Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Levering og installation af 2 stk. Propan/R290 luftkølede vandkøleaggregater

Der ønskes levering og installation af 2 stk. Propan/R290 luftkølede vandkøleaggregater, hver
med en kapacitet på 83 kW ved fremløb/retur temperaturer på 8/13 ͦC og omgivelsestemperaturen
på 30 ͦC.

Yderligere beskrivelser findes i materialet.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, her: http://sundogbaelt.dk/udbud/

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-03-2017) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-03-2017)
Titel Levering og installation af 2 stk. Propan/R290 luftkølede vandkøleaggregater
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Der ønskes levering og installation af 2 stk. Propan/R290 luftkølede vandkøleaggregater, hver
med en kapacitet på 83 kW ved fremløb/retur temperaturer på 8/13 ͦC og omgivelsestemperaturen
på 30 ͦC.

Yderligere beskrivelser findes i materialet.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, her: http://sundogbaelt.dk/udbud/
Deadline 07-04-2017 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af opgaven vil ske på baggrund af kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet
Følgende elementer vil indgå i vurderingen:
- Laveste pris
- Bedre støjniveau end mindstekrav (dB(A) i 10 meters afstand)
- Bedre effektivitet end mindstekrav (SEER, EER ved dimensionerende forudsætninger)
- Bedre omfang for selvovervågning end beskrevet i specifikationerne for Selvovervågningsenhed
(interne alarmer)
Dokumenter
Ordregiver A/S Storebælt
Udvælgelseskriterier For at afgive tilbud kræves det, at tilbudsgiver har mindst én reference, som er sammenlignelig med leverancen.

Referencen skal sammenholdes med det beskrevne i ARB,Køl .
Adresse Vester Søgade 10
1601
København V
CPV kode 42500000-1 - Køle- og ventilationsudstyr
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Leon Øxenhave
Kontakt E-mail: leo@ramboll.dk
Telefon: +45 51618357
Modtagers firmanavn Rambøll
Adresse for modtagelse af tilbud leo@ramboll.dk (Hannemanns Allé 53, 2300 Kbh. S)
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[16-03-2017 11:06:00]
Tidsplan for udbud er ændret, se "Betingelser for tilbudsafgivelse".

Åbn tidligere version 03-03-2017 Luk tidligere version 03-03-2017
Titel Levering og installation af 2 stk. Propan/R290 luftkølede vandkøleaggregater
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Der ønskes levering og installation af 2 stk. Propan/R290 luftkølede vandkøleaggregater, hver
med en kapacitet på 83 kW ved fremløb/retur temperaturer på 8/13 ͦC og omgivelsestemperaturen
på 30 ͦC.

Yderligere beskrivelser findes i materialet.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, her: http://sundogbaelt.dk/udbud/
Deadline 24-03-2017 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af opgaven vil ske på baggrund af kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet
Følgende elementer vil indgå i vurderingen:
- Laveste pris
- Bedre støjniveau end mindstekrav (dB(A) i 10 meters afstand)
- Bedre effektivitet end mindstekrav (SEER, EER ved dimensionerende forudsætninger)
- Bedre omfang for selvovervågning end beskrevet i specifikationerne for Selvovervågningsenhed
(interne alarmer)
Dokumenter
Ordregiver A/S Storebælt
Udvælgelseskriterier For at afgive tilbud kræves det, at tilbudsgiver har mindst én reference, som er sammenlignelig med leverancen.

Referencen skal sammenholdes med det beskrevne i ARB,Køl .
Adresse Vester Søgade 10
1601
København V
CPV kode 42500000-1 - Køle- og ventilationsudstyr
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Leon Øxenhave
Kontakt E-mail: leo@ramboll.dk
Telefon: +45 51618357
Modtagers firmanavn Rambøll
Adresse for modtagelse af tilbud leo@ramboll.dk (Hannemanns Allé 53, 2300 Kbh. S)