Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser 2017/S 048-088227

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af trykkeri- og DTP ydelser til Jysk Fællesindkøb.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

— Delaftale 1: Mariagerfjord Kommune

Forventet omsætning: 770 000 DKK.

— Delaftale 2: Rebild Kommune

Forventet omsætning: 400 000 DKK.

— Delaftale 3: Skive Kommune

Forventet omsætning: 440 000 DKK pr. år.

Der kan afgives tilbud på 1, flere eller alle delaftaler. Tilbudsgiver skal i ESPD Del II Oplysninger om den økonomiske aktør oplyse de delaftaler, som tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til tilbudslisten (bilag 3A- 3C) og kravspecifikationen (bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst.

Læs mere
Ordregiver Skive Kommune
Deadline 11-04-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:088227-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse