Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anvisning af plejepersonale 2017/S 070-133504 (Udbud annulleret)

Kort beskrivelse
Ordregiver Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Deadline 15-05-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133504-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Andet (supplerende oplysninger)

Udbudsbekendtgørelse (tidligere format) (16-03-2017)

Anvisning af plejepersonale 2017/S 053-098765

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098765-2017:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.aalborg.dk/business/leverandoerer

Ydelsen i aftalen omfatter levering af social- og sundhedsfaglige vikarydelser til sundheds- og ældreområdet i Aalborg og Brønderslev Kommuner.

Valg af leverandør sker efter tildelingskriteriet »laveste pris«.

Der vil blive indgået en rammeaftale med 2 leverandører efter en kaskademodel, hvor 1. leverandøren vil blive kontaktet først for dækning af vikarbehovet. Såfremt den rekvirerede ydelse ikke kan leveres, vil 2. leverandøren blive bedt om dækning af vikarbehovet.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Deadline 15-05-2017 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098765-2017:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse (tidligere format)