Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af kontrakt om forpagtning af drift af café på Grønnegade Kulturcenter, Næstved

Udbuddet omfatter forpagtning af drift af café på Grønnegade Kulturcenter, på adressen: Grønnegade Kaserne, Bygning 19, Grønnegade 10, 4700 Næstved.

Grønnegades Kaserne, Kulturcenter efterspørger en forpagter til drift af café, der skal indgå som et integreret og deltagende element i kulturcenteret i samarbejde med alle kulturcenteret øvrige aktører, og til gavn og glæde for kulturcenterets talrige og mangeartede publikum året rundt.

Grønnegades Kaserne, Kulturcenter passeres af anslået ca. 1.000 mennesker hver dag, så mange benytter i gennemsnit et af de mange tilbud på kulturcenteret. Foruden omfattende foreningsaktiviteter, er der stort udbud af koncerter, teaterforestillinger, shows, foredrag, udstillinger mv. samt møder, konferencer og undervisning etc. I tilknytning til kulturcenteret ligger et lige så velbesøgt hovedbibliotek på den anden side af ’kulturbroen’, hvorfor der skønnes at være mere end en halv million potentielle gæster indenfor caféens rækkevidde.

Udbudsform og rekvirering af udbudsmaterialet: Udbuddet gennemføres som et offentligt/åbent udbud med efterfølgende forhandling.

Tilbudsfrist er 10-10-2012, og forinden afholdes spørgemøde for alle interesserede 28-09-2012 kl. 14, idet ligeledes interesserede efter aftale med kontraheringsleder John Nørbjerg kan få fremvist caféen / lokationen i uge 39 (24. til 28. september begge dage inkl.)

Tilmelding til spørgemøde senest d. 26/9, og sker til kontraheringsleder John Nørbjerg på e-mail: jonor@naestved.dk, hvortil spørgsmål i øvrigt kan rettes også.

Udbudsmaterialet rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til kontraheringsleder John Nørbjerg på e-mail: jonor@naestved.dk

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 24-09-2012) Luk udbudsdetaljer (gældende version 24-09-2012)
Titel Udbud af kontrakt om forpagtning af drift af café på Grønnegade Kulturcenter, Næstved
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet omfatter forpagtning af drift af café på Grønnegade Kulturcenter, på adressen: Grønnegade Kaserne, Bygning 19, Grønnegade 10, 4700 Næstved.

Grønnegades Kaserne, Kulturcenter efterspørger en forpagter til drift af café, der skal indgå som et integreret og deltagende element i kulturcenteret i samarbejde med alle kulturcenteret øvrige aktører, og til gavn og glæde for kulturcenterets talrige og mangeartede publikum året rundt.

Grønnegades Kaserne, Kulturcenter passeres af anslået ca. 1.000 mennesker hver dag, så mange benytter i gennemsnit et af de mange tilbud på kulturcenteret. Foruden omfattende foreningsaktiviteter, er der stort udbud af koncerter, teaterforestillinger, shows, foredrag, udstillinger mv. samt møder, konferencer og undervisning etc. I tilknytning til kulturcenteret ligger et lige så velbesøgt hovedbibliotek på den anden side af ’kulturbroen’, hvorfor der skønnes at være mere end en halv million potentielle gæster indenfor caféens rækkevidde.

Udbudsform og rekvirering af udbudsmaterialet: Udbuddet gennemføres som et offentligt/åbent udbud med efterfølgende forhandling.

Tilbudsfrist er 10-10-2012, og forinden afholdes spørgemøde for alle interesserede 28-09-2012 kl. 14, idet ligeledes interesserede efter aftale med kontraheringsleder John Nørbjerg kan få fremvist caféen / lokationen i uge 39 (24. til 28. september begge dage inkl.)

Tilmelding til spørgemøde senest d. 26/9, og sker til kontraheringsleder John Nørbjerg på e-mail: jonor@naestved.dk, hvortil spørgsmål i øvrigt kan rettes også.

Udbudsmaterialet rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til kontraheringsleder John Nørbjerg på e-mail: jonor@naestved.dk
Deadline 10-10-2012 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Blandede opgaver
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Vurderingen af hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige vil ske ud fra en række delkriterier (uprioriteret rækkefølge), alt under hensyntagen til de i udbudsmaterialet beskrevne elementer og forhold:
1. Det tilbudte produktsortiment og cafékoncept
2. De tilbudte priser i caféen til publikum
3. Åbningstider og derunder disses dynamik/tilpasnings-grad til Kulturcentret og dets øvrige aktiviteter og aktører
4. Den angivne bemanding og personaleforhold i øvrigt
5. Muligheder for og tiltag til at indgå som aktiv bestanddel i Kulturcentrets samlede aktiviteter selv eller i samarbejde med Kulturcentrets øvrige aktører
Ordregiver Næstved kommune
Udvælgelseskriterier • Beskrivelse af virksomheden
• Nøgletal for seneste 2 regnskabsår, herunder omsætning, resultat før skat og egenkapital
• Antal ansatte i alt i café- og restaurationsvirksomhed i Danmark
• Referenceliste (op til 5 referencer) for tilsvarende opgaver / etablissementer drevet af virksomheden
• Beskrivelse af virksomhedens kvalitetspolitik, herunder holdning til f.eks. økologi, bæredygtighed etc.
• Beskrivelse af virksomhedens arbejdsmiljøpolitik
• En tro- og love erklæring om forfalden, ubetalt gæld til det offentlige – blanket hertil er vedlagt udbudsmaterialet
• Angivelse af virksomhedens hovedleverandører af fødevarer
• Beskrivelse af virksomhedens holdning til anvendelse af lokalt producerede varer -. Evt. med angivelse af varer og leverandører
Adresse Grønnegade 10
4700
Næstved
CPV kode 55300000-3 - Restaurationsvirksomhed og servering
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson John Nørbjerg
Kontakt E-mail: jonor@naestved.dk
Telefon: +45 55883940
Modtagers firmanavn Grønnegades Kaserne, Kulturcenter
Adresse for modtagelse af tilbud jonor@naestved.dk eller Grønnegade 10, 4700 Næstved