Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Damp, varmt vand og tilhørende produkter 2017/S 049-089510

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter levering af fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) og udbydes som en leverancekontrakt. Køleleverandøren forudsættes at være ansvarlig for anlæg og drift af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Region Nordjylland (RN) stiller ikke krav til, hvordan køleanlægget etableres, men alene krav til kølekapacitet og krav til køleanlæggets maksimale miljøbelastning. Leverandøren skal levere køling inden for en kapacitetsramme (effekt) der trinvis udvides fra min. 6 MW pr. 1.1.2020 til min. 7,3 MW pr. 1.1.2021. Endvidere er der til leverancen tilknyttet en option på at levere køling på op til 11 MW. Optionen skal sikre, at køleleverandøren er i stand til også at kunne forsyne de efterfølgende udbygninger af NAU i perioden fra 2021-2040. Herudover skal køleleverandøren sikre, at der altid kan leveres 1,5 MW nødkøling i tilfælde af haveri (redundans). RN stiller et mindre areal til rådighed i nærheden af hospitalets serviceby.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland v/Projektafdelingen
Deadline 18-04-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089510-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse