pkt 6.1 bør være "Vederlaget er max. DKK 750.000 eksl. moms". Da den nuværende formulering "Vederlaget er DKK 750.000 eksl. moms" kan lede til tvivlsspørgsmål forlænges udbudsfristen til d. 2. november 2015, kl.12.00. Den øvrige del af tidsplanen bevares. Ændringer er på den baggrund foretaget i Udbudsbetingelser og i kontraktudkastet. Ændringer er markeret som "track changes".

Åbn tidligere version 09-10-2015 Luk tidligere version 09-10-2015
Titel Foranalyse af etablering af en digital platform for udveksling af ledningsoplysninger gennem en videreudvikling af LER
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Geodatastyrelsen ønsker at gennemføre en analyse af det samfunds- og erhvervsøkonomiske potentiale ved en videreudvikling af det eksisterende ledningsejerregister (LER) henimod en fuld digital udveksling af standardiserede ledningsoplysninger, som understøtter let og sikker anvendelse af oplysninger vedr. ledningernes geografiske placering, forsyningstype, samt muligheden for deling af eksisterende nedgravet infrastruktur.

Foranalysen skal udgøre et kvalificeret grundlag for en videre beslutningsproces. GST ønsker en samlet rapport indeholdende følgende opgavemæssige delelementer:

1. Identifikation og kvalifikation af 2-3 arbejdsscenarier med udgangspunkt i relevante interessenters udfordringer og erfaringer samt samfundsmæssige effektiviseringspotentialer tænkt som fx et eller flere mindre pilotprojekter. Arbejdsscenarierne er i udgangspunktet rammesættende for arbejdet i de øvrige to delelementer og forventes at resultere i en eller flere visuelle prototyper på mulige tekniske løsninger.

2. En kortlægning og analyse af de tekniske forudsætninger for en videreudvikling af LER, herunder en analyse af interessenternes digitale modenhed og anbefaling af standarder for etablering af en infrastruktur for digital udveksling af ledningsoplysninger.

3. En kvalificering af de samfunds- og erhvervsøkonomiske gevinster, omkostninger og evt. risici ved en digital udveksling af ledningsoplysninger - med udgangspunkt i statens business case-model.
Annonceret 09-10-2015 kl. 14.30
Deadline 30-10-2015 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier beskrevet i vedlagte kravsspecifikation og i vedlagte udbudsbetingelser i pkt. 1.4.3.2
Dokumenter
Ordregiver Geodatastyrelsen
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Udvælgelseskriterier beskrevet i vedlagte udbudsbetingelser i pkt. 1.4.2
Adresse Rentemestervej 8
2400
København NV
WWW: www.gst.dk
CPV kode 79311410-4 - Økonomiske konsekvensanalyser
38221000-0 - Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
72221000-0 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser
79420000-4 - Forvaltningsrelaterede tjenesteydelser
85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
31310000-2 - Ledningsnet
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anna Højeng
Kontakt E-mail: anlyn@gst.dk
Telefon: +45 93597003